עבודה נוספת שבה אנחנו יכולים לעזור לקהל לקוחותינו:
מבחן במשפט בינלאומי פרטי – תש"פ
עבודה כתחליף מבחן – מועד ב'
ד"ר תמר הוסטובסקי – ברנדס