מבנה עבודה סמינריונית

סמינריון זוהי עבודת מחקר נרחבת המבוצעת בדרך כלל החל משלבים מתקדמים בלימודי התואר הראשון (במרבית תכניות התואר הקיימות). כתיבה של עבודה סמינריונית נחשבת משימה מאתגרת וקשה למדי מבחינת המשאבים שעל הסטודנט להשקיע בהכנתה. כתיבה מוצלחת של סמינריון אקדמי דורשת לא רק ידע, יכולת ניתוח ומחשבה יצירתית, גם התמצאות בכללים צורניים וטכניים שונים, מה שמצריך גם ידע של מבנה עבודת סמינריון לאקדמיה.

מבנה עבודה סמינריונית

מבנה סמינריון אקדמי

על העבודה האקדמית להיות כתובה בבהירות, קריאה ובעלת רצף לוגי. באופן זה הקורא יוכל לעקב אחרי שלבי המחקר, צעד אחר צעד. היקף עבודה סמינריונית הוא בדרך כלל בהיקף של   עמודי תוכן, אך חלק מהמוסדות גם מבקשים 30 עמודי תוכן ויותר (מלבד נספחים ורשימה ביבליוגרפית), זאת בהתאם, כמובן, לנושא, למספר הסטודנטים המגישים,לסוג המחקר, למידת המורכבות וקריטריונים אחרים.

שער: עמוד השער יכלול כיתוב נושא העבודה ופרטים טכניים נדרשים אודות המוסד האקדמי והפקולטה, שם הקורס, מרצה ופרטים אישיים של התלמיד.

הקדמה: חלק ההקדמה יכלול רישום מפורט של הפן האישי והפן הטכני בכתיבה, כגון: זיקתו של הכותב לנושא המחקר, מניעים אישיים בבחירת הנושא, שיטת מחקר וכו’. חלק זה אינו חובה ברוב העבודות האקדמיות.

תוכן עניינים: חלק זה מיועד להפניית הקורא באופן מתודי וברור לעמודים מסוימים בכל פרק בעבודה הסמינריונית. רצוי להשתמש בפונקציות העריכה של וורד על מנת לכתוב חלק זה באופן אוטומטי ולעדכנו בלחיצה בעת הצורך.

מבוא: חלק זה סוקר בקיצור את הרקע לנושא המחקר, השערות והנחות העומדות בבסיסו, מבנה העבודה ועוד. המבוא יושלם לאחר סיום העבודה, כיוון שרק בשלב זה יוכל הכותב לפרט ביסודיות ובנהירות את הבעיות והשאלות שעלו במהלך כתיבת העבודה.

סקירת הספרות / גוף העבודה  – סקירת הספרות בנויה בצורת משפך, כאשר בתחילה תהיה סקירה נרחבת של הנושא ובהמשך יוצעו השערות ותצוין מטרת המחקר. חלק זה יכלול סקירה ספרותית מחקרית ודיון מקיף בהנחות והשערות, תוך הפניית הקוראים אל מקורות ביבליוגראפיים מתאימים. יש לחלק את הסקירה לפרקים ותתי פרקים במידת הצורך. קיימים מוסדות אקדמיים המגדירים את סקירת הספרות כחלק מהמבוא כעניין שבהגדרה.

מתודולוגיה / ממצאים / דיון – חלקים אלו יופיעו בעבודות מחקר איכותניות או כמותניות/ אמפיריות. בחלק המתודלוגיה יוגדר אופן ביצוע המחקר, חלק הממצאים יראה את התוצאות השונות שהתקבלו וחלק הדיון ינתח את הממצאים לאור סקירת הספרות.

סיכום: חלק זה הוא מהותי למדי בעבודת המחקר הסמינריונית וכולל מסקנות שהוסקו על סמך העבודה שבוצעים. לעתים הסיכום כולל פתרונות לבעיות שהוצגו. לעתים יעלה בעיה חדשה כלשהי שנתעוררה בשל המחקר. בחלק הזה, חשוב לציין, על הסטודנט לחזור ולציין רעיונות עיקריים והנחות שהועלו במהלך המחקר, כדי לאפשר לקורא להבין את המהות של העבודה מקריאת הסיכום.  חלק זה הוא גם המקום להבעת דעה אישית של הסטודנט.

ביבליוגרפיה: הערותיו של הכותב מיועדות להשלים מידע חסר שאינו מהווה חלק רציף בעבודה. מלבד ציון ביבליוגרפיה בגוף העבודה, יש לכלול רשימה ביבליוגרפית הנבנית על פי כללים אקדמיים.

נספחים: חלק הנספחים כולל חומרים שונים בהם נעזר הכותב במהלך העבודה, כגון: שאלוני מחקר, תצלומים, תמלול ראיונות, טפסים שמולאו ומסמכים אחרים שקיבלו התייחסות בתהליך כתיבת הסמינריון.

מה למדנו מכאן אודות מבנה עבודת סמינריון לאקדמיה?

כתיבה של עבודה סמינריונית דורשת השקעת מאמץ וזמן שאינם מבוטלים. עם זאת, אפשר להיעזר בשירותים שונים הזמינים עבור הסטודנט, שיכולים לסייע לו בהקניית כלים מעשיים באיסוף יעיל של חומרים רלוונטיים, בתרגום מאמרים מתאימים ובניית העבודה הסמינריונית בצורה נבונה – באופן המקצר את התהליך.

לטיפים ומידע מקצועי רחב, אנו מזמינים אתכם להשתמש ביועצים שלנו ולקבל שירות אישי ותמיכה. תוכלו לפנות אלינו בהשארת פרטים או להתקשר.

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות