מבוא לארגון ולניהול – המרכז האקדמי ויצו חיפה – כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מבוא לארגון ולניהול אשר נלמד ב המרכז האקדמי ויצו חיפה. במסגרת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

מטלה  מספר 3

** המרצה שומרת לעצמה את הזכות לבקש מסטודנטים מסוימים להגן על עבודתם בע”פ

אירוע א’:  לוקחים הרבה ימי מחלה מהעבודה?

מה זה אומר על הארגון?

דפנה ברמלי-גולן    “גלובס” 51..1.9

“המחלה” המסתורית שתקפה לפני כשבועיים את נהגי הרכבת הקלה בירושלים ומנעה מהם להגיע לעבודה, מעלה לדיון את נושא ההתחלות של עובדים והשימוש ב”ימי מחלה” כימי חופש1 מרבית מקומות העבודה מתייחסים לנושא כאל גזירת גורל: הרי אם העובד מביא פתק מחלה מהרופא ומצהיר על מחלתו, ניסיון לברר איתו את הפרטים לאשורם עלול להיתפס כהתעמרות או הפרה של פרטיות1

אלא שמעבר להפסד של ימי העבודה ולעבודה שלא מתבצעת בגלל ההיעדרות, לעתים ריבוי ימי מחלה בארגון מעיד על מחלה דווקא של הארגון, ולא של העובד1 לדברי ד”ר שרון טוקר, חוקרת ומרצה בהתנהגות ארגונית בפקולטה לניהול באוניברסיטת ת”א, “ימי מחלה, איחורים, הפסקות צהריים שנמשכות שעה וחצי או יציאה מוקדם – כל אלה הן התנהגויות נסיגה והן למעשה מנגנון הגנה של אדם שנתון בעומס מאוד גדול1 כשאדם חווה לחץ, יש שתי אפשרויות תגובה: fight או flight1 מכיוון שאנשים לא יכולים להתעמת עם הבוס הם מעדיפים פשוט לברוח, להרחיק את עצמם פיזית1 יציאה לחופשת מחלה היא אחת הדרכים1 דרך נוספת היא הרחקה נפשית, נגיד התנהגות מרוחקת בקרב נותני שירותים, שפוגעת בלקוחות”1

מה עוד גורם לאנשים חוסר שביעות רצון בארגון?

 

סמינריון במשפטים – משפט פלילי – הקריה האקדמית אונו

מבוא לארגון ולניהולדיני המשפחה בישראל

הנושאים הוצעו על-ידי ד”ר יצחק כהן

ניתן להיעזר ברשימה הביבליוגרפית של הקורס בדיני משפחה כנקודות מוצא למקורות נוספים.

א. דירת המגורים המשותפת של בני הזוג – הקשיים, הפתרונות, ההסדרים התחיקתיים והפסיקתיים.

ב. הלכת השיתוף אל מול הסדר איזון המשאבים- הרקע הפסיקתי והתחיקתי, השונה והמשותף, היתרונות והחסרונות, והצעות להסדר אופטימלי (מבט לעתיד).

ג. הפעלת הדין האזרחי בבית הדין הרבני- עבר, הווה, עתיד- בעיני בית הדין הרבני ובעיני בימ”ש.

ד. מצבם המשפטי של “הפרודים” והחיובים בין האחד לשני.

ה. סמכותו הנמשכת של בית הדין הרבני: הרקע, הכרסום והצמצום, ההצדקה להם, המצב כיום.

ו. מירוץ הסמכויות בין בי”ד הרבני לבימ”ש- הרצוי והמצוי. החזון והמציאות. תוך בחינת בעיית מירוץ ההחלטות.

ז. מזונות הילדים- ע”פ הדין האישי וע”פ החוק- היקף, תחולה, הסדרים חלופיים או מקבילים.

ח. מסורבות הגט ובעיית העגינות – דרכים לפתרון הבעיה, הבעיות ביישומן של הדרכים, בראי בית הדין הרבני, בתימ”ש האזרחיים, והמחוקק הישראלי.

ט. נישואין אזרחיים בישראל- עבר והווה, תוקף וכשרות, הסוגיות בהן מתעוררות השאלות, והפתרונות שניתנו על ידי בתימ”ש לאורך השנים.

 

עבודות אקדמיות בתשלום – מבוא לאקונומטריקה – מכללה אקדמית הדסה ירושלים

  1. אלו משתנים לדעתכם משפיעים על אינפלציה ?העריכו מהו כיוון הקשר בין המשתנים המסבירים שציינתם לבין אינפלציה .הריצו רגרסיה עם 3 משתנים מסבירים – שיעורי אבטלה / שיעורי ריבית בנק ישראל / שער חליפין וחותך. האם כל המשתנים המסבירים מובהקים ? נפו משתנים מסבירים שאינם רלוונטיים )אם יש כאלה(. נתחו את תוצאות הרגרסיה )תנו פירוש למקדמים, הסבירו האם תוצאות המודל הן בהתאם לציפיות(.
  2. בחנו השערה למובהקות המודל.
  3. בחנו השערה האם שיעור אבטלה ושיעור הריבית משפיעים על אינפלציה.
  4. האם קיימת בעיית מולטיקולנאריות בנתוני המדגם? איך ניתן לזהות בעיה זו? האם בעיה זו משפיעה על טיב אומדי ריבועים פחותים?
  5. לאור התוצאות שנתקבלו בסעיף 6, האם אומד 1ˆ  שנאמד במודל) 2( הינו אומד חסר הטיה? הסבירו ונמקו.
  6. אמדו את מודל שאמדתם בסעיף 6 עבור שתי תקופות: תקופה ראשונה – שנים 1983 – 1999, תקופה שנייה

– שנים 2000 – 2016 בנפרד .נתחו את התוצאות של שתי אמידות תוך השוואה בין האומדנים שנתקבלו .האם השפעת שיעורי אבטלה / שיעורי ריבית בנק ישראל / שער חליפין על אינפלציה זהה בשתי התקופות – בצעו מבחן של יציבות פרמטרים – )Chow-Fisher(.

  1. רשמו סיכום ומסקנות של המחקר.

 

לסיכום, עבודות אקדמיות בתשלום ב מבוא לארגון ולניהול הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות