מוטיבציה ורגשות בכיתה ובבית הספר | עבודות אקדמיות | אוניברסיטת בן גוריון

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מוטיבציה ורגשות בכיתה ובבית הספר אשר נלמד ב אוניברסיטת בן גוריון  אצל ד”ר מוטי בניטה. במסגרת עבודות  אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

דיברנו בקורס על שתי גישות למיטביות (Well-being) של אנשים בכלל ושל תלמידים בכיתה בפרט – הגישה ההדוניסטית והגישה היודאימונית. אנא בחנו, כאנשי חינוך בהווה ובעתיד, כיצד כל אחת מן הגישות עשויה לבוא לידי ביטוי בקרב תלמידיכם

ניהול אסטרטגי – האוניברסיטה הפתוחה

 

Strategy implementation

strategic decision success

Success factors for high-technology SMEs:

Management strategy, the CEO’s cognitive style and organizational growth/decline

Strategy and the learning organization

Strategy AND Strategic planning

Success AND Market strategy

Investment policy AND Success

Success AND Entrepreneurs

Success AND Business growth

Strategy AND Strategic planning

Strategy AND Management

Strategy AND Success

 

Entrepreneurial success, using online social networking: evaluation

 

 

סוגיות בניהול משאבי אנוש בשירות – אוניברסיטת חיפה

 

רפלקציה אישית: כתבו רפלקציה אישית (כל אחד מכותבי העבודה) אודות תהליך כתיבת העבודה (מציאת מרואיין, אינטראקציות וחוויות ראויות לציון במהלך השלבים השונים של העבודה, קשיים בהם נתקלתם ואופן ההתמודדות עמם, ציון דילמות אתיות שהתעוררו בשלבי כתיבת העבודה ואופן ההתמודדות עמם וכיו״ב). ניתן לציין במה אתם מזדהים עם המרואיין וממה אתם מסתייגים. (עמוד אחד).(10 נק׳) שאלות לריאיון: בנוסף לשאלות הרקע על התפקיד והארגון. ושאלות נוספות שתמצאו לנכון לשאול את המרואיינ/ת שלכם ביחס לתחום בו הוא/היא עוססיס. הריאיון חייב לכלול מענה על השאלות הבאות:

איך הגעת לתפקידי

מה גרס לך לרצות להיות בתפקיד הזה?

מה אתה מרגיש שהתפקיד הזה דורש ממך?

למידה, הוראה והערכה – ורד רפאלי

 

מה ייחשב עבורך הצלחה של תלמידים?

כיצד תדע שהתלמידים שלך מצליחים?

חשוב שהדברים ייכתבו באופן אותנטי וכן, תוך ביסוסם על דוגמאות ספציפיות, דברים שלמדת או קראת. ניתן כמובן לכתוב תפיסות שאינן תואמות את הנלמד בקורס. מה שחשוב הוא שתציגו את נקודת המבט שלכם.

 

הקף תשובה: 3 עמודים לכל היותר

תשובה טובה היא תשובה ש…:

מתייחסת לכל הסעיפים;

מבססת את הכתוב על נימוקים/דוגמאות ספציפיות;

כתובה באופן בהיר וקוהרנטי;

עומדת בהקף הנדרש.

תקשורת כתרבות – 10532 – האוניברסיטה הפתוחה

  1. ג’יימס קארי (1989) גישה לתקשורת כתרבות, פרק ה במקראה, עמוד 103 :

אם כן, על פי תפיסת ההתכנסות, החדשות אינן מידע גרדא אלא דרמה. אין הן מתארות את העולם אלא מציירות זירת פעולה של כוחות דרמטיים; הן מתקיימות רק בזמן היסטורי, הן מזמינות אותנו לקחת בהן חלק כמי שממלאים, לעתים באורח עקיף, תפקידים חברתיים בתוך עולמן.

 

  1. דיין וכ”ץ (1992), פרק ג במקראה, עמוד 279:

לאירוע ציבורי יש תוכן עניינים שעלינו לשנן, והוא נשען על רפרטואר תרבותי ששומה עלינו להכיר. הצופים מקבלים סיוע כדי להתכונן לטקס. הקריינים מציעים להם מבוא לתכנית, תיאור סדר הפעילויות, חזרה כללית על השיאים המתוכננים ודיוקנאות המשתתפים. ברגע שהאירוע מתחיל “על אמת” הוא חוזר למעשה על דפוס ידוע מראש, כאילו היה מנגינה מוכרת, שהצופים כבר יכולים לזמזם לעצמם.

 לסיכום, עבודות  אקדמיות ב מוטיבציה ורגשות בכיתה ובבית הספר הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עימה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

 

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות