מגדר, מיניות ותרבות – האוניברסיטה העברית בירושלים – סקירה תיאורטית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מגדר, מיניות ותרבות אשר נלמד ב האוניברסיטה העברית בירושלים על ידי ד”ר דורית אשור. במסגרת עבודות סמינריוניות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

  1. מגדר, מיניות ותרבות - האוניברסיטה העברית בירושלים - סקירה תיאורטיתI. מהי ההבניה?
  2. II. כיצד היא מכתיבה אורחות חיים שונות?

III. וחוויות עצמי/ זהות שונות?

  1. IV. כיצד מאפשרות הבניות אלה הענקה?
  2. V. או מניעה של זכויות ומשאבים לסובייקטים שונים?
  3. VI. אלו תחומי חיים והיבטים רגשיים וחווייתיים נחסמים/ נאסרים בפני סובייקטים?

VII. אלו סנקציות ננקטות ביחס למי שלא עומדים “בתקן”?

(ב) בחרו דוגמא שבה מתוארת התמודדות יצירתית וביקורתית עם הבניה לאומית ממוגדרת:

  1. I. מה מאפיין את ההתמודדות הזו? (למשל: מחאה/ התנגדות/ חתרנות/ ביקורת).
  2. II. כיצד מאפיינים אלה באים לידי ביטוי?

III. מה היא מאפשרת בחיי היומיום?

  1. IV. בחיי הסובייקט? (למשל: העצמה/ שינוי ושחרור).

חלק ב: לנתח היבטים של הדוגמא (למשל: הבניות דכאניות של לאומיות ומגדר, השפעת הבניות אלה על אורחות חיים, חווית העצמי, נגישות למשאבים והתמודדות יצירתית עם ההבניות הללו).

[1] McClintock, Anne (1995) Imperial Leather: Race, Gender and Sexuality in the Colonial Contest. London: Rouledge, p. 359.

 2מוסה, ג’ורג’ ל. (2008) (1985) “גבריות והומוסקסואליות”, בתוך: לאומיות ומיניות באירופה המודרנית. מרכז זלמן שזר, עמ 27-28.

 3קפלן, דני (2003) “הבניית רגשות של לחימה כאתר מרכזי של “לאומיניות”. סוציולוגיה ישראלית, ה (1), עמ’ 50.

4 מקלינטוק, שם.

5 גילעת, י (2011) “אימהות ולאומיות: קולן של נשים אמניות בשיח השכול וההנצחה”. ישראל, 18-19, עמ’ 257.

 

מאמרים אקדמיים – מוצרים, צריכה וקיימות – המרכז הבינתחומי הרצליה

2.) א. I. פרק א ‘- סקירה הנושא הנבחר תוך התייחסות ל:

* תיאור הבעיה.

* מיפוי בעלי העניין.

* הצגת מדיניות.

* סקירת מקרי בוחן מוצלחים.

  1. II. פרק ב’- סיכום, הכולל את התאמת התוכנית המוצעת לכלי המדיניות הקיימים/ הצעה לכלי מדיניות חדשים.

התייחסות למידת ההשפעה של התוכנית המוצעת על הבעיה.

ב. נספח תחומי אחריות.

III. ביסוס מדעי: הסמינריון יתבסס על ספרות מדעית- מסמכי מדיניות מקצועיים ומאמרים מכתבי עת מדעיים-

* להתמקד במאמרי review. דוגמא לכתב עת ישראלי עם מאמרים בעברית- אקולוגיה וסביבה.

* מסמכי מדיניות, המפורסמים באתרים של משרדי ממשלה, גופים ממשלתיים, רשויות סביבתיות, כגון- המשרד להגנ”ס, משרד החקלאות, משרד הכלכלה, מבקר המדינה,EPA , האו”ם, ,FAO European Environment Agency ,OECD ,Eurostat, החלטות ממשלה.

לסיכום, עבודות אקדמיות בתשלום ב מגדר, מיניות ותרבות הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות