מבוא לתורת המשפט – המרכז הבינתחומי הרצליה – עבודה סמינריונית במשפטים

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מבוא לתורת המשפט אשר נלמד ב המרכז הבינתחומי הרצליה על ידי פרופ’ ליאור זמר. במסגרת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות מבוא לתורת המשפטובקיאות רבה בחומר הנלמד.

בחנו והדגימו את הסוגיות שעולות מן האמור.

 

סמינריון במשפטים – דיני חוזים – המרכז האקדמי פרס

ב. לו הייתם מייצגים את חברת ביטן בע”מ, אילו טענות נגד הייתם מעלים כתשובה לטענותיה של חברת רובוטריקים בע”מ?

 

עבודה סמינריונית במשפטים – דיני קניין – המרכז הבינתחומי הרצליה

פיצויים- 3. (א) הועברה לקניין המדינה זכות הגורם האחר לגבי הקרקעות הנדרשות, יהיה זכאי בעל הזכות כאמור לפיצויים בשל ההקניה כאמור, בכפוף להוראות סעיף קטן (ב).

(ב) שר האוצר, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, יקבע הוראות לעניין שיעור הפיצויים כאמור בסעיף קטן (א), בהתחשב בין היתר, באופי הזכות של הגורם האחר לגבי הקרקעות הנדרשות, באופן רכישת הזכות מהכנסייה ובהתחשב בעובדות ונתונים נוספים הנוגעים לרכישה כאמור.

(ג) הגורם האחר שזכויותיו לגבי הקרקעות הנדרשות הוקנו למדינה, ואשר קיבל פיצויים או שהוא זכאי לקבל פיצויים בהתאם לסעיף קטן (ב) יהיה רשאי להשיג על הפיצויים שנפסקו לו בהתאם להוראות פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 19432  וחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור, התשכ”ד–19643.

 

דיני תאגידים – המכללה האקדמית ספיר

  1. מנהלי הספק מאיימים על בני בהגשת תביעה, אם לא תשלם להם החברה את שווי חוטי הנחושת שנלקחו. בצר לו, פונה אליך בני תוך בקשה כי תחווה/י דעתך.
  2. בעודו מפנים את תשובתך לסעיף 1, טוען בני כי היועץ המשפטי של החברה מסר לו מידע אחר המבוסס על הוראות חוק השליחות, תשכ”ה– 1965. בני מבקש כי תציג/י לו את ההבדלים בין הוראות החוק ותבהיר/י לו מדוע תשובתך נכונה יותר.
  3. פרקליט המחוז, עו”ד דן אוטי ,פונה אליך ומבקש כי תחווה/י דעתך בשאלה האם ניתן להטיל אחריות פלילית בשל הנהיגה במהירות המופרזת ועבירת הפגע וברח, ואם כן, על מי וכיצד?

חלק ב- ימים קשים עברו על החברה. בני המנכ”ל, זיהה את ההזדמנות העסקית והחל לפעול לרכישת מניות החברה. לימים הפך בני לבעל השליטה. הניחו שרכישת המניות נעשתה כדין.

השינויים המקיפים שערך בני, הביאו את החברה להצלחה מסחררת וזו הרחיבה את פעילותה גם לתחום השכרת נדל”ן והשקעות בבניה להשכרת נדל”ן שלא למגורים.

לסיכום, כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום ב מבוא לתורת המשפט הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות