מבוא לעבודה בקהילה – המכללה האקדמית תל-חי – כתיבת סמינריון בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מבוא לעבודה בקהילה אשר נלמד ב המכללה האקדמית תל-חי על ידי ד”ר אילה כהן. במסגרת כתיבת עבודות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

בחרו מצב טעון שינוי שזיהיתן/ם בקרב אחד מלקוחותיכן/ם ועונה להגדרה של מצב חברתי טעון שינוי. א. הגדרת המצב: (1) מהו המצב הטעון שינוי ומדוע הוא טעון שינוי?

(2) תארו את האוכלוסייה הסובלת ממצב זה ואת מאפייניה.

 

סמינריון בחינוך – אוריינות אקדמית – עפר גת

בסוגריים– אזכור ביבליוגרפי, ביאור מושגים, הסבר נוסף- אם אנו רוצים להסביר משו נוסף שאינו רקשור לרצף התוכן.

שם המחבר מביא אותו לעוד היבט נוסף הנובע מן הדיון העוסק בהימנעות מגניבת דעת והוא– שימוש בתמצות לשוני– המרה לשונית או טרנספורמציה.

אנחנו נפרדים מהעתק הדבק– אלה כל מה שיכתב בגוף החיבור שלנו יכתב במילים שלנו על ידי המרה לשונית. המרתו של לשון הטקסט במילים שלנו.

  • שימור מקורותיו של הרעיון.
  • שימור השפה המקצועית– שימור עולם הטרמונולוגי.

אנו לא ממירים את שמות המושגים. בעת תמצות לשוני עלינו לשמר את השפה המקצועית המשקפת את תחום הידע שבו אנחנו עוסקים.

אני מזהה מושגים בעקבות כך שהם חוזרות על עצמם. ולכן אנחנו לא משנים– צריך לשמור על גובה עיניים.

צריך לשמר את התעתיק הלועזי, מתבקש מאיתנו כסטודנטים כאשר אנחנו עושים שימוש במושג ובפעם הראשונה בלבד עלינו להגדיר את המושג – להביא את ההסבר של אותו מושג.

תבנית הגדרה למושג- שימוש במושג– “בתזמורת …. היא הבטנון” (כלי נגינה מיתרי- מכליל, אשר גובהו שני מטרים והוא משמיע צלילים עבים- מייחד) ומיד לאחר מכן (הפנייה למקור- שם משפחה, שנה, מס’ עמוד), מושג= מכליל+ מייחד.

במידה והחלק המכליל רחב מידי אני רשאי לוותר עליו ולהציג את החלק המייחד בלבד. כל הגדרה כזו חייבת להילקח מתוך מקור מדעי!

 

סמינריון – ניתוח דוחות כספיים – המרכז האקדמי פרס

חלק ב’ – שאלות רב ברירה: 1.) כאשר קיימים ספקות משמעותיים בדבר יכולתו של העסק להמשיך ולפעול כעסק חי, ולא נתגלו טעויות כלשהן בנתוני הדוחות הכספיים, חוות הדעת של רואה החשבון המבקר תהא?

2.) כאשר חברה חישבה באופן שגוי את יתרת ההפרשה לחובות מסופקים, אך השגיאה איננה משמעותית עד כדי פגיעה ברלוונטיות המידע בדוחות הכספיים בכללותם, חוות הדעת של רואה החשבון המבקר תהא?

3.) חברה נטלה הלוואה מהבנק בסך 100,000 ש”ח והשתמשה במלוא הסכום לרכישת רכוש קבוע. הביטוי שיקבלו פעולות אלו בדוח על תזרימי המזומנים יהא?

לסיכום, סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות ב מבוא לעבודה בקהילה הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות