מבוא לניהול השיווק – הקריה האקדמית – כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מבוא לניהול השיווק אשר נלמד ב הקריה האקדמית ע”י ד”ר קרנית מלכא- טיב. במסגרת עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

במסגרת הקורס “מבוא לניהול השיווק” יתארגנו הסטודנטים בקבוצות המונות עד ארבעה סטודנטים.

כל קבוצה תבחר פירמה הנגישה אליה ותנתח סוגיות אשר נלמדו בקורס.

להלן רשימת הסוגיות הנדרשות:

1)         מיהי הפירמה בה עוסקת העבודה?

 

רכישת שפות בהיבטים לשוניים וקוגניטיביים – אוניברסיטת תל אביב

  1. בחרו נושא או סוגיה שמופיעים וקשורים לשני המאמרים. שימו לב! אין הכוונה כאן לנושא “גדול” כמו נושאי הרוחב אלא סוגיה כלשהי כגון: עיבוד מורפולוגי בשפה ראשונה לעומת שנייה, יחסי הגומלין בין דו-לשוניות לקוגניציה, דו לשוניות ומערכות כתב, רכישת מערכת הכתיב בשפה שנייה בשפות שונות, למידה סטטיסטית, היכולת לזהות מילים בשפה ראשונה לעומת שנייה ועוד ועוד ובלבד שהסוגיה מופיעה באופן כלשהו בשני המאמרים. בראש העמוד ציינו את הנושא/סוגיה. כתבו מסמך חדש על הנושא שהגדרתם שיוצר אינטגרציה בין שני המאמרים תוך מבט ביקורתי שלכם. המסמך צריך להראות כטקסט העומד בפני עצמו, מסתמך על מידע משני המאמרים ובוחן את הכול באופן ביקורתי.

 

דיני משפחה – הקריה האקדמית

בהתאם לכך, הוכרזו הבנות כבנות אימוץ וניתן צו אימוץ.

שבעה חודשים לאחר שניתן צו אימוץ, החליט מנחם לחזור בו מהסכמתו זו שניתנה כאמור בבית המשפט לענייני משפחה, שכן הוא הוטעה לסבור שטוב יהיה לבנות במסגרת אימוץ סגור, אך מקריאה של כתבי עת למד כי הדבר גורם נזק ניכר לנפשן של הבנות.

מנחם פונה אליכם כדי להיוועץ בנוגע לדרך אשר ילך בה.

חווה דעתך:

  1. מהם השלבים בהם צועד בית המשפט עת מבקש הוא להכריז על קטין כבר אימוץ?
  2. מהי אפוא הדרך של מנחם (ככל וזו קיימת) לחזור בו מהסכמתו לאימוץ הבנות?

 

עבודות אקדמיות – יזמות וחדשנות חברתית – המרכז ללימודים אקדמיים

  1. מהם מקורות ההכנסה של המיזם (מקורות עצמיים כתוצאה ממכירת מוצר/שירות, תמיכה של קרנות פילנתרופיות, תמיכה/תשלומי ממשלה)? והאם לאורך זמן היה שינוי בהרכב מקורות הכנסה של המיזם? במידה וכן תארו את השינויים.
  2. האם הכנסות המיזם מצליחות לכסות את העלויות שלו או שהמיזם לרוב גרעוני (מאזן חיובי/שלילי)?
  3. עם אילו אתגרים / קשיים מתמודדים בניהול ופיתוח המיזם?

 

עבודה סמינריונית במשפטים – דיני קניין – אוניברסיטת חיפה

דונו בכל הסוגיות המשפטיות העולות מן האירועים המפורטים לעיל והעולות מחומר הקריאה

לעבודה. במסגרת זו, אנא התייחסו לטענות כל הצדדים )ככל שעומדת לצד מסוים טענה

משפטית תקפה(, לדרכי הפעולה המשפטיות העומדות לרשותם ולסעדים האפשריים. ככל

שקיימת הכרעה משפטית העולה באופן סביר מן העובדות ומחומר הקריאה, אנא ציינו מהי

ונמקו )65 נק(‘.

ב .

כעת, הניחו, כי בכל הנוגע לעסקה בין מר אדמוני ז”ל לבין מר יחזקאל, העסקה לא הייתה

למכירת הדירה כולה, אלא רק למכירת חלק בחצר שהיה צמוד לדירה ומחסן וכי ההסכם בין מר

אדמוני ז”ל לבין מר יחזקאל נכרת, תוך תשלום סך 200,000 ₪ בתמורה, זמן קצר לפני פטירתו

של מר אדמוני. חרף מאמציו, לא עלה בידו של מר יחזקאל לרשום הערת אזהרה והוא פנה בעניין

זה לבית המשפט ,שלאחר הליך משפטי מזורז, אישר את רישום הערת האזהרה – יום לפני

שנכרתה העסקה עם בני הזוג צבעוני.

לאור הנתונים החדשים ,קיבעו ידו של מי על העליונה, בכל הנוגע לחצר ולמחסן ?)5 נק(‘

 

לסיכום, עבודות סמינריוניות ב מבוא לניהול השיווק הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות