מבוא לאקונומטריקה | האוניברסיטה הפתוחה | GRETL | כתיבת עבודה בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מבוא לאקונומטריקה  אשר נלמד במוסד האקדמי האוניברסיטה הפתוחה הבמסגרתו בוצעה עבודת עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

מבוא לאקונומטריקה – האוניברסיטת הפתוחה – שאלת המחקר:

חלק 4 : מודל ה- CAPM

  1. אמדו את המודל

וצרפו את הפלט.

הדרכה לסעיף 1:

על מנת שניתן יהיה להריץ את הרגרסיה, יש להגדיר משתנה שיקבל את הערכים של  ומשתנה שיקבל את הערכים של . למשתנים אלה יש לבחור בשמות הבאים:  ו- .

  1. רשמו את משוואת האמידה שהתקבלה ואת משמעות הערך המספרי שהתקבל ל-.
  2. האם מובהקת בכל אחת מרמות המובהקות המקובלות: 1%, 5%, 10%?

מהי רמת המובהקות המינימלית שבה היא מובהקת?

  1. נסחו ובחנו את ההשערה ש- שווה ל-1, ר”מ 5%.
  2. אם האומדן ל- קטן מ-1 – נסחו ובחנו את ההשערה  ש-אכן קטנה מ-1, ר”מ 5%.

אם האומדן ל- גדול מ-1  – נסחו ובחנו את ההשערה ש-אכן גדולה מ-1, ר”מ 5%.

הדרכה לסעיף 5:

שימו לב שזו השערה חד צדדית, וההשערה שאנו רוצים לבחון מנוסחת ב- .

  1. את מודל (1) ניתן להציג גם בצורה שונה:

אמדו בעזרת רגרסיה ליניארית תחת מגבלות  את המקדמים במשוואה a 1 וצרפו הפלט.

הדרכה לסעיף 6:

אמדו תחילה את הרגרסיה

ואחר  כך   TESTS    ושם   linear restrictions       ושם  b[2]+b[3]=1  .

  1. האם התקבל אומדן שונה ל- מזה שהתקבל במודל (1) ? האם התקבל אומדן שונה ל- ?
  1. האם סביר להניח בר”מ 0.05 שהמודל הנכון יותר הוא ללא חותך, כלומר הוא  ? (הימנעו מפלטים מיותרים.)

.

מבוא לאקונומטריקה - האוניברסיטה הפתוחה
מבוא לאקונומטריקה – האוניברסיטה הפתוחה

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מתודולוגיה מתקדמת בסוציולוגיה (Advanced Methods in Sociology )  אשר נלמד במוסד האקדמי האוניברסיטה העברית  הבמסגרתו בוצעה עבודת עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

1. Run a linear probability model (LPM) assuming that being pro-abortion (abany) is dependent on age, sex (male), the number of children one has (childs) and religion (relig).
a.I nterpret the effect of number of children on being pro-abortion, using a “mishpat savta”. (1)
b. Interpret the effect of religion on being pro-abortion, using a “mishpat savta”. (1)
c. Does religion appear to have a significant impact on pro-abortion attitudes? Explain briefly your answer. (2)
d. What is the predicted probability with respect to abortion for a Catholic woman aged 58 with four children based on this model? (1)

הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מבוא לאקונומטריקה  אשר נלמד במוסד האקדמי אוניברסיטת תל אביב הבמסגרתו בוצעה עבודת עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

חלק רביעי- רגרסיות ליניאריות, שימוש במשתני אינטראקציה ומשתנים לא ליניאריים:
א. יש לבחור את האופן שבו יכלל המשתנה המוסבר “סך ההוצאה” במשוואות הרגרסיה שיאמדו. האם בצורתו המקורית או בצורה לוגריתמית.
ב. יש לאמוד את המשוואה הלא מוגבלת שבה בחרתם להסבר סך הצריכה החודשית של המשפחות. המודל צריך לכלול לפחות 6 משתנים מסבירים רגילים + משתני דמי (מעבר ל-6 המשתנים הרגילים).
יש להסביר את התוצאות שהתקבלו וכיצד הן מתיישבות עם ההשערות שלכם לגבי כיוון ההשפעה שהוצגו בפרק א של העבודה.
הערה: האמידה תהיה ללא מקדמי ניפוח weight.
ג. 1. יש לבצע מבחני השערות רלוונטיים (מבחני t ו- F).
תוצאות המבחנים ידווחו ברמת בטחון של 95%.
2. יש לאמוד מחדש את המודל לאור תוצאות מבחני ההשערות.
האם חל שינוי בסימן המקדמים ו/או ברמת המובהקות שלהם ? אם כן, יש לנסות
להסביר את המקור לשינוי.

לסיכום, עבודה אקדמית ב מבוא לאקונומטריקה היא  עבודה יישומית הדורשת ידע משפטי מוקדם ועמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת עיבוד סטטיסטי ועבודה עם בסיסי נתונים.  WRITE2ME מביאה עימה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודה זו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צור קשר עוד היום לקבלת הצעת מחיר ולהתרשמות

[contact-form-7 id=”114″ title=”הצעת מחיר”]

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות