מאפיינים ואתגרים במחקר האיכותני

במחקר האיכותני קיימים מאפיינים הייחודיים לו ובעקבותיהם אתגרים עימם על החוקרים הבוחרים בשימוש בו להתמודד. מאמר זה יציג את המאפיינים והאתגרים הייחודיים לסוג מחקר זה.

לכל סוג מחקר מאפיינים מסוימים, אותם לוקח החוקר בחשבון כאשר הוא מחליט באיזה מחקר להשתמש. מאפיינים אלו הם המבדילים את המחקר מהסוגים האחרים ומאפשרים לחוקר לבחור את הסוג המתאים לסוגיה שבחר לבדוק, בהתחשב בכלל המרכיבים ותוך התחשבות בהעדפתו האישית של החוקר עצמו. המאפיינים העיקריים של המחקר האיכותני:

 • החוקר: במחקר האיכותני החוקר הינו כלי המחקר, משמע, החוקר יוצא לשטח על מנת לבחון סוגיה המתרחשת בזמן ובמקום מסוים, על פי פרשנותו הסובייקטיבית. החוקר הוא זה שאוסף את הנתונים, על פי דרך הנקבעת על ידו בשטח ותוך כדי בחינת הסיטואציה ולא מבעוד מועד. אי לכך, נוכחותו של החוקר בשטח הינה רבה וממושכת.
 • שאלת המחקר ואופן התנהלותו: במחקר האיכותני, בניגוד לסוגי מחקר שונים, הגעתו של החוקר לשטח הינה השלב הראשון במחקר. לאחר שחש את השטח, העמיק בסוגיה הנבחרת ולמד את המקום ומאפייניו, יוכל החוקר להתמקד, לבחור את שאלת המחקר הרצויה ולבחור את האופן בו ימשיך המחקר להתקיים.
 • מחקר אינדוקטיבי: מחקר המסיק מהפרט אל הכלל. איסוף מידע בנוגע לאדם מסוים מאפשר לחוקר להסיק על האוכלוסייה. מחקר זה מפתחת לפי איסוף הנתונים, כל מידע שמתקבל יכול להטות את המחקר. איסוף הנתונים מסתיים כאשר החוקר מחליט לסיים אותו.
 • מיקוד בתהליך: החוקר מתמקד בעיקר בתהליך המחקר הנעשה ולאו דווקא בתוצאותיו המתקבלות בסוף המחקר.
 • מחקר עשיר ומפורט: המחקר האיכותני הינו מחקר העוסק בפרטים ומידע איכותי ולאו דווקא בכמויות. משמע, הדרישה של המחקר האיכותני הינה לקבל מידע עמוק, המתאר פרטים שלא ניתן למצוא על פני השטח.
 • מדגם קטן: המדגם במחקר זה הינו מצומצם, החוקר אינו זקוק למדגם גדול מכיוון שהוא מתמקד בעומק המידע ולא בכמות כפי שנאמר לעיל.
 • סובייקטיביות: המחקר האיכותני מבוסס על האופן בו האדם מפרש את החוויות שהוא חווה ועל תפיסותיו הסובייקטיביות. אי לכך המידע שייאסף יהיה שונה בין כלל הנחקרים.
 • פרשנות החוקר: מהלך המחקר האיכותני, החל מבחירת הסוגיה ועד התוצאות, מבוסס על פרשנותו של החוקר. ניתוח התוצאות נעשה על ידי החוקר, על ידי חלוקת הנושא לקטגוריות, בחינתו והסקת מסקנות על פי תפיסתו האישית.
 • אופן הצגת המידע: במחקר האיכותני מרבים להשתמש בנתונים תיאוריים שיאפשרו קבלת תמונה שלמה ומובנת, בנוסף מקובל השימוש בציטוטים שנאמרו על ידי הנחקרים במקרים מסוימים על מנת שדבריהם יובנו באופן הטוב ביותר.
 • תוצר: התוצאה של המחקר האיכותני הינה תיאור עשיר ואיכותי של הנושא הנחקר על פי תפיסתו של החוקר.
 • הערכה: הערת מחקר מסוג זה מתבצעת על ידי בחינת העומק והאיכות של המידע המוצג.

מחקר איכותני

לאחר שסקרנו את המאפיינים של המחקר האיכותני(הרחבתי על זה במאמר: ניתוח נתונים במחקר איכותני), ניתן להסיק כי הבחירה בשימוש במחקר זה מאלץ את החוקר להתמודד עם אתגרים מסוימים הייחודיים לו. האתגרים המאפיינים את המחקר האיכותני:

 • חוסר ודאות: לא ניתן לדעת לאיזה כיוון ייפנה המחקר האיכותני, עקב העובדה שהוא מתפתח תוך כדי איסוף המידע.
 • מיומנויותיו של החוקר: עקב העובדה שהחוקר הינו כלי המחקר, איסוף המידע תלוי בו. במידה והחוקר אינו מיומן בביצוע ראיון עומק, ייתכן כי הריאיון אינו ישקף את המידע שקיים אצל הנחקר.
 • מתודולוגיה: מתודולוגיה הינה כלל העקרונות והכללים המאפיינים סוג מחקר מסוים. במחקר האיכותני לא קיימת מתודולוגיה ספציפית ומדויקת, הגבולות רחבים וקיימות פרצות רבות לחוקר שעלולות לבלבל ולהקשות.
 • חוסר אובייקטיביות: במחקר האיכותני, הנושא הנחקר נבחר לרוב על ידי קרבה כלשהי של החוקר לנושא זה, דבר אשר מעלה ספקת אצל אנשי המקצוע בתחום בנוגע ליכולתו לחקור את הנושא ביעילות.
 • בחירת המדגם: לרוב, כאשר הנושא הנבחר הינו נושא הקרוב ללבו של החוקר, הוא עשוי להכיר נחקרים מתאימים. ברם, בעולם המחקר השימוש במדגם או בפרטים המוכרים לחוקר אינו מקובל ואינו מקצועי.
 • הכללה: האם ניתן להכליל את תוצאות המחקר האיכותני על האוכלוסייה? לטענת אנשי מקצוע רבים, הדבר אינו מדויק ומשקף ולכן לא ניתן להכליל את מסקנותיו על האוכלוסייה.

לסיכום, ניתן לראות כי המחקר האיכותני מאופיין במספר תכונות עיקריות הקובעות את צביונו, אי לכך מזמן לחוקרים הבוחרים במחקר זה אתגרים שונים הדורשים מהם תשומת לב ומקצועיות רבה.

 

מאמר זה נכתב על ידי Write2Me כתיבת עבודות אקדמיות.

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות