מבחן התושבות במדינות OECD | עזרה בכתיבת עבודה סמינריונית במשפטים


מבחן התושבות במדינות OECD –  סעיף 4 תושבות (“תאגיד”)

י’ הדרי “מיסוי ישראלי על הכנסות מחברות בת בחו”ל” הפרקליט לג (תש”מ-תשמ”א) 92.

ר’ זילברמן, “מיסוי פעילות בינלאומית – מבחן “השליטה והניהול” בהיבט הניהולי”, רואה החשבון מב/4 (אוגוסט 1993) עמ’ 305

א, כליף  (2005) שינויים במבחן התושבות , הוצאת רונן

ב’ נהיר “גביית מס מחברות זרות” רל”מ 57 בעמ’ 25.

א נוב, מיסוי עסקאות בינלאומיות, פרק 3: תושבות התאגיד בפקודת מס הכנסה ובאמנות למניעת כפל מס, הוצאת  רונן

ג’ קלוגמן ומ’  קפוטא, האמנה למניעת כפל מסים בין ישראל לארצות הברית, נציבות מס הכנסה ומינהל הכנסות המדינה, הוצאת רונן, תל-אביב, 1993,

מ’ קפוטא, אמנות למניעת כפל מסים ודיני המיסוי הבינלאומי, קובצי מיסוי רב-לאומי, אמנות למניעת כפל מס, הוצאת רונן, עמ’ 4-5).

מ. שקל, וא. אלעד  מס הכנסה על הכנסות שמקורן בחו”ל השליטה והניהול” על חברה זרה המשפט א’ 281, תשנ”ג-1993

 

 

עמ”ה 130/90, 175/90 סולל בונה ארצות חוץ, סולל בונה פיתוח, “מיסים” ח/2 (אפריל 1994) ה-74.

.

מבחן התושבות במדינות OECD | עזרה בכתיבת עבודה סמינריונית במשפטים
מבחן התושבות במדינות OECD | עזרה בכתיבת עבודה סמינריונית במשפטים

 

חופש הביטוי העיתונאי למול חשיבות הפרטיות של האזרח הקטן

“הזכות לפרטיות מול הזכות לדעת”, עיוני משפט, ינואר, 1983.

בורנשטיין שמואל, “הצצה-פגיעה בפרטיות” ,משפט וצבא,תשמ”ח, 8.

בן אליעזר יריב, הממלכה השביעית, המכללה למינהל, תשמ”ב.

בנדור אריאל, “חופש לשון הרע”, משפטים, תשנ”א.

גביזון רות, “איסור פרסום הפוגע בפרטיות, זכויות האזרח בישראל, ירושלים, תשמ”ב.

גביזון רות, “הזכות לפרטיות וכבוד”, בתוך זכויות האדם בישראל- קובץ מאמרים לזכרו של ד”ר חמן שלח, ידיעות אחרונות, 1988.

גורן דינה, התקשורת וזכויות הפרט, תל- אביב, תשמ”ט.

גורן דינה, חופש הביטוי, חופש הפרט וחופש העיתונות, תל-אביב, תשמ”ט.

גלוסקא מרדכי,”ועוד לשאלת חופש הביטוי”,עיוני משפט,1978, 2.

דין וחשבון הוועדה להגנה בפני צנעת הפרט, מדינת ישראל, 1989.

זמיר יצחק, “חרות הביטוי כנגד לשון הרע ואלימות מילולית”, ספר זוסמן, י-ם, תשמ”ד.

להב, ,חופש הביטוי בפסיקת בית המשפט העליון”, משפטים, , תשל”ז, עמוד 375.

מדריך לעובדי החדשות ברשות השידור, רשות השידור, 1986 (מסמך נקדי).

משגב חיים, “הזכות להיכנס לבית כדי לערוך בו חיפוש”, משפט פלילי, תשמ”ו, ט’.

סגל זאב, “הזכות לפרטיות מול הזכות לדעת”, עיוני משפט, ט’, תשמ”ג.

פאל חיים, “זכות הציבור לא לדעת”, הפרקליט, ל”ט, תש”ן.

פרידמן פנינה,”שקר מפגיע ולשון הרע”, הפרקליט, תשמ”ד, ל”ו.

קרמניצר מרדכי, “חופש הביטוי”, בתוך זכויות האדם בישראל- קובץ מאמרים לזכרו של ד”ר חמן שלח, ידיעות אחרונות, 1988.

רטיג אברהם,”חופש הביטוי, הזכות לשם טוב וחוק איסור לשון הרע”, משפטים, תשל”ט.

רקמן עמנואל, “הזכות לפרטיות וכפיה דתית ביהדות”, תקדים, תשנ”ב,

שרון אהרוני־ גולדנברג פרטיות באינטרנט בפריזמה הלכתית הפרקליט נ”ב תשע”ג 414-496

פסיקה

בשפ 1659/11 חיים שטנגר נ מדינת ישראל(מאגר נבו)

א 482/13 אליהו חברה לביטוח בע”מ נ פלונית (מאגר נבו)

בג”ץ  153/83 לוי נ. מפקד המחוז הדרומי של משטרת ישראל, פ”ד לח (2) 393.

בג”צ 2491/83 יוסף דיין נגד ניצב יהודה וילק פד מח(2)  עמוד 456.

בג”צ 259/84 מילן נ רשות השידור פ“ד לח 2 673. (מאגר נבו)

בג”צ 372/84 נווה נ’ שר החינוך ואחרים, פד”י ל”ח, (3)עמודים 233-238.

בג”ץ 75/53 “קול העם, בע”מ נ. שר הפנים פ“ד ז 871. (מאגר נבו)

בגץ 3809/08 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ משטרת ישראל (מאגר נבו)א”ע 78/80

ד”נ 127/95 הילרון בע”מ נ. המועצה ליצור פירות, פ”ד ל”א, (3)  18.

ע”א 8954/11 פלוני נ פלונית(מאגר נבו)

עפ 8225/12 פלונית (קטינה) נ פלוני(מאגר נבו)

רעא 3788/06 שלמה יפת נ ידיעות אחרונות בע”מ(מאגר נבו)

ת.א. חיפה 417/93 פלמונית נגד “כל הקריות” בע”מ. (מאגר נבו)

תפח (ת”א) 1015/09 יובל יועז עיתונאי גלובס ו- 7 אח נ מדינת ישראל, פמת”א (מאגר נבו)

 

אנחנו כמובן נשמח לעזור בכל עבודה בה תבחרו!

 

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות