מבוא לסיפורת אמריקה הלטינית – האוניברסיטה העברית בירושלים – עבודה סמינריונית בחינוך

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מבוא לסיפורת אמריקה הלטינית אשר נלמד ב האוניברסיטה העברית בירושלים. במסגרת עבודות סמינריון אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות מבוא לסיפורת אמריקה הלטינית -  עבודה סמינריונית בחינוךרבה בחומר הנלמד.

1.) הציגו 3 הבדלים בין “השער מספר 12” לבלדומרו ליו, לבין סיפוריו של רובן דריו, הבדלים אשר נובעים מהשתייכותם של אותם טקסטים לזרם הנטורליסטי מצד אחד, ולמודרניסמו מצד שני.

 

כתיבת עבודה סמינריונית בתשלום – דיני חוזים – פרופ’ חנוך דגן

אנגל, שחשש מהשימוש בדשן חדשני, הציע למיכאל את ההצעה הבאה:

  1. “עבור שיפור משמעותי במצבם של הוורדים- כפי שנמדד על פי גוונם האדום וגובהם- באמצעות שימוש בדשן חדשני ישלם אנגל למיכאל סכום של 30,000₪.
  2. שיפור במצבם של הוורדים יחל לא יותר מ-4 חודשים מיום חתימת החוזה (“תקופת השיפור”).
  3. תמה תקופת השיפור ולא חל שינוי משמעותי לטובה כאמור בסעיף 1, יפצה מיכאל את אנגל בסכום של 500₪ ליום, עד למועד בו יחל השיפור”.

מיכאל, שהיה בטוח מאוד בדשן החדש שלו, הסכים להצעה מיד, וב-1.3.2015 החל בדישון גן הוורדים באחוזה. ב- 1.7.2015 לא חל שינוי כלשהו במצב הוורדים. ב-1.8.2015 החל מצבם של הוורדים להתדרדר. ב- 15.8.2015 החלו הוורדים לנבול, ומיכאל הודיע לאנגל כי אין ביכולתו לשפר את מצב הוורדים.

 

סקירה תיאורטית – התמחות אסטרטגיה – הקריה האקדמית-אונו

Abrahamson, E. (2004). Avoiding repetitive change syndrome. MIT Sloan Management Review, Vol. .45 NO.2, pp. 93-96.

Agarwal, R. and Gort, M. (1996). The evolution of markets and entry, exsit, and survival of firms. Review of Economics and Statistics, 78, pp. 489-498.

Angwin, D., Cummings, S. and Smith, C. (2008). The strategy Pathfinder, Blackwell Publishing, Ch. 9.

Audia, P.G., Locke, E.A. and Smith, K.G. (2000). The paradox of success: An archival and a laboratory study of strategic resistance following radical environmental change. Academy of Management Journal, 43, No. 5, 837-853.

Battilana, J. and Casciaro, T. (2013). The Network Secrets of Great Change Agents, Harvard Business Review, July-August, VOL 91.

Beer, M., Eisenstat, R.A. and Spector, B. (1990). Why change programs don’t produce change. Harvard Business Review, November-December, 158-166.

Bridges, W. and Susan Mitchell, S. (2000). “Manage Change”, Leader to Leader, No. 16 Spring.

Cummings, G.T. & Worely, C.G. (2000). Organizational development and change. South Western College Publishing Co.

Christensen, C.M., Marx, M. and Stevenson, H.H. (2006). The tools of cooperation and change. Harvard Business Review, October, 73-80.

Daft, R.L. (2001). Organizational theory and design. South Western College Publishing. Ch. 10 (Innovation and Change).

לסיכום, עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות ב מבוא לסיפורת אמריקה הלטינית הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות