מבוא למנהל ציבורי – האקדמית גליל מערבי – סמינריון בכלכלה

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מבוא למנהל ציבורי אשר נלמד ב האקדמית גליל מערבי. במסגרת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

1.) מהו מקור הסמכות של אלדד קובלנץ בטלוויזיה החינוכית- מסורתית, קווית, פונקציונאלית או אישית?

2.) בכתבה זו ועדת לנדס, מייצגת את- דרג טקטי, התפעולי, האסטרטגי או יחידות המטה?

 

סמינריון – ניתוח דוחות כספיים – המרכז האקדמי פרס

3.) בביקורת רואי החשבון שנערכה לדוחות החברה התברר כי החברה לא בצעה הפרשה לחומ”ס בהתאם לכללי החשבונות, כתוצאה מכך כיצד על הרו”ח לפעול?

4.) הנפקת מניות לצבור תמורת מזומן תגרום ל-?

5.) להלן תנועה בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת:

2014                2013                2012

56                    42                    (28) שלילי

כיצד ניתן להסביר תנועה זו?

6.) בשלב הצמיחה בחברה (השלב ההתחלתי) הצפי הינו כי תזרים המזומנים יהיה?

7.) לחברת “הצורפים” הרווח הנקי אחרי מס לשנת 2014 הינו 0.5 מליון ₪. לחברה מנוף פיננסי של    1.5. ההון הזר של החברה ב-2014 הינו 9 מליון ₪. מהו שיעור התשואה על ההון העצמי (ROE)?

8.) פירמה חדשה מעוניינת לגייס 1 מליון ₪ בתחילת שנת 2015. מתלבטת בין חלופות המימון הבאות:

א. הנפקת 400,000 מניות רגילות. מחיר מניה 2.5 ₪.

ב. הנפקת 200,000 מניות רגילות. והשאר באמצעות הנפקת אג”ח לזמן ארוך. ריבית על האג”ח9%.

הרווח התפעולי הצפוי לסוף שנת 2015 הינו 400,000 ₪. מס חברות 25%. מהו הרווח למניה הצפוי בחלופה 2?

9.) מהי הריבית המקסימלית עבורה נקבל מנוף נייטרלי?

חלק א’: 1.) חשב את היחס השוטף והיחס המהיר לשנת 2013 ולשנת 2012  ומה ניתן להסיק על רמת הנזילות של החברה?

2.) מה לדעתך יכולות להיות הסיבות שגרמו לחברה להיות ברמת נזילות זו?

 

כתיבת סמינריון בתשלום – שיטות התערבות בעבודה סוציאלית – המכללה האקדמית תל-חי

הכנה: בחרו באחד מן המקרים שטיפלתם בהם בלימודי השדה השנה. חשוב לבחור במקרה בו השלמתם תהליך התערבות על כל שלביו, ככל האפשר. אין צורך לבחור בהתערבות שהייתה במיוחד ‘מוצלחת’ בעיניכם או בפונה אליו התחברתם באופן מיוחד. ניתן לכתוב עבודה זו גם על מקרה בו לכאורה לא הצליחה ההתערבות או על פונה עמו נוצר קשר חלקי בלבד. מומלץ להיעזר במסמך מאת פרופ’ ארנון בר-און וד”ר איילה כהן ‘להרוויח את הנקודות’ (המהדורה הרביעית משנת 2015) העוסק בכללים לכתיבה אקדמית ונמצא באתר המודל.

לסיכום, סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות ב מבוא למנהל ציבורי הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות