מוסדות התקשורת – המרכז הבינתחומי הרצליה – סמינריון

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מוסדות התקשורת אשר נלמד ב המרכז הבינתחומי הרצליה על ידי ד”ר טל סמואל-עזרן. במסגרת עבודות סמינריוניות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

בחרו את המודלים של הפיקוח על התקשורת שדומיננטי/ים ביותר במדינה כיום.

(1) הצגה של המבנה הכלכלי והפוליטי במדינה.

 

סמינריון בחינוך – מתודולוגיה של הוראת הספרות – האוניברסיטה הפתוחה

נראה שבמסגרת הכשרת מורים לא מתקיים דיון משמעותי, ישיר, מודע וכוללני – אם בכלל מתקיים דיון כלשהו – בשאלה, המרכזית לדעתנו, על דמות המורה האידיאלי. דמותו של המורה הרצוי ותהליך הכשרת המורים, שיעצב דמות זו, נמצאים כיום על שולחן הדיונים הציבורי בישראל. השינויים שמציע דוח דברת במבנה ובתהליך של ההכשרה להוראה מתמקדים ברכיב הידע הדיסציפלינרי, החשוב כשלעצמו, כפי שמסתמן במחקר זה. אולם, לדעתנו, קיים חשש שבכך מופר האיזון הנדרש בין הרכיבים החשובים הנוספים בתהליך הכשרת המורים. הדוח מתייחס לידע הדידקטי כמשני בתהליך ההכשרה. הוא אינו מפנה מקום של ממש לפיתוח אישיות המורה במהלך הכשרתו (גם בחירת המועמדים להוראה וקידום המורים מסתמך בעיקר על רכיבים דיסציפלינריים). אין בדוח התייחסות לפיתוח חשיבה ולמתן כלים לעיצוב תפיסה חינוכית כוללת, שתהווה את הדגם המנחה של המורה בעשייתו החינוכית (הנוגעת למשל בבעיות של אתיקה חינוכית, התבוננות ביקורתית ומעורבות חברתית -קהילתית).

הנחתנו היא שהסטודנט להוראה מגיע למכללה כשהוא נושא עמו דיוקן של מורה אידיאלי, שעוצב על ידי סביבתו החברתית, התרבותית והחינוכית. אם לא יחולו התפתחות, צמיחה ושינוי בדיוקן התחלתי זה במהלך ההכשרה להוראה, הוא יישא אותו עמו ללא שינוי אל סביבתו ואל תלמידיו.

 

עבודה סמינריונית במשפטים – גישות תיאורטיות למשפט – אוניברסיטת תל אביב

משפט וחברה:

  • ויליאם ל.פ. פלסטינר ואח’ “היווצרותם של סכסוכים והשתנותם: מתן שם, הטלת אשם, עמידה על זכות “…מעשי משפט ג 17 (2010).

 Benjamin Edelman & Michael Luca, Digital Discrimination: The Case of Airbnb.com Working Paper No. 14-054, 2014

  • ישי בלנק “איים של פלורליזם: היפרדות ושילוב בין דתיים וחילונים בישראל “דין ודברים ו 1 (תשע”א).
  • דנה פריבך-חפץ ונטע זיו “מאבק משפטי-חברתי-תרבותי להכרה בחובות ובזכויות טיפוליות: המקרה של בג”ץ 1433/03 בחטין נ’ שר האוצר “עבודה חברה ומשפט יג 267 (2012).

ניתוח כלכלי של המשפט:

 Robert L. Birmingham, Breach of Contract, Damage Measures, and Economic Efficiency, 24 RUTGERS L. REV. (0791) 372

לסיכום, עבודות אקדמיות בתשלום ב מוסדות התקשורת הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות