מבוא לאקונומטריקה – המכללה האקדמית תל-חי – סמינריון בכלכלה

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מבוא לאקונומטריקה אשר נלמד ב המכללה האקדמית תל-חי. במסגרת עבודות סמינריוניות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

תרגיל מסכם – להגשה:

הגשת העבודה היא בזוגות, והיא תתבצע דרך האתר. עליכם להגיש ארבעה קבצים: קובץ הנתונים של סטטה שאותו יצרתם בחלק א’ )סיומת קובץ dta(, שני קבצי log בפורמט smcl של סטטה המתעדים את עבודתכם )קובץ אחד לכל חלק בעבודה( וקובץ word ובו מודפסות תשובותיכם – לא יתקבלו תרגילים בכתב יד. הראו את חישוביכם בכל שאלה. אל הקובץ המודפס עליכם להעתיק ולהדביק מסטטה את הטבלאות )כולל פלטי הרגרסיה( והגרפים שיצרתם )מי שאינו יודע לעשות זאת מוזמן לשאול(. בכל פעם שאתם משתמשים במשתנה שאתם יצרתם, עליכם להעתיק ולהדביק בקובץ הוורד את הפקודה שבה השתמשתם ליצירת אותו משתנה .

מומלץ מאד לעבוד עם קובץ do כדי שתוכלו לשחזר את עבודתכם. אל תשכחו לפתוח קובצי log שיתעדו את מה שאתם עושים, כי כאמור, זה חלק מהעבודה.

 

סמינריון – משפט פלילי – הקריה האקדמית אונו

  1. שיתוף נציגי ציבור וסוגיית פומביות הדיון בערכאות משמעתיות.

א. LAWYRES REGULATION FOR A NEW CENTURY , דו”ח ועדת  ה-  ABA  ארה”ב בשנת 1990  שנקראה COMMISSION ON EVALUATION OF DISCIPLINARY ENFORCEMENT

ב.         השופט חיים כהן, בהיותו יועץ משפטי לממשלה, בעיתון הד – משפט, , דו שבועון לבעיות משפט וחברה  שנת תשי”ח- 1957,

ג.          הצעת חוק הממשלה ( תיקון – שינויים בדין המשמעתי ) תשס”ג – 2003

ד.         הצעת חוק לשכת עו”ד (פומביות הדיון בבתי דין משמעתיים) התשס”ג – 2003.

  1. ביקורות על האוטונומיה השיפוטית של בתי הדין של לשכת עו”ד.

שיפוט משמעתי כמשקף הגנה על הציבור או הגנה על ה “גילדה”

א.         הצעת חוק המועצה המשפטית , תשנ”ז – 1997 ( ח”כ פורז)

ב.         זלצברג ע. קשר המשפטנים בישראל, על לשכת עו”ד ובעלי בריתה המשפטים לב (1) 49.

ג.          דו”ח הועדה לבחינת הדין המשמעתי של עורכי הדין, בראשותו של השופט (בדימוס) שאול אלוני (1995).

ד.         דו”ח מבקר המדינה על הביקורת בלשכת עו”ד בישראל, ירושלים, התשנ”ט אפריל 1999, עמ’ 21.

ה.         בג”ץ 1302/96 סיעת “עצמאות ושינוי” נ’ ועד מחוז ת”א, פד”י נ(3), 749

ו.          שטרסמן ג., עוטי הגלימה, תולדות עריכת הדין בארץ ישראל, עמ’ 193-161.

ז.          ד”ר ז.קלינצלר “על פקודת עורכי הדין 1922” , “המשפט” ירחון למשפט העיוני והשימושי, כרך ראשון ירושלים התרפ”ז – 1927.

ח.         חריש, “בשער”, עיתון הד – משפט, דו שבועון לבעיות משפט וחברה  שנת תשי”ח – 1957

  1. סוגיית הטלת עונשים משמעתיים על ידי בתי המשפט הכלליים.
  2. גישת המשפט העברי להתאגדות הפרופסיה ולערכאות משמעתיות פנימיות

א.         תלמוד בבלי, מסכם בבא בתרא, דף ט’ ע”א.

ב.         רמב”ם, “היד החזקה”, ספר קניין, הלכות מכירה, פי”ד, ה”ט – י”א.

ג.          שולחן ערוך, חו”מ, רל”א, כ”ז – כ”ח.

ד.         html.index/word/sherman/il.co.sanhdrin//:http

ה.         שו”ת לרבי עקיבא איגר, חו”מ ג’, א’

ו.          שו”ת מגן גיבורים, ה.

ז.          שו”ת מהרש”ך (הוצאת ונציא, ירושלים תש”ן) ב, רכ”ט.

ח.         שו”ת מטה שמעון, חנ”מ, כ”ו , אות א’.

ט.         שו”ת חתם סופר חו”מ, מ”ד.

 

עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות – יסודות הניהול – המרכז האקדמי פרס

  1. הבא שלוש דוגמאות לאופן שבו מתמודדת חברת פובליסיס עם אי הוודאות בסביבה (20 נקודות).

רשת פובליסיס הוקמה בפריז, בשנת 1926 על ידי מרסל בלושטיין. מוריס לוי, היו”ר הכל יכול של הרשת הוא זה שחתום על ההצלחה והצמיחה המשמעותית של הרשת בעשורים האחרונים. לוי מנהל את עסקי פובליסיס ב-26 השנים האחרונות עם אסטרטגיה ברורה של רכש בינלאומי בשווקים מתפתחים ודגש מאסיבי על שוק הדיגיטל כאשר בשנים האחרונות כ-37% מסך המכירות של הרשת העולמית הגיעו מתחום הדיגיטל. פובליסיס ביצעה רכישות משמעותיות בשנים האחרונות, רובן ככולן בשוק הדיגיטל הצומח כחלק מאסטרטגיית הצמיחה שהתווה מוריס לוי. הסכום המצרפי שהוציאה החברה על רכישת סוכנויות פרסום עצמאיות מאז 2007 עומד על 2.4 מיליארד דולר שהושקעו ב-LBI, ROKKAN, ROSSETA, RAZORFISH ו-DIGITAS.

 

לסיכום, עבודות אקדמיות בתשלום ב מבוא לאקונומטריקה הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות