מדינה–כלכלה–חברה – המכללה למינהל – סמינריון בכלכלה

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מדינה–כלכלה–חברה אשר נלמד ב המכללה למינהל על ידי אולג קומליק. במסגרת כתיבת עבודות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר מדינה–כלכלה–חברה - המכללה למינהל - סמינריון בכלכלההנלמד.

ב. מהי התשתית לניתוח?

 

סקירה תיאורטית – מבוא לתולדות עם ישראל בעת החדשה – אוניברסיטת אריאל בשומרון

  “National Jewish Population Survey 2000-01: Strength, Challenge and Diversity in the American Jewish Population”. UJC Website at http://www.ujc.org/content_display.html?ArticleID=60346

 

ג. אורתודוכסיה – מודרניזציה – תהליכי חילון:

יוסף שלמון ועוד (עורכים), אורתודוקסיה יהודית היבטים חדשים, ירושלים 2006.

מיכאל הד, “תהליכי חילון בעת החדשה: פנים רבות לתופעה אחת או תווית אחת לתופעות שונות?”, זמנים, 83 (2003), עמ’ 12-5.

מיכאל מאיר, יהדות בתוך מודרניות: חיבורים על ההיסטוריה והדת היהודית, תל אביב 2007.

דוד אסף (עורך), צדיק ועדה: היבטים היסטוריים וחברתיים בחקר החסידות. ירושלים 2001.

שאול שטמפפר, “השפעת החסידות על המשפחה היהודית במזרח אירופה: הערכה מחדש”, ישן מפני חדש: שי לעמנואל אטקס. א, ד’ אסף וע’ רפופורט-אלברט (עורכים), עמ’ 184-165.

Rosman, M.J. Founder of Hasidism: A quest for the Historical Baal Shem Tov, Berkeley 1996.

מיכאל מאיר, בין מסורת לקדמה: תולדות תנועת הרפורמה ביהדות, ירושלים תש”ן.

משה סמט, החדש אסור מן התורה: פרקים בתולדות האורתודוקסיה, ירושלים תשס”ה.

מיכאל מאיר, בין מסורת לקדמה: תולדות תנועת הרפורמה ביהדות, ירושלים תש”ן.

Yossi Goldstein, Jewish History in Modern Times, Sussex Academic Press, Brighton 1996.

ד. הגירה:

אביגדור שנאן (עורך), הגירה והתיישבות בישראל ובעמים. ירושלים, 1982.

Gurock, J.S., American Jewish History. New York 1998

 

כתיבת סמינריון בתשלום – כלכלת בריאות – אוניברסיטת אריאל בשומרון

  • היבטים כלכליים של הגורמים בסביבה המשפיעים על בריאות האדם והערכה של השפעת הסביבה על בריאות האדם (זיהום אויר, מים, מחזור וכ”ו).
  • ניתוח כלכלי של מדיניות בריאות הציבור ברמה העולמית ו/או הלאומית, בסוגיות הבאות: מחלות מדבקות- שירות מונע לפרט, מניעת איידס, מניעת שחפת, מניעת כלבת, שפעת, בריאות הפה והשיניים ובריאות הנפש. הכרת עקרונות חיסון האוכלוסייה, פיתוח חיסונים והכללת חיסונים בתוכניות שיגרה. חיסון תינוקות, פעוטות, ילדים ומבוגרים, חיסון עובדי מערכות הבריאות, חיסון היוצאים לחו”ל.
  • מבנה הבריאות בישראל. מבנה משרד הבריאות, קופות החולים, ובתי החולים לסוגיהם השונים. הכללים על פיהם פועלת מערכת הבריאות ובכלל זה: עקרי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, חוק זכויות החולה והסדרי ההתחשבנות והמימון הקיימים במערכת הבריאות. מדיניות משרד הבריאות, מדיניות משרד האוצר ומדיניות המוסדות האחרים.

לסיכום, סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות ב מדינה–כלכלה–חברה הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות