מבוא לניהול וארגון א’ – המכללה למינהל – כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מבוא לניהול וארגון א’ אשר נלמד ב המכללה למינהל על ידי  ד”ר דבורה גלר, רויטל אלטברגר. במסגרת כתיבת עבודות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

מטלת חקר בנושא קבוצות

הנחיות למטלת החקר:

  • יש להגיש את המטלה בזוגות בלבד.
  • יש להגיש את המטלה לתיבת ההגשה במודל מודפסת רווח של שורה וחצי ושוליים סטנדרטיים, פורמט וורד.
  • אורך המטלה לא יעלה על 2 עמודים.
  • משקל מטלת החקר %20 מהציון הסופי בקורס.
  • תאריך הגשת המטלה כפי שמפורסם במודל הקורס.

בחברה גלובאלית העוסקת בציוד רפואי בארץ נעשה אבחון של צוות ההנהלה הבכירה במטרה ללמוד על האפקטיביות שלו. הצוות מונה 8 חברי הנהלה. חברי ההנהלה מונים ארבעה סמנכ”לים וותיקים, סמנכ”ל מכירות שגויס לפני חצי שנה ושלושה סמנכ”לים חדשים : אחד מהם קודם מתוך החברה ושנים – סמנכ”ל מחקרים קליניים וסמנכ”ל הקומפליינס גוייסו מחוץ לארגון. כל שלושת המנהלים החדשים נכנסו לצוות ההנהלה לפני כשלושה שבועות.

סמינריון במשפטים – משפט פלילי – הקריה האקדמית אונו

הדין המשמעתי

הנושאים הוצעו על-ידי השופט מנחם (מריו) קליין

  1. מאפייני בעלי מקצועות ומגזרים הנתונים לשיפוט משמעתי סטטוטורי :

א.         חוק הדיינים, תשכ”ו – 1955

ב.         חוק בתי הדין דתיים הדרוזיים, תשכ”ז – 1962 .

ג.          חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל”ב – 1972 , ס’ 25

תקנות חוקרים פרטיים (סדרי הדין על ועדת המשמעת), תשל”ב 1972

ד.         חוק השיפוט הצבאי, תשט”ו – 1955 , ס’ 114

ה.         תקנות הטוענים הרבניים, תשס”א – 2001, ת’ 17 – 18

כללי הטוענים הרבניים (סדרי דין בביה”ד למשמעת) תש”ס 1999

ו.          תקנות הטוענים השרעיים, תשכ”ג 1963

ז.          חוק הספנות (ימאים), תשל”ג – 1973, ס’ 132-159

תקנות הספנות (ימאים) סדרי דין בבית הדין המשמעת) תשל”ז 1977

ח.         תקנות שירותי הכבאות (משמעת), תש”ס – 1980, ס’ 3

הוראות שרותי הכבאות (משמעת) תשמ”א 1981

ט.         חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי”ח – 1958, ס ’16

תקנות המהנדסים (סדרי דין בדיון בפני ועדת אתיקה)התש”ס – 1955, ת’ 27

י.          פקודת המיילדות [1929], סעיף 18

תקנות המיילדות (1942)

יא.        חוק התביעות של קורבנות השואה (הסדר הטיפול) תשי”ז – 1957,

תקנות התביעות של קורבנות השואה (הסדר טיפול) (סדרי דין בועדת הפיקוח) תשל”ה 1957

יב.        חוק נוטריונים תשל”ו – 1976, ס’ 35

יג.         פקודת בתי הסוהר, (נוסח חדש), התשל”ב – 1972, ס’ 101 עד 110

יד.        חוק סוכני המכס, תשכ”ה – 1964, ס ’11- 13

טו.        חוק שירות המדינה (משמעת) תשכ”ג – 1963,ס’ 32 – 43

טז.       צו רשות הדואר (החלת חוק שירות המדינה (משמעת) על עובדי הדואר) התשנ”ו  – 1996,

 

סמינריון בכלכלה – מבוא לאקונומטריקה – המכללה האקדמית תל-חי

  1. בקובץ “הקצאת מניות” כתוב שם המניה שבה בחרתם בשביל העבודה. כל המניות הן כאלו שקיימים עבורן נתונים לכל התקופה מינואר 2007 ועד לסוף דצמבר 2016. כדי למצוא את הנתונים, עליכם להיכנס לאתר הבורסה לניירות ערך, למצוא את המניה שלכם ולהיכנס ל”נתונים היסטוריים”. שם עליכם לבחור נתונים שבין

2006/12/31 לבין 31/12/2016, בתדירות יומית. הנתון שאותו עליכם להוריד הוא שער נעילה, לא מתואם .

הורידו את הנתונים לקובץ אקסל. כמו קודם, כדאי לנקות את השורות הכתובות בעברית, ולתת למשתנים שמות באנגלית, במקרה זה date ו-stockprice. כעת, עליכם לייבא את הקובץ אל תוך סטטה ולשמור אותו כקובץ dta.

שם הקובץ שנבחר יהיה שם המניה )באנגלית.(

  1. נמזג את שני הקבצים שיצרנו לקובץ אחד: נפתח את קובץ המניה, ונלך לתפריט Data ובתוכו לאפשרות Combine Datasets. נבחר את האפשרות הראשונה Merge two datasets. בחלון שייפתח נבחר ב-Key Variables את משתנה Date וב-Filename of dataset on disk נבחר את קובץ makam_data. נאשר, ואז

סטטה אמורה להראות לנו טבלה שבה היא מודיעה לנו על הצלחת מיזוג הקבצים, וכל המשתנים משני הקבצים יופיעו בחלונית המשתנים. מופיע שם גם משתנה חדש בשם merge_. נמחק אותו על ידי פקודת drop. נשמור את הקובץ ונצא .

 

לסיכום, כתיבת עבודות לסטודנטים ב מבוא לניהול וארגון א’ הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות