מבוא לסוציולוגיה של החינוך – טל כרמי – עבודה סמינריונית בחינוך

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מבוא לסוציולוגיה של החינוך אשר נלמד על ידי טל כרמי. במסגרת עבודות סמינריוניות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

 1. נחשפים לראשונה- ציוני הבגרות בכל תיכון ובכל מקצוע.
 2. מומחים מזהירים- רבבות תלמידים עם מוגבלות יועברו לחינוך רגיל ללא תמיכה.
 3. מכון דוידסון יקים באופקים מכינה קדם צבאית מדעית ראשונה בישראל.
 4. התייחסות להנחות היסוד של הפרדיגמה הפונקציונאלית:
 • התייחסות למרכיב התפקיד כפי שהוא בא לידי ביטוי במקרה.
 • היבט הקשור להיותה של החברה הסכמית ומשתפת-פעולה, כפי שבא לידי ביטוי במקרה.
 • התייחסות להיבט של מריטוקרטיה ושוויון הזדמנויות העומד בבסיס התפיסה הפונקציונאליסטית בהקשרים חינוכיים.

ניתוח המקרה (לאור הפרדיגמה) יעלה את השאלות הבאות- תוך כתיבת עבודה אקדמית:

מבוא לסוציולוגיה של החינוך - טל כרמי - עבודה סמינריונית בחינוךא.) מי משרת איזה תפקיד בחברה?

ב.) על מה יש הסכמה?

ג.) מה המטרה של כל תופעה?

ד.) כיצד המקרה/ תופעה משרת את שימור החברה ואת המשכיותה?

 1. התייחסות להנחות היסוד של פרדיגמת הקונפליקט:
 • החברה כזירה של מאבקים בין קבוצות על כוח, על השפעה, על הון תרבותי, על משאבים, על ערכים ונורמות וכדומה.
 • יסודות של כוח, של שליטה, של כפייה, הם הבסיס לכינונו סדר חברתי.
 • התייחסות לאופן שבו קבוצות חזקות מבקשות לשמר את ההגמוניה שלהן ולהחליש קבוצות חלשות.
 • התייחסות לאינטרסים המנוגדים בין קבוצות, מטרות מנוגדות, ערכים שונים וסותרים.
 • מהם הערכים המשמשים להצדקת הקונפליקטים. מערכת הערכים שמתפתחת מצדיקה את המאבק.
 • כיצד מצב של אי שוויון משמר ומנציח את כוחן של הקבוצות החזקות בהקשר החינוכי והבית ספרי?

 

סמינריון – משפט חוקתי – המכללה האקדמית נתניה

 1. אף בית משפט, לרבות בית המשפט הגבוה לצדק (בג”ץ), לא ידון בחוקתיותו של חוק זה.
 2. חוק זה תקף על אף האמור בחוק יסוד: השפיטה ובחוק יסוד: חופש העיסוק”.

א.) ארגון “לעצור את הגירוש” עותר לבג”ץ כנגד חוקתיות החוק. המדינה טוענת כי על בג”ץ להימנע מלדון בעתירה כאמור בס’ 3 לחוק, ואילו העותר טוען לאי חוקתיות הסעיף נוכח הסתירה בינו לבין ס’ 15(ד)(2) לחוק יסוד: השפיטה (המצוטט לעיל).

 1. בהנחה שמדובר ב”פגיעה” של החוק בחוק יסוד: השפיטה- מהו מסלול הסתירה המתאים לבחינה החוקתית במקרה?
 2. מהן הגישות השונות של השופטים לבחינת הסתירה במסלול?
 3. האם ניסיונה של הכנסת להתגבר על חוק יסוד: השפיטה בס’ 4 לחוק תופס?

לסיכום, כתיבת עבודות בתשלום ב מבוא לסוציולוגיה של החינוך הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות