מבוא לכתיבה אקדמית – המכללה האקדמית עמק יזרעאל – כתיבת סמינריון

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מבוא לכתיבה אקדמית אשר נלמד ב המכללה האקדמית עמק יזרעאל על ידי עמית רוטמן. במסגרת עבודות סמינריון אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

עבודה זו כוללת שאלה לדיון בנושא שבחרתם לעבודה הראשונה ומציגה טיעונים תיאורטיים על בסיס מקורות אקדמיים- מדעיים. ניתן כמובן לצמצם או להרחיב את נושא הכתיבה, אך צריך להמשיך עם הנושא הכללי שעליו כתבתם את עבודה מספר 1.

 

סמינריון בחינוך – מתודולוגיה של הוראת הספרות – האוניברסיטה הפתוחה

פיימן -נמסר (Feiman – Nemser, 1990) מסווגת את התפיסות לגבי הכשרת המורים לחמש אוריינטציות מרכזיות:

  • אישית – המורה עומד במרכז התהליך החינוכי.
  • ביקורתית – המורה בעל תפקיד חשוב בתיקון החברה (הגישה של התנועות הרדיקליות בחינוך).
  • טכנולוגית – המורה בעל ידע מקצועי, יודע ללמד, לרכוש עקרונות ויישומים מדעיים ולהשתמש בהם (תמיר, 1989).
  • פרקטית – המורה אמן , גמיש , בעל כושר המצאה ושיפוט , הנובעים ומתעצמים מניסיונו.
  • אקדמית – המורה מנהיג אינטלקטואלי , מומחה לנושאי הלימוד (Shulman, 1987). זייכנר (Zeichner, 1993) מסווג את תפיסות ההכשרה באופן דומה לפיימן-נמסר. לטענתו, קיימות ארבע תפיסות (מסורות) עיקריות בהכשרת מורים: אקדמית, התפתחותית, יעילות חברתית ובנייה חברתית מחדש (reconstructions). בכל אחת מהתפיסות קיימים רכיבים והשפעות מהתפיסות האחרות. עוצמת ההדגשה והמשמעות המיוחדת המיוחסות לרכיבים השונים בהכשרת מורים, נותנות למודלים המעוצבים על פי התפיסות השונות את זהותם הייחודית (Liston & Ziechner, 1991).

בדומה לפיימן- נמסר ולזייכנר, גם גובר (תשנ”ו) מציע סיווג של תפיסות שונות ביחס להכשרת מורים. בעוד החלוקות של פיימן – נמסר וזייכנר נובעות מדרך ההכשרה ומתפקיד המורה, ההתבוננות של גובר על ההכשרה היא מנקודת מבט חברתית – אידאולוגית, וממנה נובעים מודלים שונים של מורים ושל הכשרת מורים:

 

סקירה תיאורטית – אמנות אפריקאית: מסורות יצירה – דיויד גוס

Drewel, Henry John; Mason, John. Beads, body, and soul: Art and light in the Yoruba Universe, African Arts; Winter 1998; 31, 1; pp. 18 – 27

Frank, Barbara E. More than wives and mothers: The Artistry of Mande potters, African Arts; Autumn 1994; 27, 4; pp. 26 – 37

 Johnson, Marian Ashby. Gold jewelry of the Wolof and the *

.Tukulor of Senegal, African Arts; Jan 1994; 27, 1; pp. 36 – 49

3.) פיסול:

Kaufman, Jason Edward. The sculpture of Ife changes ideas about African art, The Washington Post, Saturday, March 12, 2011

 .Vogel, Susan Mullin. African Art Western Eyes, New Haven: Yale University Press, 1997 *

לסיכום, כתיבת עבודות אקדמיות ב מבוא לכתיבה אקדמית הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות