מבוא לסוציולוגיה ב | המכללה האקדמית בית ברל | עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מבוא לסוציולוגיה ב’ אשר נלמד ב המכללה האקדמית בית ברל אצל המרצה ד”ר יצחק שטרנברג. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

שאלה 1  (20 נקודות)

  • נא להסביר מה זה איסור גילוי עריות.
  • מהם ההסברים הביולוגיים והפסיכולוגיים לקיומו של איסור גילוי עריות?
  • נא לציין הסברים חברתיים, תוך התמקדות בהסבר הפונקציונליסטי, לקיומו של האיסור.
  • מהם כללי אנדוגמיה ואקסוגמיה? נא להסביר ולהדגים.
  • האם איסור גילוי עריות הוא כלל אנדוגמי או אקסוגמי? נא לנמק.
מבוא לסוציולוגיה ב | המכללה האקדמית בית ברל | עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות
מבוא לסוציולוגיה ב | המכללה האקדמית בית ברל | עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות

מבוא לסיפורת אמריקה הלטינית   האוניברסיטה העברית.

  1. השוואה בין סוף הרומן והסוף של “החורבות המעגליות” מאת בורחס.
  2. המוגזם ותחבולות ליצוגו (4 דוגמאות לפחות).
  3. נאום הנובל של גרסייה מרקז ותרומתו להבנת הרומן.

הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

10349 – ריבוד חברתי  – האוניברסיטה הפתוחה

שאלה 3

הסבירו את המושג אי־הלימת סטאטוס(status inconsistency) לפי לנסקי. לאיזו תגובה אפשר לצפות מפרט הנתון במצב זה?

שאלה 4

הסבירו את טענתן של ניומן וקת׳רין (Newman and Catherine), כי הדומיננטיות של תרבות עבודה מעצימה את האבחנה הדיכוטומית בין עובדים לבין מובטלים. מהן השלכות דיכוטומיה זו על זהותם ומעמדם של עובדי תעשיית המזון?

הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

תקשורת כתרבות – 10532 – האוניברסיטה הפתוחה

חלק א

בשאלות 2-1 שלפניכם יש נושאים לדיון ולוויכוח. בנושאים אלה דנו חוקרים שנלמדו בקורס זה. עליכם להציג דיון בשני הנושאים המוצעים על-פי שניים משלושת המאמרים המבוקשים (לבחירתכם). על הדיון שלכם לכלול:

א.         סיכום קצר של כל אחד מהמאמרים שבחרתם (לא יותר מעשר שורות למאמר).

ב.         עמדת כל אחד מכותבי המאמרים שבחרתם בנושא הדיון (לא פחות מחמש שורות לכל מאמר).

ג.          עד כמה דומות או שונות עמדות כותבי המאמרים שבחרתם ומה מקור הדמיון או השוני? (לא פחות מחמש שורות לתשובה).

שימו לב: אין לצטט מתוך הספרים או לסכם בלשון הקרובה ללשון הספר

הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

סוציולוגים בשדה  – המרכז האקדמי רופין

קבוצה של דרוזים/חרדים/מוסלמים/באהאים בשני יישובים בצפון מתנגדת לעשות שימוש בטיפול רפואי חדשני. הם אינם מוכנים לעשות הפריות מבחנה, הפריות חוץ גופניות, שימוש באמצעי מניעה וכן בדיקות לגילוי מוקדם של מחלות תורשתיות. חלקם מאיימים כי יפרשו ויקימו מוסדות דתיים עצמאיים. מחלקות הבריאות ברשויות המקומיות בשני יישובים אלה מזמינות אותך כדי להציע שיטה או דרך למנוע את הפיצול החברתי או לאפשר את השימוש בחידושים הרפואיים מבלי לעורר התנגדות. עליך להשתמש בסוציולוגיה של הדת והדתיות, להבין מדוע מתרחשת התופעה ולהציע תוכנית מניעה.

הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

אסטרטגיה לפתרון בעיות –  ד”ר אייל סולגניק

  • על בסיס דוגמא נוספת שתבנו ביחס לקבוצת הבסיס (1,2,3,4,5), האם תוכלו לחשוב על השערה מעניינת בדבר שיעור ההשתתפות של מספרים באיברי המשפחה?
  • בהתייחס לקבוצה (3,2,1,…, 10) הניחו כי במשפחה של תת קבוצות של קבוצה זו, המקיימת את התנאי לפיו האיחוד של כל שני איברים במשפחה הוא גם איבר במשפחה, קיימת תת קבוצה שבה איבר יחיד (7). הסבירו מדוע במקרה זה 7 משתתף בלפחות חצי מהקבוצות במשפחה.

לסיכום, עבודה אקדמית ב מבוא לסוציולוגיה ב’ היא עבודה יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עימה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודה זו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות