מבוא למחקר האיכותני – ד”ר לירון דושניק – עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מבוא למחקר האיכותני אשר נלמד על ידי ד”ר לירון דושניק. במסגרת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

בהתאם לשדה המחקרי שבחרתם ולמטרת המחקר שעיצבתם, ערכו תצפית פתוחה וריאיון חצי מובנה.

התצפית והריאיון צריכים להימשך כל אחד 30 דקות; עליהם להיות מתועדים, ויש להבטיח את התוקף שלהם.

הכינו דו”חות משוכתבים של  התצפית והריאיון כפי שנלמד בקורס, כולל כותרת, תיאור רקע, בתצפית – הפרדה בין טור “עובדתי” לטור “התרשמותי”, ורצוי גם מחשבות רפלקטיביות של “אחרי”. לכל אורך הדרך הקפידו ככל הניתן על האתיקה.

חלק א’ –  תיאור ההתנסות המחקרית

  1. מטרת מחקר ושאלות מחקר- הגדירו את המטרה וגזרו ממנה 2-3 שאלות מחקר (שימו-לב לניסוח נכון, להתאמה מטרה-שאלות, לשאלות ממוקדות ולסדר הגיוני).

 

החברה הישראלית – המכללה האקדמית נתניה

  1. הצגת השסע / הסוגיה: יש להסביר לעומק את הסוגיה הנידונה – מאפיינים,

שורשים היסטוריים, אידיאולוגיה, חברה, תרבות, ועוד – כל מה שנלמד במהלך

( הקורס. ( 30%

( 2. הצגת מקרה הבוחן אותו בחרתם/ן ( 30%

( מהו מקרה הבוחן? הסבירו את המקרה בשתי הרמות: ( 1) המקרה עצמו ( 2 .a

הסיקור התקשורתי אותו בחרתם/ן לניתוח (איזה כלי תקשורת? מאפיינים

וכיצד זה יכול להשפיע על עיצוב המקרה הסופי).

כיצד מקרה הבוחן נקשר לסוגיה הכללית? כיצד הוא מתיישב עם המאפיינים .b

של השסע / סוגיה שהצגתם/ן בסעיף הקודם (במה מתאים יותר ובמה

מתאים פחות?); מה הוא מייצג (המשכיות? שינוי? מקרה חריג? מייצג?),

כיצד הוא עוזר להבין טוב יותר את השסע / סוגיה ואת החברה הישראלית

בכלל?

  1. הקשר שבין שסע זה לשסעים אחרים – כאן ניתן להתייחס לשתי רמות: א. במקרה

הבוחן שבחרתם/ן, ב. במחקר התיאורטי. רצוי לחפש מראש סיקור אירוע שכולל

התייחסות מורכבת, למספר סוגיות, אבל אם אין כזה, רצוי להסתמך על חומר אקדמי

בלבד. (אין צורך להרחיב הרבה על השסעים האחרים, אלא להסבירם בקצרה

( ובעיקר להתמקד בקשר בין השסעים / סוגיות).

 

———————————————

הידעת? סמינריון בחינוך יכול להיות גם על לקויות למידה.

 

סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות – אמנות בחברה – דר’ תמר הגר

1) איך הממסד החברתי מגדיר את מה שבחרתם. כיצד הוא מקטלג אותם? מעודד או מדכא אותם? צריך לשאול מיהו הממסד ומה הם הצרכים והרווחים שלו מהגדרת היצירה/אמן/זרם/תופעה?

2) באיזה אופן משקפת יצירת האמנות/האמן/הזרם אמנותי/התופעה האמנותית את החיים החברתיים ובאיזה אופן היא תורמת להיווצרותם ככאלה (למשל איזה ערכים עולים, איזה מבנה חברתי, איזה מסר פוליטי, כמובן בכפוף למה שבחרתם)? האם היצירה שבחרתם מנציחה מבנים קיימים או מציעה אפשרות של שינוי דימויים, מיתוסים סטראוטיפים?.

כדי לבדוק שתי שאלות אלה עליכם

1) לקרוא חומרים על היצירה/אמן/זרם/תופעה שבחרתם. המטרה כאן לא לבודד את נושא המחקר אלא להכיר את ההקשר החברתי היסטורי של הנושא שבחרתם וגם לבחון מחקרים שנעשו על נושא זה.

 

סוגיות פילוסופיות על החיים ומה שבתוכם: משמעות, אושר וערך – ד”ר שמעון אזולאי

  1. קראי את הפרקים המצורפים (20-21) מתוך סיפורו של סנט-אקזופרי – “הנסיך הקטן”.

כתבי מאמר המציע פרשנות על הסיפור, על חייו של הנסיך הקטן ועל העמדות המועלות בסיפור, לאור השאלות המרכזיות שדנו בהן בקורס.

(אושרו, ערכו, משמעות חייו, שאלת המוות – את רשאית לבחור בכל שאלה, קטגוריה או נתיב פרשני הנראה לך.)

  1. כתבי מאמר בו אתה מחווה את דעתך על אחת מן השאלות הבאות. בתשובתך עלייך להתייחס לעמדה/עמדות שנגענו בהן בקורס לפי טעמך:

א. האם המוות רע למת?

ב. מהו האושר? כיצד נקבע אם אדם הוא מאושר?

לסיכום, עבודות אקדמיות בתשלום ב מבוא למחקר האיכותני הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות