מדינת ישראל, מדינה יהודית או דמוקרטית – קונפליקט ערכי – מכללת אורנים – סמינריון

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מדינת ישראל, מדינה יהודית או דמוקרטית – קונפליקט ערכי אשר נלמד ב מכללת אורנים על ידי ד”ר משה שנר. במסגרת כתיבת עבודות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

הגשת עבודה מסכמת: בחירת נושא לעבודה מתוך נושאי הסילבוס ותוצרי הלמידה הנ”ל וגיבוש שאלת חקר מובילה ונושאי המשנה עם המורה, הגשת עבודה לפי כללי הגשה אקדמיים מקובלים. טיעונים יש לסמוך על מובאות מהטקסט של ההוגה או ממסמכים אחרים. יש לתת רפרנס לכל מובאה או הפניה למקור כלשהו.

כתבו באופן איכותי, עשיר ובהיר – איכות הכתיבה נחשבת בהערכת העבודה!

עבודה טובה מתחילה בשאלה טובה, מעניינת, מאתגרת, עשירה. העבודה כולה תהיה בבחינת מענה לשאלה הזו. שאלה מובילה מורכבת רצוי לחלק לתת-שאלות שיחד מוליכות למענה על השאלה הגדולה (שימו לב, לא שאלות מקבילות, אלא שאלות שהן חלק מהשאלה המובילה).

הנחיות טכניות: היקף העבודה כ-5 עמודים מודפסים – רווח 5.1 בין השורות ורווח נראה לעין בין הפסקאות.

העבודה צריכה לכלול:

  • מבוא: הצגת הבעיה או השאלה ומתן חומר רקע שמכין את הכותב והקורא למענה לשאלה.
  • גוף העבודה: איסוף מידע ועיבוד המידע שאספתם לכלל ידע חדש שעונה על שאלת המחקר שלכם.
  • סיכום עיקרי הדיון וכיצד הובהרה, אם בכלל, השאלה שבבסיס העבודה.
  • רשימה ביבליוגרפית שמכילה את כל המקורות בהם עשיתם שימוש כתובה בצורה אקדמית תקנית וכן נספחים אם יש (תמונה, מפה, התמליל של ראיון וכו’)
  • מספור עמודים

 

סמינריון במשפטים – משפט פלילי – הקריה האקדמית אונו

דיני עבודה:

הנושאים הוצעו על-ידי עו”ד שלומית יניסקי-רביד*

  1. שוויון והפליה בעבודה.

1.1.      הפליה מוסווית וגלויה  בקבלה לעבודה, קידום ופיטורים.

1.2.      הפליה על רקע מין ונטיה מינית.

1.3.      הפליה על רקע דת או לאום.

1.4.      הפליה על רקע גיל.

1.5.      פיטורי נשים בהריון.

1.6.      הטרדה מינית.

1.7.      שכר שווה עבור עבודה שוות ערך.

  1. פרטיות בעבודה.

2.1.      בדיקות פוליגרף.

2.2.      חדירה לפרטיות העובד: מצלמות נסתרות בעבודה, עיון בדואר אלקטרוני של עובדים, האזנה לשיחות וכד’.

2.3.      בדיקות רפואיות.

  1. חופש העיסוק.
  2. קנין רוחני בתחום העבודה.

4.1.      סודות מסחריים של העובד והמעביד.

4.2.      הזכויות בפטנטים של עובדים.

4.3.      הזכויות ביצירות של עובדים.

  1. עובדים/ות זרים/ות.

5.1.      השפעות הגלובליזציה על תחום העבודה.

סמינריון בכלכלה – מבוא לאקונומטריקה – המכללה האקדמית תל-חי

שאלה 1:

שאלה זו עושה שימוש בנתונים מסקר כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנת 2011. הסבר על הסקר ומה הוא מודד ניתן למצוא כאן. בנוסף, קיימים באתר גם מאמרים של חטיבת המחקר בבנק ישראל העושים שימוש בנתוני סקר כוח אדם לאמידת היצע העבודה בקרב קבוצות שונות .השתמשו בקובץ koah-adam-sampleX.dta, כאשר X הוא מספר

הקובץ ששויך לכם ברשימה המתפרסמת באתר .הקובץ “משתנים בסקר כוח אדם” מתאר את שמות המשתנים ואת ערכיהם.

א. ציין בתחילת השאלה את מספר הקובץ שבו השתמשת .צור טבלה ובה סטטיסטיקה תיאורית לגבי המשתנים הבאים: מין ,גיל ,שנות לימוד, מצב משפחתי, מספר ילדים עד וכולל גיל 17, מספר ילדים עד וכולל גיל 4, עובד/לא עובד .חלק מהמשתנים לא קיימים ותצטרך ליצור אותם ממשתנים אחרים. כדאי מאד לשים לב לערכים שכל משתנה יכול לקבל. כך למשל, משתני דמי מקבלים אצל הלמ”ס את הערכים 1 ו-2, ולא 0 ו-1, וכדאי לשנות אותם כך שהם יתאימו למה שלמדנו. לגבי עובד/לא עובד, ישנם כמה משתנים שמהם ניתן ליצור משתנה זה. צרו משתנה דמי חדש בשם employed. עליכם ליצור אותו ממשתנה thunot: פרטים שמקבלים את הערכים 1 או 2 במשתנה thunot עובדים, והשאר לא.

ב. צרו גרפים המתארים את התפלגות המשתנים הבאים במדגם: התעודה גבוהה ביותר שקיבל ,מחוז מגורים ויבשת לידת האם .מהו סוג הגרף המתאים ביותר לתיאור משתנים מסוג זה? אפשר ליצור את הגרפים גם באמצעות אקסל .

 

לסיכום, עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות ב מדינת ישראל, מדינה יהודית או דמוקרטית – קונפליקט ערכי הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות