מדיה חברתית: היבטים של למידה – אוניברסיטת תל אביב – כתיבת עבודות לסטודנטים

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מדיה חברתית: היבטים של למידה אשר נלמד ב אוניברסיטת תל אביב על ידי  ד”ר ארנון הרשקוביץ. במסגרת כתיבת עבודות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

מטלת בית 2: דו”ח על מאמר

תיאור המטלה

מטרת המטלה היא למצוא מאמר אמפירי עדכני )משנת 2012 ואילך( הדן בנושא הקשור לנושא הקורס )הערכת אמינות מידע – לאו דווקא בהקשרים של מדיה חברתית, ואפילו לא בהכרח בהקשרים של אינטרנט(, לקרוא אותו ולדווח אודותיו. המטלה הינה אישית.

כל מאמר )בעברית או באנגלית( שפורסם בבמה אקדמית – יתקבל בברכה.

דיווח על המאמר

התוצר הסופי הינו דיווח אודות המאמר – קצר מספיק כדי שייחשב תמציתי, ארוך מספיק כדי שייחשב

משמעותי. מי שמעוניין בפרסום דו”ח באינטרנט, או בהגשה בפורמט אחר – מוזמן לעשות כן. בכל מקרה ,הדו”ח )או לינק אליו( יוגש דרך אתר הקורס, בצירוף עותק מן המאמר.

 

משפט פלילי – הקריה האקדמית אונו

תאוריה ופרקטיקה בדיני משפחה

הנושאים הוצעו על-ידי השופט שאול שוחט

א.         בית המשפט לענייני משפחה

 1. ‘ענייני המעמד האישי’ ו’ענייני משפחה’ – סמכותו העניינית של בית המשפט לענייני משפחה.
 2. דיני הראיות וסדרי הדין בבית המשפט לענייני משפחה – הסדרים מיוחדים.
 3. ענייני משפחה – אלטרנטיבות לפתרון סכסוכים במסגרת חוק בית המשפט לענייני משפחה ומחוצה לו.
 4. ‘משפחה אחת שופט אחד’ כנקודת מוצא בחוק בית המשפט לענייני משפחה – ביטויה בדין המהותי ובסדרי הדין.
 5. בית המשפט לענייני משפחה כערכאת ערעור – בית המשפט המחוזי כערכאת ערעור על בית המשפט לענייני משפחה – סמכויות וסדרי דין.
 6. יחידת הסיוע שליד בית המשפט לענייני משפחה – מטרות, סמכויות, שימושים והישגים.
 7. סמכות השיפוט בענייני המעמד האישי – מוסלמים ונוצרים.

 

עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות – מורשת המחול בישראל

הנחיות לעבודת סיכום קורס-

הגדרת נושא  בתחום המחול הישראלי:

הנושא הוא מרכיב חשוב בעבודה ועליו לאפשר מחקר בחומרים מגוונים.

מומלץ למצוא נושא שמעניין אתכם.

אתם יכולים לבחור כל נושא בתחום המחול הישראלי: דו”ח פילת, תקציבי המוסדות המממנים, מגמות גלובליות ולוקליות. עמדות פוליטיות. מגדר. צירי התפתחות בין עבודות עד שנות ה-60 ועבודות עכשוויות. פסטיבלי מחול. פעילות של פלטפורמות מחול כמו סוזן דלל, תיאטרון תמונע, מחסן 2 ואחרים. מחול בקיבוצים אז והיום. אמן /אמנית מחול שפעלו או פועלים בארץ, לדוגמא:דבורה ברטונוב, האחיות אורנשטיין, הלל קוגן, תנועה ציבורית, נאוה פרנקל, ארקדי זיידס ואחרים.יצירות מחול שנוצרו בארץ.

בעבודה יתנהל דיון על נושא ממוקד אחד.

 

סמינריון בכלכלה – ניתוח דוחות כספיים

פרוייקט מסכם:

על הסטודנטים להגיש ניתוח מקיף של חברה עבור הצרכנים הבאים של הדוחות הכספיים: בעלי המניות של החברה ומשקיעים פוטנציאליים, בנקים ונותני אשראי אחרים, עובדים, לקוחות וספקים עיקריים.

 • יש לצרף את הדוחות הכספיים במלואם לפרוייקט.
 • כל קבוצה תגיש את שם החברה לאישור המרצה.

מבנה נורמטיבי של ניתוח דוחות כספיים:

 1. תוכן העניינים
 2. תמצית מנהלים

1.1       תיאור קצר של החברה ועיסוקיה

1.2       בעלי התביעות: כל מי שיש להם תביעה כלפי הזרמים שהחברה מייצרת. לדוגמא: בעלי מניות (כולל שיעור אחזקה. ראוי לציין רק החל מהחזקה של 5%). לאור מבנה ההחזקות הנפוץ בישראל, בו חברות נשלטות (מעל 50%) ע”י קבוצה קטנה של בעלי שליטה, יש לבחון את היחסים בין בעלי המניות (יכול להיות קבוצת משפחות) על מנת לקבוע האם קיימת שליטה של הקבוצה; בעלי חוב- יש לציין קיומן או אי קיומן של התחייבויות יוצאות דופן (ביחס למקובל בדר”כ בחברות דומות). לדוגמא, אם לחברה אין כלל חובות לחיצוניים יש לציין זאת כי זה ייחודי; עובדים- יש לציין רק דברים יוצאי דופן כגון אם בחברת היי-טק 90% מהעובדים הם דוקטורים, או שהעובדים מאוגדים באיגוד מקצועי חזק (לא מציינים מס’ עובדים).

1.3       מנהלים (בישראל בדר”כ  מנהלים מחזיקים במניות החברה; בחו”ל בדר”כ מנהל הוא דמות חיצונית, נבחן עפ”י ביצועיו בחברות קודמות אותן ניהל ובחב’ הנוכחית)

1.4       החזקות: הצגת עץ ההחזקות של החברה בחברות בנות ומסונפות (תוך ציון  שיעור ההחזקה והאם ציבורית או פרטית. רצוי לציין אם גופים נוספים מחזיקים בחברה המוחזקת ע”י החברה המוערכת).

1.5       תמצית תוצאות הניתוח

1.6       סיכונים עסקיים ופיננסיים

1.7       מקורות אינפורמציה

1.8       הערות מיוחדות

 

לסיכום, סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות ב מדיה חברתית: היבטים של למידה הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות