מוסר המשך – אוניברסיטת תל-אביב – סמינריון

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מוסר המשך אשר נלמד ב אוניברסיטת תל-אביב. במסגרת כתיבת עבודות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

א. יש לדון בצו המוחלט של קאנט, על נסוחיו השונים, תוך השוואתם לנקודות מרכזיות בתפיסותיהם

של הגל וניטשה. יש לפתח את הנושא על פי השאלות:

  1. מהם שלשת הנוסחים של הצו המוחלט על פי קאנט?

 

סמינריון בכלכלה – סטיסטיקה – אוניברסיטת תל-אביב

ב. מהו הציון החציוני? (יש לסדר את המשתנים).

ג. מהו הממוצע?

  1. ציון X       שכיחות    f

40-60          5

61-80          20

81-90          30

91-100         5

א. מהו המשתנה הנבחר? כיצד יש להגדיר משתנה זה?

ב. באיזה טווח ציונים נמצאת הצפיפות הגבוהה ביותר?

 

סקירה תיאורטית – דיני משפחה – האוניברסיטה העברית בירושלים

O בג״ץ 3045/05 בן ארי נ׳ מנהל מינהל האוכלוסין פ”ד סא(3) 537.

O בע״מ 9607/03 פלונית נ׳ פלוני ואח׳ פ״ד סא(3) 726.

O בג״ץ 2232/03 פלונית נ׳ בית הדין הרבני האזורי ת״א-יפו, פ״ד סא(3) 496.

O רע״א  8256/99 פלונית נ׳ פלוני, פ״ד נח(2) 213.

O תמ״ש (ת״א) 11264-09-12 פלונים נ׳ היועמ״ש (21.11.2012).

O תמ״ש (ת״א) פלונים נ׳ היועמ״ש, (22.11.2013, השופטת שביט-פינקלשטיין , אין מספר הליך).

O תמ”ש 56248-10-12 פלונית נ’ אלמונית ואח׳ (19.2.2014).

O שוחט, פיינברג ופלומין, דיני ירושה ועיזבון (2014) עמודים 83-87.

O שילה פירוש לחוק הירושה (כרך א׳, 1995) עמודים 121-122, 143-144.

O סיליה וסרשטיין פסברג, משפט בין-לאומי פרטי כרך א (2013) עמודים 700-707 וכן 714-721.

 

דיני תאגידים וניירות-ערך – הקריה האקדמית אונו

  1. ציינו את הפרטים הבאים לגבי החברה הציבורית או חברת איגרות החוב שבחרתם בסעיף ‎1 (לבחור רק חברה אחת – או ציבורית או חברת אג”ח):

5.1. מהו תחום הפעילות של החברה.

5.2. האם החברה חילקה דיבידנדים בשנה שאליה מתייחס הדוח התקופתי?

5.3. מהם מנגנוני הממשל התאגידי הקיימים בחברה (ציינו שמות של האנשים המכהנים בתפקידים השונים).

5.4. מיהם בעלי השליטה בחברה.

5.5. מיהם הדירקטורים בחברה.

5.6. מיהם נושאי המשרה בחברה.

5.7. הביאו דוגמה לעסקה אחת עם בעלי עניין בשנה שאליה מתייחס הדוח התקופתי. ציינו אלו אישורים התקבלו לעסקה. אם לא נעשתה עסקה עם בעלי עניין בשנה האחרונה, התייחסו לעסקה ממועד מוקדם יותר.

 

מרחבים היסטוריים והים התיכון – האוניברסיטה העברית בירושלים

3) בחר בין אחד מהמאמרים  של בורקה או הורדן ופורסל: מאמר 1. לנתח אותו על פי השאלות: כיצד הן הנקודות המרכזיות שנדונו במאמר? איך המחבר מתייחס למושג הים התיכון? מהי חשיבותו של הים התיכון לפי דעותיו?

לסיכום, כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום ב מוסר המשך הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות