מבוא לפוליטיקה וממשל – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב – עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מבוא לפוליטיקה וממשל אשר נלמד ב אוניברסיטת בן-גוריון בנגב על ידי ד”ר אילת הראל שלו. במסגרת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

מטלה מס’ 5 חלופית מטלה מסכמת הכנה למבחן:

קראו את הכתבה המצורפת ” איזה מצפון נלבש היום? ” וענו על השאלות הבאות:

1) כיצד הייתה מסבירה הגישה המרקסיסטית את תמיכת בעלי ההון ברכישת מוצרים

ששיטת ייצורם איננה פוגעת בזכויות העובדים? הסבר/י ונמק/י.

2) נתחו את המגמה הירוקה המתהווה המתוארת בכתבה על פי אחד מההוגים אשר עסקו

בתהליך הגלובליזציה )רם, ו/או ברבר( והסבירו האם המגמה הירוקה עומדת בקנה אחד

עם העקרונות המוצגים בכתביהם?

3 ) כיצד בא לידי ביטוי עקרון ידע שיח כוח של הגישה הפוסט מודרנית בכתבה זו?

בתשובתכם עליכם/ן להתייחס לשני סוגי שיח נפרדים המופעים בכתבה.

 

משפט פלילי – הקריה האקדמית אונו

אתיקה מקצועית

הנושאים הוצעו על-ידי ד”ר שחר אלדר

* מיפוי כללי האתיקה שעורכי הדין מקיימים מול כללי האתיקה שעורכי הדין מפרים;

* על מה שאין בכללי האתיקה: כללי אתיקה הבולטים בחסרונם;

* מחקרים היסטוריים על לשכת עורכי הדין;

* החינוך לאתיקה בבתי הספר למשפט בישראל;

* האתיקה של עורכי הדין בהשוואה לאתיקה של מקצועות אחרים – למשל שופטים;

* בדיקת הסיבות לפניה של סטודנטים ללימוד המקצוע;

* השוואת תחומי המשפט המושכים סטודנטים בתחילת התואר במשפטים עם תחומי המשפט

המושכים סטודנטים לקראת סיום התואר;

* ביקורת כלכלית על העיסוק המשפטי בישראל;

* על הקולגיאליות בין חברי הלשכה;

* אתיקה של חזקים (פרקליטות, מייצגי חברות ביטוח) מול אתיקה של חלשים (סניגורים, מייצגי

תובעים נגד חברות ביטוח);

* פרקטיקות של משא ומתן בין עורכי דין;

* האם מקצוע עריכת הדין במתכונתו הנוכחית בישראל תורם לקידום הצדק ויעדים חברתיים

אחרים או להסגתם;

* חובת הסודיות של עורכי הדין מול אינטרסים מתנגשים;

* אחריותו המקצועית (האזרחית) של עורך הדין כלפי הלקוח/צדדים שלישיים/הצד שכנגד;

 

סקירה תיאורטית – מבוא לספרות ילדים מגרים לוולט דיסני – המכללה האקדמית בית ברל

הערות כלליות חשובות:

  1. העבודה תוגש ברווח שורה וחצי. אורכה כ-4 עמודים (מלבד עמוד השער, נספחים [אם יהיו] והרשימה הביבליוגרפית). בהגשה רצוי להסתפק בדפים המודפסים מהודקים יחד בצד ימין למעלה (בלי עטיפות מכל סוג שהוא).
  2. לצורך בירורים, שאלות ותיאומים אפשר לפנות אלי במייל יש לציין את פרטי הפונה והקורס, ולפרט את הפנייה, הבקשה או השאלה כדי שאוכל לחזור עם התשובה באופן מהיר ויעיל במידת האפשר – כבר לאחר הבירור הדרוש.
  3. יש לציין במהלך העבודה מראי מקום כנדרש, ובסוף העבודה יש לציין את פרטיהם הביבליוגרפיים של הטקסטים שתדונו בהם ושל הטקסטים העיוניים שתתבססו עליהם. כמו בכל עבודה אקדמית במוסדות אקדמיים, יש להסתמך על מקורות עיוניים עדכניים ואקדמיים – מתוך הרשימה הביבליוגרפית המצורפת לסילבוס (אפשר גם להוסיף עליה כמובן). יש להסתמך על שני מאמרים אקדמיים/מחקריים לפחות.
  4. אין צורך לצרף את הספרים עצמם לעבודה.
  5. אין להגיש עבודות משותפות אלא אם כן תוגש לי הצעה בכתב באמצעות המייל ויתקבל אישור בכתב ממני במייל (לפני כתיבת העבודה כמובן), שיצורף לעבודה עצמה. עבודה משותפת תדרוש הכפלת מספר היצירות והיקף העבודה כמספר המשתתפים/ות בכתיבתה, וכן רציונל מקצועי להצעה המשותפת.
  6. אין להגיש את העבודה או חלק ממנה בצורת טבלה.

 

עבודה סמינריונית בחינוך – נושאים נבחרים בפילוסופיה של החינוך – אוניברסיטת בר-אילן

אני פותח כל שאלה בהגדרת הנושא שאליו יש להתייחס. על כן, אין מקום לכתוב הקדמות ביוגרפיות על ההוגה, ולא הקדמות בדבר תפיסותיו בנושאים שונים (גם אם אלה נוגעים לחינוך) אלא אם כן הדברים קשורים ונחוצים לנושא אליו התבקשתן להתייחס בשאלה. או אז, עליכן להראות לקורא מהו הקשר הישיר הזה. כנ”ל אם הינכן מתבקשות לערוך השוואה בין הוגים: הקפידו שההשוואה תעסוק בנושא השאלה ולא בנושאים אחרים.

 

לסיכום, עבודות אקדמיות בתשלום ב מבוא לפוליטיקה וממשל הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות