מבוא למשפט עברי – הקריה האקדמית אונו – עבודה סמינריונית במשפטים

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מבוא למשפט עברי אשר נלמד ב הקריה האקדמית אונו ע”י ד”ר אבי גורמן, עו”ד. במסגרת סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

עבודה: במסגרת הקורס תינתן עבודה הדורשת קריאה נרחבת בספרו של פרופ’ מנחם אלון “המשפט העברי”. הציון בעבודה הוא במתכונת של “עובר”/”לא עובר”. קבלת ציון עובר, היא תנאי סף לגישה למבחן.

 

משפט פלילי – הקריה האקדמית אונו

דיני בנקאות

הנושאים הוצעו על-ידי ד”ר אמל ג’בארין

 1. חוק שיקים ללא כיסוי.
 2. הסודיות הבנקאית.
 3. מערכת יחסים בנק-לקוח בין חוזים לנזיקין.
 4. מעמדו של ערב מוגן.
 5. היבטים משפטיים של חשבון משותף.
 6. אחריות בנק מלווה כלפי רוכשי דירות.
 7. ערבות בנקאית אוטונומית.
 8. היבטים משפטיים של האשראי הדוקומנטארי.
 9. פיקדון בנק והטיב המשפטי של היחס בין הבנק ללקוחו.
 10. מעמדם הראייתי של רישומים בנקאיים.
 11. התניית שירות בשירות.
 12. היבטים משפטיים של חשבון לקטין.
 13. עיקול על חשבון בנק מול קיזוז.
 14. קיזוז בין חשבון יחיד לחשבון משותף.
 15. עיקול על חשבון בנק מול קיזוז.
 16. הסודיות הבנקאית והמלחמה בהלבנת הון.
 17. החוזה הבנקאי כחוזה אחיד.
 18. היבטים משפטיים של מכשירים פיננסיים מתקדמים (עסקאות פרורוורד…).
 19. ההשלכות של הקודקס האזרחי על דיני הבנקאות.
 20. בנקאות מקוונת באינטרנט.

 

סקירה תיאורטית – ניהול בנקאי – המכללה האקדמית נתניה

חלק 2: סקירת מצב הבנק

נתחו את המאזן ואת דוח רווח והפסד…

 1. השוו בין שני הבנקים והסבירו את משמעות ההבדל בכל סעיף:

o          איזה בנק גדול יותר מבחינת (סכום) נפח האשראי הכולל ונפח האשראי לאחר ניכוי הפרשה להפסדי אשראי?

o          מהו שיעור הגידול (באחוזים) באשראי (הכולל ולאחר ניכוי הפרשה להפסדי אשראי) של כל אחד מהבנקים, לעומת השנה הקודמת?

o          איזה בנק גדול יותר מבחינת היקף הפקדונות (סכום)?

o          מהו שיעור הגידול (באחוזים) בפקדונות של כל אחד מהבנקים, לעומת השנה הקודמת?

o          איזה בנק גדול יותר מבחינת (סכום) ההון העצמי?

o          מהו שיעור הגידול (באחוזים) בהון העצמי של כל אחד מהבנקים, לעומת השנה הקודמת?

 1. איזה בנק…

o          רווחי יותר?

o          יציב יותר?

o          בעל נזילות טובה יותר?

o          יעיל יותר?

 

סמינריון בחינוך – כתיבה וקריאה מדעית – אוניברסיטת אריאל בשומרון

תהליך

 1. בחרו נושא בהתאם להנחיות שנכתבו לעיל.
 2. חיפוש מקורות מתפתח.
 3. התחלת בניית פרק סקירת הספרות.
 4. גבשו את מבנהו של פרק סקירת הספרות הנובע מבידוד משתני הכותרת )משתנה/ים בלתי תלוי ותלוי( ומהבנת מיקומם של נושאי המשתנים בעולמות התוכן בהם מוצבים.
 5. חשוב לציין כי מאמרים לא מדעיים מ google או מכל מנוע חיפוש חופשי כמו גם מאמרי עיתונות לא יתקבלו במסגרת עבודה זו. בכל מקרה של ספק יש להתייעץ עם המרצה.
 6. בחרו ונסחו שאלת מחקר. זכרו!! שאלת המחקר אינה מנוסחת ככותרת העבודה.
 7. עבדו את המקורות: קראו קריאת עומק הקשרית המחלצת רעיונות וביחס לכותרות המשנה המהוות את מבנהו של פרק סקירת הספרות.

הנחיות טכניות:

 1. הקפידו על מבנה פסקאות. הפרדה בין פסקאות וקשר בתוך ובין הפסקאות
 2. הקפידו על רישום נכון של ביבליוגרפיה בגוף הטקסט ובסוף העבודה .
 3. תחילת כל פסקה- 5 תווים פנימה.

מה לא:

לא ממספרים את עמוד המבוא ותוכן העניינים.

לא עושים שימוש בכותרת העבודה כשאלת מחקר אלא מנסחים שאלת מחקר על פי הכללים שנלמדו.

לא בונים מבוא ללא הפנייה למקורות.

לא בונים מבוא ללא שימוש נרחב במושגים והגדרתם בו.

לא בונים מבוא ללא יצירת רקע מדעי הולם המפרק את פרמטרי העבודה השונים ומחברם בסופו יחד לקראת הצגתה של שאלת המחקר.

לא בונים את פרק סקירת הספרות ללא הקפדה על מבנה החיבור המדעי המחלק את הדיון שבו לכותרות משנה.

לא בונים פסקאות אשר אינן מייצגות תהליכי מיזוג.

לא בונים פסקאות הבנויות ממקור אחד.

לא שמים קו תחתי מתחת לכותרת

 

לסיכום, כתיבת עבודות בתשלום ב מבוא למשפט עברי הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות