מוזיקה, אסתטיקה וחינוך – ד”ר איתן אורנוי – סמינריון בחינוך

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מוזיקה, אסתטיקה וחינוך אשר נלמד על ידי ד”ר איתן אורנוי. במסגרת עבודות סמינריון אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

1.) להציג עמדה התומכת או השוללת את הפרדיגמה האנליטית-אבסולוטית בפעילותו כמחנך מוזיקלי ולחזק בטיעונים מספרות הקריאה ו/או שנסקרה כגון: הנסליק ו/או סטור.

2.) להציג עמדה התומכת/ שוללת את מושג ‘”חרושת התרבות” מבית מדרשם של חברי אסכולת פרנקפורט, גישת הפרקסיס מבית מדרשו של אליוט או הגישה החינוכית של ריימר.

 

סמינריון – גישות ותיאוריות ותיקות וחדשות בחקר התקשורת: עיון מתקדם – המכללה האקדמית נתניה

First, A. & Sheffi, N. (2015). Borders and Banknotes: the national Perspective, Nations and nationalism, 21 (2): 330–347.

9.) פמיניזם ומגדר:

קמיר, א’. (2011). ציונות גבריות ופמניזם: הילכו שלושה יחד בלתי אם נועדו? בתוך: מרגלית שליה וגדעון כ”ץ מגדר בישראל (עמ’ 443-471). ירושלים: מכון בין גוריון לחקר ישראל והציונות ואוניברסיטת בן גוריון בנגב.

להב, ה’. (2009). ה”נאשמת”, ה”סיוט” ו”התות המכאני”: מקרה מבחן של סיקור אונס בעיתונות הישראלית. מגמות, מ”ו (2-1), 108-86.

10.) פוסט מודרניזם:

בודריאר, ז’. (2004). רוח הטרור. תל אביב: רסלינג.

11.) תרבות הצריכה וחיי היום יום:

רגב, מ’. (2011)  סוציולוגיה של התרבות. (עמ’ 319-275) רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.

 

סקירה תיאורטית – מבוא לויקטימולוגיה – המכללה האקדמית בית ברל

גולדשטיין, ס’ (2008). חיזוק מעמדו ותפקידו של הקורבן הן בהליך האזרחי והן בהליך הפלילי. בתוך: י’ קים, י’ בר-זוהר וע’ לוי (עורכים), קרבנות: אכיפת החוק, מין וחברה (עמ’ 170-176). תל אביב : מסדה.

כספי, י’ (1998). עבירות ועונשים בישראל (עמ’ 226-203). תל אביב: אתיקה.

Christie, N. (1986). The Ideal Victim. In: E. A.Fattah (Ed.), From crime policy to victim policy (pp.17- 30). New-York: Macmillan

Holstein, J. A. & Miller, G. (1990). Rethinking victimization: An interaction approach to victimology. Symbolic Interaction, 13, 103-122

3.) קורבנות מינית-הטרדה מינית ואונס:תאור התופעות, הסברים תאורטיים, השפעות  על הקורבן ודרכי התמודדות:

קמיר, א’ (2007). החוק הישראלי למניעת הטרדה מינית- העקרונות. בתוך: אורית קמיר, כבוד אדם וחוה: פמיניזם ישראלי, משפטי וחברתי (עמ’ 318-304). ירושלים: כרמל

ברק-ארז, ד’ (1997). האישה הסבירה. פלילים, ו’, 115- 135.

הראל, א’, וגנר, ל’ (1997). על “האשם התורם” של קורבן האונס. פלילים, ו’, 259-235.

זליגמן, צ’ ונוה, א’ (2016). הנשכחות שאי אפשר לשכוח – תהליכי זיכרון אצל נפגעי גילוי עריות. שיחות, ל(2), 142-133.

לסיכום, כתיבת עבודות אקדמיות ב מוזיקה, אסתטיקה וחינוך הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות