מבוא לשיטות מחקר – המכללה למנהל – סמינריון

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מבוא לשיטות מחקר אשר נלמד ב המכללה למנהל על ידי ד”ר גילי גבאי. במסגרת עבודות סמינריון אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר כתיבת עבודות סמינריוניותהנלמד.

האם זוהי בדיקת תוקף או בדיקת מהימנות? מאיזה סוג? הסבירו

 

סמינריון – תדריך מסייע לכתיבת עבודות – המרכז ללימודים אקדמיים

לכן, יש לחשב מהימנות של קבוצת פריטים שאותם נרצה לסכם כדי לקבל משתנה מסוים. אם אין משמעות לסכום הפריטים של השאלון כולו, אין טעם לחשב מהימנות כללית כזאת.

פרק התוצאות:

בפרק זה, כאמור, תוצג בדיקת השערות המחקר, שפורטו בסיום פרק המבוא. ההשערות ייבדקו תוך שימוש במבחנים הסטטיסטיים המתאימים. הנתונים יוצגו באופן מדויק ותמציתי, בהתאם לדרך הדיווח שנלמדה. ספר עזר יעיל מאוד, הן לצורך ביצוע הניתוחים בתוכנת ה SPSS והן לצורך דיווח על התוצאות בפרק זה הוא הספר הבא:

בטרם הצגת ממצאי הניתוח הסטטיסטי עבור כל השערה בנפרד, תוצג שוב ההשערה הרלבנטית. בעקבות ההשערה תוסבר השיטה שנבחרה לצורך בדיקת ההשערות (המבחן הסטטיסטי) ויוצגו התוצאות ומשמעותן. לבסוף, יוצג סיכום לגבי אישוש, אישוש חלקי או אי-אישוש ההשערה.

בהיעדר ממדים שונים למשתנה, אין צורך להציג מתאמים בטבלה. במקרה כזה ניתן לדווח על קשר סטטיסטי.

כאשר מוצגים המתאמים בטבלה יש מקום להרחיב את הדיון לגבי משמעות הקשרים המוצגים בה. יש לציין, כי בדיון בממצאים לגבי הקשר הסטטיסטי, יש להתייחס לשלושה תחומים של הקשר:

קיום הקשר– הבט זה מתייחס למושג המובהקות של הקשר הסטטיסטי. כלומר, נמצא קשר סטטיסטי במדגם; השאלה היא האם ניתן להכליל את הממצאים שהתקבלו במדגם אל אוכלוסיית המחקר. במילים אחרות, אם נכליל את הממצאים הללו לאוכלוסייה, מה הסיכוי שנעשה זאת בטעות?

 

סמינריון בחינוך – פיתוח תקשורת ומיומנויות אישיות וחברתיות – הקריה האקדמית קריית אונו

Other- החוויה של ההשתייכות לקבוצה, השתתפות בה כחלק מתהליך למידה, והחשיפה לדינמיקה קבוצתית ולתהליך שנוצר, והשפעתו על העולם הפנימי.

 

בנייה ירוקה – דבורה כהן

– תהליכי פסולת בנייה: משאבים/ חוקים / תקנות.

– מבחר שיטות לבניה ירוקה: תכנון ובניה/ מערכות ירוקות המשולבות בבנייה אקולוגית/ שימוש בחומרים טבעיים וממוחזרים/ בניה קלה ומתועשת.

– פליטות גזי חממה: השפעת אפקט חממה על כדור הארץ.

 

ניתוח פוליטי – המכללה האקדמית ספיר

גיוס בני הישיבות לשרות בצה”ל היווה בעבר ומהווה גם כיום את אחת הבעיות הסבוכות ומעוררות המחלוקת בחברה הישראלית.

לסיכום, סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות ב מבוא לשיטות מחקר הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות