מבוא לשיטות מחקר – דר גילי גבאי – סקירה תיאורטית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מבוא לשיטות מחקר אשר נלמד על ידי ד”ר גילי גבאי. במסגרת עבודות סמינריון אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

ב. ישנו כיוון לקשר? חיובי/ שלילי?

 

סמינריון בחינוך – חינוך ערכי – המכללה האקדמית- אחוה

צבר בן-יהושוע, נ’ ול’ דושניק (1997). לעשות את הדבר הנכון- דילמות אתיות של מורים בישראל, בתוך  א’ פלדי, א’ (עורך), החינוך במבחן הזמן  (עמ’ 410-391). תל-אביב: הוצאת רכס.

דושניק, ל. צבר בן יהושע, נ. (2000). בין כוונה ליכולת: דילמות אתיות של מורים בישראל של שנות ה- 90. מגמות,  מ, (3), עמ’ 465-442 .

צבר בן יהושע, נ. , דושניק, ל. וביאליק, ג. (2007). מי אני שאחליט על גורלם? דילמות אתיות של מורים. ירושלים: מאגנס.

Alt, D. & Reingold, R. (2012). Changes in Teachers’ Moral Role: From Passive Observers to Moral and Democratic Leaders. Rotterdam, the Netherlands: Sense Publishers.

ג. חינוך פוליטי וחינוך אידיאולוגי:

לם, צ’ (תשנ”א), חינוך פוליטי וחינוך אידיאולוגי- הבחנות, בתוך: ר’ שפירא  וא’ כשר (עורכים), רשפים (עמ’ 320-309). תל-אביב: הוצאת אוניברסיטת תל-אביב.

שרמר, ע’ (תשנ”ט). החינוך בין רדיקליות לסובלנות. ירושלים: הוצאת ספרים ע”ש י”ל מאגנס,  פרק חמישי (עמ’ 171-142).

Baratz, L. & Reingold, R. (2010). The Ideological Dilemma in Teaching Literature process-Moral Conflicts in a Democratic and Nationally Diverse Society: An Israeli Teacher Case Study. Current Issues in Education 13 (3).

http://cie.asu.edu/ojs/index.php/cieatasu/article/view/388

ברץ, ל’ וריינגולד, ר’ (2010). קונפליקט מוסרי בחברה מרובת תרבויות- קולם של מורים לספרות. גימעה 14, 344-323.

 

כתיבת סמינריון בתשלום – יזמות עסקית – המרכז ללימודים אקדמיים

* מיהו הצוות היזמי.

* סיכום תוצאות תחזיות כספיות לשלוש שנים.

* המימון הדרוש, צורתו כיצד יגויס ובאיזה מבנה.

ב.) הצגת הרעיון העסקי:

  1. בעיית הלקוח, ומהו הרעיון העסקי המוצע? מהי החדשנות בו?
  2. הגדרה ותאור מבנה השוק
  3. מהו היתרון לצדדים (כולל חיסכון כספי).
  4. האם היתרונות של החברה ניתנים להגנה? (פטנט ושוק נאמן).
  5. האם קיים מקום לצמיחה (אנסוף) בשוק זה?

ג.) ניתוח השוק ומתחרים:

  1. לקוחות עיקריים ופלחי שוק-

א. במה נבדלים פלחי השוק השונים?

ב. מה הבעייה שפותר המוצר?

ג. האם קיימים חסמים התרבותיים וההתנהגותיים להחדרת המוצר?

  1. הערכת פוטנציאל שוק: אמדן של גודל ושיעור צמיחה.
  2. מתחרים.

לסיכום, עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות ב מבוא לשיטות מחקר הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות