מהלך מחקר – שילוב טכנולוגיה בהוראת מתמטיקה

בסמינריון איכותני בחינוך, קיים פרק רקע תיאורטי אשר מהווה סקירת ספרות בנוסף לפרק ממצאים איכותני. הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות בניהול בינ”ל על ידי צוות כותבים מצטיין במדעי החברה.

פה יש דוגמא יפה לחלק מהלך מחקר וניתוח הנתונים מתוך עבודה מלאה בנושא שילוב טכנולוגיה בהוראות מתמטיקה

עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה זה נכתבה על ידי צוות האתר ובהחלט ייתכן שלא כך הדבר.

מהלך המחקר

המפגש הראשון עם הילדים התרחש בנוכחות מחנכת הכיתה, שהציגה את החוקר והסבירה לילדים את מהות המחקר. הילדים שאלו מדוע הם נבחרו להשתתף בו והמחנכת ענתה שהיא בחרה בילדים שעל פי דעתה ייצגו את הכיתה באופן הטוב ביותר. החוקר ביקש להתארגן שלוש קבוצות, כשלכל קבוצה ילדה וילד. לאחר לבטים קצרים, הילדים התארגנו בצמדים. כל צמד בחר בשם: “ראשונים”, “המגניבים” ו”האדומים”. נקבעו מועדי ומיקום המפגשים.

במפגש עם הצמד הראשון (צמד מגניבים), החוקר ביקש מהילדים להוסיף מפגש נוסף, במטרה להקדיש את המפגש הראשון לחזרה על תכונות האקסל ולחזק מעט את יכולתם של הילדים בשימוש בתכנה. עם הסכמת הילדים, נערכה חזרה קצרה של כ-15 דקות על הפעלת תרגילי אקסל במחשב. בנוסף, הוצע לילדים של אותה קבוצה לבקר באתרי אינטרנט עם תרגילי אקסל להמשך תרגול בבית.

מהלך מחקר - שילוב טכנולוגיה בהוראת מתמטיקה
מהלך מחקר – שילוב טכנולוגיה בהוראת מתמטיקה

תוכננו שש מגשי ניסוי לכל קבוצה, אך בפועל התקיימו רק ארבעה מפגשים שכן שתי קבוצות הספיקו לסיים את התרגילים די מהר וביעלות. במפגש הראשון עם כל צמד הוצגו נתוני השאלה בדפים מודפסים (איורים מס’ 1 ו-2). בנוסף, הוצג דף עם שאלות. הנתונים והשאלות היו זהים לשלושת הצמדים. החוקר נמנע מלהשיב ישירות לשאלות ההבהרה ונקט בגישה של “מה אתם חושבים?, מה ניראה לכם?” וכה דומה. כל המפגשים נערכו באווירה נינוחה, והילדים הפגינו מוטיבציה להצליח ו”להוכיח את עצמם”.

אופן ניתוח הנתונים

ניתוח הנתונים נערך על בסיס תצפית החוקר והחומרים שנאספו בתיעוד המפגשים מצד אחד, ועל בסיס התוצרים שהילדים הפיקו מצד שני. נושאים שהועלו במפגשים אך לא היו קשורים ישירות למטרות המחקר, כמו למשל האינטראקציות בין הילדים במהלך הניסוי, לא נותחו.

הוכנו תמלילים של המפגשים (ראה בנספחים). התמלילים יחד עם התצפיות הישירות מאפשרות ניתוחי תוכן של הפעילויות עם הילדים. התמלילים היו מרכיב חשוב בבדיקות חוזרות על התנהגותם של הילדים בזמן הניסוי, ואפשרו לערוך השוואת בין הקבוצות.

ניתוח הנתונים הושפע מהמסגרות התיאורטית שנסקרו בתחילתה של עבודת המחקר. דושניק מציינת שהרגישות התאורטית “מתפתחת גם במהלך המחקר, במפגש עם הנחקרים ובעיון בנתונים ומתוך קריאה בספרות הרלוונטית למחקר על בסיסה מוצעים ונבדקים משמעויות ומושגים” (דושניק, 2011, עמוד 139).

בניית רצף המשימות

משימות המחקר תוכננו בזיקה למטרות הפדגוגיות הבאות:

  1. הבנת המשימה.
  2. הצגת השערות לגבי התוצאות לפי החישוב.
  3. הפעלת תכנית אקסל.
  4. בניית יצוגים גרפים על פי הנתונים באמצעות תכנית אקסל.
  5. מציאת הנוסחה של גידול המלבנים.
  6. בניית מערכת צירים על בסיס הנתונים שהכניסו באקסל.

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות