מבוא ושאלת מחקר ניהול בין-לאומי – לחץ ומתח בתפקידי המוצבות

סמינריון בניהול בין-אומי של האוניברסיטה הפתוחה מכיל פרקים רבים. הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות בניהול בינ”ל על ידי צוות כותבים מצטיין במדעי החברה.

פה יש דוגמא יפה לחלק מבוא ושאלת מחקר והמשך בנושא לחץ ומתח בתפקידי המוצבות סמינריון ניהול בינ”ל בנושא לחץ ומתח בתפקידי המוצבות

עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה זה נכתבה על ידי צוות האתר ובהחלט ייתכן שלא כך הדבר.

ניהול בינלאומי – סקירת ספרות – לחץ ומתח בתפקידי מוצבות

מבוא

תהליכי מיזוג ורכישה של חברות בשוק העסקיהפכובעשורים האחרונים לחלק בלתי נפרד מעולם העסקים הגלובאלי. חברות רבות פועלות להרחבת היקף העסקים שלהן והגדלת התחרותיות והרווחיות על ידי מיזוג ורכישה של חברות נוספות בתחומים ספציפיים, זאת על מנת לרכוש ידע וטכנולוגיה במהירות וללא עלויות מיותרות בכדי ליישם את היתרון השיווקי הפוטנציאלי. עסקאות מיזוג ורכישה מתבצעות כיום בין חברות ממדינות ואזורים שונים על פני הגלובוס כתוצאה מהצטמצמות המרחקים ושיפור התקשורת המידית. למרות שכיחותן של עסקאות אלו הרי שחלק גדול מהן אינו מגיע למימוש ולפוטנציאל המתוכנן מלכתחילה ובמקרים מסוימים אף מסתיים בכישלון תהליכי האינטגרציה לאחר חתימת החוזה ובפרוק השותפות תוך גרימת הפסדים ונזקים לשני הצדדים.

בספרות הרלוונטית נסקרים מספר רב מאד של פרמטרים המשפיעים על ההצלחה של עסקאות מיזוג ורכישה כגון העברת ידע, שונות טכנולוגית, תכנון מקדים , בחירת האסטרטגיה המועדפת לביצוע, חדשנות, ידע גלוי וידע נסתר וכדומה. עם זאת ניתן לומר ששניים מהפרמטרים המשפיעים ביותר הינם ההבדלים הבין תרבותיים בין החברות המשתתפות בעסקה, הן בנושא התרבות הלאומית בהן ממוקמות החברות הרוכשות והנרכשות והן בנושא התרבות הארגונית הנגזרת במידה רבה ממאפייני התרבות הלאומית בה פועלות החברות.

העבודה תבחן את הקשר בין התרבות הלאומית לתרבות הארגונית ואת ההשפעה של הבדלים בתרבויות אלו על ההצלחה של תהליכי מיזוג ורכישה. חלקה הראשון של העבודה יסקור את נושא הצלחת מיזוגים ורכישות ההגדרות, הגורמים המרכזיים להצלחה והחסמים לכך. כמו כן מובאת סקירה של הגדרות ומאפייני התרבות הלאומית והתרבות האירגונית וההבדלים ביניהם.

בחלקה השני של העבודה יוצג הקשר בין התרבות הארגונית להבדלים בין תרבותיים ולאחר מכן תינתן סקירה של השפעת התרבות הארגונית על הצלחת מיזוגים ורכישות וההשפעה של הבדלים בתרבות הלאומית על הצלחת תהליכי מיזוג ורכישה.  בבחינת ההשפעה של הבדלים בתרבות לאומית, מושם דגש על ההשפעה של ההתפתחות הכלכלית במדינת המקור ומדינת היעד על השפעת פרמטר השונות התרבותית על הצלחת המיזוג או הרכישה. בחלקה האחרון של העבודה יוצג דיון בממצאים שהועלו ומסקנות.

שאלת המחקר:

כיצד משפיעה התרבות הארגונית והבדלים בין תרבותיים על הצלחת מיזוגים ורכישות בינלאומיים.

משתנים בלתי תלויים:

תרבות אירגונית. הבדלים בין תרבותיים (תרבות לאומית).

משתנה תלוי:

הצלחת מיזוגים ורכישות בינלאומיים.

השערות המחקר:

  • ככל שההבדלים התרבותיים הלאומיים גדולים יותר, כך קטן הסיכוי להצלחת המיזוג או הרכישה.
  • ככל שההבדלים בתרבות הארגונית גדולים יותר כך קטנים הסיכויים להצלחת המיזוג או הרכישה.
  • ככל שההתפתחות הכלכלית של מדינת היעד ברכישה גדולה יותר (שווקים מפותחים לעומת שווקים מתעוררים), כך גדלה השפעת התרבות הלאומית והארגונית על הצלחת המיזוג או הרכישה.

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות