מבוא לניהול משאבי אנוש – הקריה האקדמית אונו – עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מבוא לניהול משאבי אנוש אשר נלמד ב הקריה האקדמית אונו. במסגרת כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

מרכז רבין הוקם בשנת 1997 מכוח חוק המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין, תשנ”ז. המרכז משלב בין פעילות חינוכית-חברתית, הנצחה מוזיאונית ותיעוד היסטורי, ושואף לשמש אתר חי ותוסס שיטביע את חותמו על השיח הציבורי בארץ ויהווה מוקד משיכה והזדהות לנוער היהודי בארץ ובעולם.

הארגון מונה כ- 40 עובדים, כמחציתם מדריכים. למדריך במחלקת ההדרכה יש שני תפקידים מרכזיים: הדרכת סיורים לקבוצות במוזיאון, והדרכת סדנאות בנושאי החברה הישראלית. תהליך המיון לתפקידי הדרכה כולו מתבצע בין כתלי מרכז יצחק רבין, ע”י מנהלת ההדרכה. מדריך חדש שהתקבל לארגון עובר קורס קצר על החומר התיאורטי הרלוונטי למרכז, ומקבל חוברת מסכמת עבה של חומר לשינון. בסיום הקורס מוצמד אליו מדריך חונך, אשר מלווה אותו לפי הצורך. בימים הראשונים המדריך החדש צופה בחונך ומתלווה אליו להדרכות שלו, ובהדרגה הם מבצעים חילופים ביניהם, כשלאחר כל הדרכה נערכת ביניהם שיחת משוב. מנהלת ההדרכה מאד גאה בדרך שבה מדריך חדש נקלט, וטוענת כי לא קורה כמעט מצב שבו מדריך חדש מרגיש מחוץ לעניינים, או שזרקו אותו למים.

 

כתיבת עבודות – דיני חוזים – המרכז האקדמי הרצליה

  1. Sacadaתוכל לרכוש מ-Boleo 200,000מסופונים במהלך תקופה בת 10 שנים;
  2. עלותו של רישיון השימוש במסופונים עומדת על סכום חד-פעמי בגובה 150,000 $ ארה”ב אך כמחווה של רצון טוב וידידות מוסכם כי Sacada תשלם ל-Boleo סך של 100,000 $ ארה”ב ו-30,000 $ דולר ארה”ב נוספים ישולמו לנעמי כמתנת יום הולדת ביום 1.1.2016.
  3. מוסכם כי בגין ההסכמות לעיל, לא תהיינה תביעות או טענות כלשהן, וכי הכל נעשה בהסכמה הדדית ומלאה.
  4. עקרונות אלו יהיו תקפים עד לחתימה על הסכם מפורט תוך 30 יום. היעדר חתימה תוך 30 יום לא יהווה עילה שלא לקיים את העקרונות שהוסכמו כאן.

ביום 1.3.2014 נפגשו נעמי ודנה כדי לסגור מספר פרטים ופערים שהיו ביניהן. במהלך הפגישה ביקשה דנה לבחון את האפשרות כי החוזה ייחתם בין Boleo לבין חברה חדשה שדנה תקים במיוחד לצורך רכישת המסופונים. נעמי ניסתה להבין מדוע, אך דנה לא פירטה ורק הסבירה לה כי מדובר בהנחיית יועצי המס שלה. בפועל דנה לא מסרה את האמת (שהייתה שונה) משום שדנה ביקשה לבצע את ההתקשרות באמצעות חברה חדשה שתקים [בשם Barrida] כך שאם המהלך להפצת המסופונים ייכשל היא לא תיפגע. הטיוטה המוסכמת האחרונה של המסמך שניסחו עורכי הדין של דנה ונעמי כללה, בין היתר, את ההוראות הבאות:

 

דיני קניין – אוניברסיטת חיפה

שאלה 2

לכאורה, נראה כי רב הדמיון על השוני, בכל הנוגע לכללים המשפטיים הקבועים בסעיף 9 לחוק

המקרקעין ובסעיף 34 לחוק המיטלטלין .יחד עם זאת, קיימים הבדלים משמעותיים בין שני

הכללים האמורים. אנא התייחסו, תוך אזכור פסיקה ,לשני הבדלים, כאמור .במסגרת תשובתכם ,

יש לתאר את ההבדל ולהסביר ממה הוא נובע ומהן המשמעויות/ההשלכות שלו .

 

עבודות אקדמיות – אוריינות אקדמית – מכללת סמי שמעון להנדסה

  1. קריאה מרפרפת:

א. זהו את סוג הטקסט: טיעוני, מידעי, משולב . נדרש לנמק את בחירתכם ולהביא אסמכתאות מגוף

הטקסט.

ב. מהו תחום החיים שבו הוא עוסק. הביאו אסמכתא מהטקסט.

ג.  כתבו 2 מילות מפתח שחוזרות על עצמן בגוף המאמר. ציינו האם מובאת לגביהן הגדרה תיאורית או

מילונית. במידה שאין הגדרה למושג, נסו להסביר את משמעות המילה בהקשר הרעיוני של הטקסט.

ד. כתבו 2 מילים בלועזית ונסות להסבירן בהקשר המשפטי שבו הן מובאות.

ה. ציינו שלושה מקורות ידע, שבהם עושה הכותב שימוש בגוף המאמר כדי לבסס את דבריו

על הצד המדעי. כתבו את שם הכותב ואת שנת ההוצאה של מקור הידע כפי שהם מובאים

בהפניה שבגוף הטקסט.

ו. נסחו ב-8 משפטים על מה המאמר מדבר באופן כללי.

  1. קריאה מעמיקה ומסכמת: סכמו בפסקה בת 10-12 משפטים את הרעיונות המרכזיים העולים

מהמבוא וגוף המאמר וכתבו מהי מטרת כותב המאמר (ליידע, להסביר תופעה / מקרה, לתאר

תופעה /  מקרה, לבקר  תופעה / מקרה).

 

לסיכום, כתיבת עבודות לסטודנטים ב מבוא לניהול משאבי אנוש הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות