מבוא לתקשורת המונים – חלק א – האוניברסיטה העברית – כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מבוא לתקשורת המונים – חלק א אשר נלמד ב האוניברסיטה העברית. במסגרת עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

מבין הקמפיינים שמתוארים בנספח, בחרו קמפיין אחד וענו באמצעותו על השאלות הבאות:

  1. לפי מאמרם של לזרספלד ומרטון) 1948/1995(:

א.         האם וכיצד הקמפיין מדגים דרכים בהן ניתן לעשות שימוש יעיל באמצעי התקשורת לשם יצירת פעולה חברתית מאורגנת? )30 נק(‘.

ב.         איזו ביקורת היו עשויים לזרספלד ומרטון להשמיע על הקמפיין? )10 נק(‘.

  1. אילו השפעות אפשריות של הקמפיין החוקרים וידמאר ורוקח )Vidmar & Rokeach, 1974( היו מצפים למצוא לאור השערות מחקרם וממצאיהם? בתשובתכם התייחסו גם לנקודות המוצא של הגישה אליה משתייכים החוקרים )20 נק(‘.
  2. צרו דיון בין חוקרים המגיעים משתי אסכולות המשתייכות למסורות השפעה שונות*    באשר להשפעות אפשריות של הקמפיין שבחרתם על הקהל. בתשובתכם התייחסו לטיעונים אפשריים) מנוגדים או משלימים( שהחוקרים היו מעלים. בדיון התייחסו גם למימדי השפעה רלוונטיים עבור הגישות ]לפחות שלושה[. )40 נק(‘.

* למעט גישת התפיסה הסלקטיבית בה דנתם בסעיף 2, ומסורת ההשפעה החזקה         המוקדמת.

סמינריון – דיני תאגידים – המכללה למינהל

נושא 6

חווה/י את דעתך הביקורתית בשאלה האם ראוי להטיל על תאגיד אחריות פלילית.

מקורות רלוונטיים:

  1. ספר – יש להיעזר בספר אחד לפחות מרשימת הספרות הכללית המופיעה בסילבוס.
  2. פסקי הדין –

א.         ע”פ 3027/90 חברת מודיעים בינוי ופיתוח נ’ מדינת ישראל, פ”ד מ”ה) 4( 364 )1991(.

ב.         רע”פ 8487/11 חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע”מ נ’ מדינת ישראל – המשרד להגנת הסביבה )פורסם בנבו ,23.10.2012(.

  1. מאמר – מרדכי קרמניצר וחאלד גנאים “האחריות הפלילית של תאגיד “ספר שמגר כרך ב 33

)אהרן ברק עורך ,2003(.

כתיבת עבודות – כתיבה מדעית – אוניברסיטת בן גוריון בנגב

  1. הצגת שאלת המחקר: עליכם לבנות שאלת המחקר הבנויה על פי שני חלקיה: הגדרה נומינאלית (בחלק זה תוכלו להיעזר בלומדה לכתיבה מדעית המופיעה באתר האוניברסיטה הפתוחה) – הגדרה מילונית – מילולית של מה אתם בוחנים בעבודתכם. והגדרה אופרציונלית המציגה את הדרך בה אתם הולכים לחקור (כלי הניתוח).

דוגמא: הגדרה נומינאלית: “בתנאי איום בני אדם נוטים לקיים יותר אינטראקציות חברתיות”. הגדרה אופרציונלית: הגדרה המוכיחה כי ביכולתנו לבחון את הבעיה בדרך אמפירית הכוללת את הפעולות (אופרציות) שנבצע לשם חקירתה: “בטיסות הנערכות בתנאי מזג אוויר קשים (בהם הנוסעים חווים דחק) נצפה ליותר אינטראקציות בין אישיות (שיחה ודיבור) בין הנוסעים שלא הכירו זה את זה קודם לכן, בהשוואה לטיסות הנערכות בתנאי מזג אוויר נוחים”. ניתן לבחון זאת על ידי תצפית או בעזרת ניסוי: “נצפה בנחקרים כאשר הם נמצאים בחדר המתנה לקראת הניסוי. לקבוצת הנחקרים הראשונה ייאמר כי הניסוי שהם עומדים להשתתף בו קשה ולא נעים, ואילו לקבוצה השנייה ייאמר כי הניסוי קל ונחמד. כך נוכל למדוד את כמות האינטראקציות הבין אישיות שייווצרו בין הממתינים לניסוי (ההגדרה האופציונאלית בעבודתכם היא הפעלת כלי הניתוח: תיאוריה או מושגים).

כתיבה אקדמית – המכללה האקדמית נתניה

  • למשל (אין להשתמש בדוגמא זו): בעבודה שדנה באופן שבו ניתן להפחית דעות קדומות וקונפליקט בין קבוצות, הרקע ייפתח בהצגת נושא “דעות קדומות” ושיוכו לתחום הדעת הרלוונטי (נושא הנבחן בעיקר במסגרת פסיכולוגיה חברתית במסגרת חקר יחסים בין קבוצות). לאחר מכן יצויין שגישות שונות הוצעו לאופן בו ניתן להפחית דעות קדומות ועוינות בין-קבוצתית ובאופן כללי ניתן לדבר על מספר גישות מרכזיות. אז לתאר כל גישה תוך הסתמכות על מקורות אקדמיים, מה כל גישה טוענת ואלו הסתייגויות יש. לבסוף יובא סיכום בו תדונו באופן עצמאי בזיקה שבין הגישות – האם סותרות זו את זו, משלימות/מרחיבות זו את זו וכד’.

לסיכום, סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות ב מבוא לתקשורת המונים – חלק א הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות