מודלים בלשניים – אוניברסיטת תל אביב – כתיבת סמינריון בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מודלים בלשניים אשר נלמד ב אוניברסיטת תל אביב על ידי ד”ר ענת הורה. במסגרת כתיבת עבודות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

  • לבחור מאמר עמדה אקספרימנטאלי.

 

כתיבת סמינריון – שיטות מחקר כמותניות – אוניברסיטת אריאל בשומרון

  • יש להעדיף דגימה הסתברותית על פני דגימה לא הסתברותית. דגימת כדור שלג למשל תיחשב לגיטימית רק במקרים בהם נושא המחקר אכן מצדיק אותה (למשל בנושאים רגישים בהם נדגמים לא נוטים לשתף פעולה) ולא בכל מחקר.

ג. שאלון פיקוח על גלישת ילדים באינטרנט- מאחר ומדובר בתחום חדש יחסית עדיין אין בנמצא שאלון מהימן לבדיקת משתנה זה. לפיכך חיברתי בעצמי 10 שאלות שנועדו לבחון רמות שונות של פיקוח הורים על גלישת ילדיהם באינטרנט, כגון: “אני מגביל את מספר שעות הגלישה היומיות של ילדי”, “ילדי לא יכול לגלוש באינטרנט בלא לקבל סיסמה ממני” וכו’. השאלון נבנה בסולם ליקרט (1- כלל לא, 5- במידה רבה מאד). אלפא של קרונבאך היא 0.72.

  1. פרק הממצאים יכלול 2 חלקים: חלק המוקדש לסטטיסטיקה תיאורית וחלק המוקדש לסטטיסטיקה הסקתית.

 

סמינריון – אנתרופולוגיה ומודעות שדות החיים של תיאוריית התרבות – פרופ’ טובה גמליאל

העבודה מניחה את ערך הגילוי בגלוריפיקציה של הזר*: בניגוד להטפה האנתרופולוגית כנגד זרותו של החוקר, ועידודו להיטמע בחברה הנחקרת (בשלב איסוף הנתונים), הזר במשימה העומדת בפניכם מקבל מובן חיובי מאוד (שלב הכתיבה הפרשנית). הוא דמות בעלת ערך לא רק משום האצילות שבאותנטיות, והתנגדותו העמוקה להיבלע בהמון. סגולתו טמונה בכיבודו את החריג, נשיאתו בנקודת מבט אחרת או ייחודית בקהילת בעלי דעה. שמטרתו לחדש, לחולל את ה’וואראציה’, יהא גודלה אשר יהא. הזר הוא מי שבעצמאותו המחשבתית, אותה הוא משמיע ללא-מורא, או לפחות כותב, עשוי לתרום לתודעה האנושית.

מודלים בלשניים - אוניברסיטת תל אביב - כתיבת סמינריון בתשלוםזרות במובן זה הכרחית להעלאת תרומה בחיבור מאמר מדעי.

ה. מסקנות מהדיון שחיברתם לגופה של הטענה.

 

משפט חוקתי – הקריה האקדמית אונו

1.) החומר (פסיקה, חוקים ומאמרים) מופיע ברשימת הקריאה בנושאים 2 (חופש הביטוי וההפגנה), 3 (הזכות לפרטיות ולשם טוב), ו-4 (חופש המצפון, חופש הדת, חופש מדת ופגיעה ברגשות).

2.) שמות הדמויות בעבודה נבחרו רק בכדי להדגיש את חשיבותן האקטואלית של הסוגיות המשפטיות.

3.) פסקי הדין, המאמרים, ומספרי הסעיפים בחוקים יאוזכרו בסוגריים. לדוגמא: “בבואנו לבחון את סוגיית הפגיעה בחופש הביטוי, עלינו לבחון את היקף הזכות (חשין בקידום).”

לסיכום, עבודות אקדמיות בתשלום ב מודלים בלשניים הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות