האוניברסיטה העברית בירושלים
הפקולטה למדעי הרוח
החוג למזרח תיכון

ד״ר מיכל יערי

מאבן סעוד ועד למונדיאל בקטאר- אירועים, אנשים ואתגרים שעיצבו את פני המזרח התיכון המודרני

 1. ספורט ופוליטיקה במזרח התיכון
  Mahfoud Amara, “Sport and Political Leaders in the Arab World” ,Histoire@Politique 2014/2 (n° 23), August 2014 ,pp. 142-153.
  Tal Samuel-Azran1, Moran Yarchi, Yair Galily1, and Ilan Tamir, “Promoting Terror or
  Sport? The Case of Qatar’s International Image”, American Behavioral Scientist, 2016, Vol. 60(9) 1101–1115.
 2. ״האביב הערבי: כרוניקה של כישלון ידוע מראש?״
  און וינקלר, ״מתקווה גדולה למציאות עגומה: התוצאות הכלכליות של האביב הערבי״, בתוך: הגל השלישי, עורכים: אלי פודה, און וינקלר, הוצאת כרמל, 2017.
 3. מאבק הנשים במדינות ערב לזכויות: שינוי קוסמטי או עידן חדש?
  מרי תותרי, נשים והאביב הערבי: תופעת ההטרדה המינית במצרים, בתוך: הגל השלישי, עורכים: אלי פודה, און וינקלר, הוצאת כרמל, 2017.
  מירה צורף, ה״מהפכה השקטה: נשים סעודיות מובילות מהפכה מבפנים״, נשים ומגדר במרחבים מזרח תיכוניים, המזרח החדש, 2018.

נושאים אפשריים לעבודות

איראן-סעודיה.

 1. כיצד השפיעה עליית משטר האייתולות באיראן על יחסי סעודיה-איראן?
 2. כיצד השפיע ״האביב הערבי״ על יחסי סעודיה-איראן?
 3. האם ובאיזה אופן שונה מעמד הנשים האיראניות בחברה האיראנית, בהשוואה למעמד הנשים הסעודיות?
 4. האם ובאיזה אופן משפיע המאבק הסוני-שיעי על יחסי הכוחות במזרח התיכון?

ישראל ו״האביב הערבי״

 1. מה הייתה המדיניות הישראלית כלפי ״האביב הערבי״ במצרים?
 2. כיצד הושפעו יחסי ישראל-מצרים מ״האביב הערבי״?
 3. כיצד השפיע ״האביב הערבי״ על מדיניות ישראל בסוריה?

דוגמאות: 

ספורט ופוליטיקה במזרח התיכון:

-האם ובאיזה אופן משקף הספורט יריבויות אתניות/דתיות/לאומיות במזרח התיכון?
-מדוע וכיצד הפכו מדינות המפרץ למארחות של תחרויות הספורט הגדולות בעולם?
-מה ניתן ללמוד מהעלייה הדרמטית בהיקף ואיכות הספורט הנשי המקצועני בעולם הערבי?

אמברגו הנפט

האם ובאיזה אופן השפיע אמברגו הנפט על יחסי מדינות המפרץ וארצות הברית?