מוצרים, צריכה וקיימות – המרכז הבינתחומי הרצליה – סמינריון

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מוצרים, צריכה וקיימות אשר נלמד ב המרכז הבינתחומי הרצליה. במסגרת כתיבת עבודות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

* נתונים אודות דפוסי הצריכה של משק הבית הישראלי עבור הסמינריון ניתן למצוא בסקר הוצאות משק הבית של הלמ”ס.

  1. 1. הפחתת השימוש במים מינרלים מבוקבקים ומעבר לצריכת מי ברז:

* תארו את היקף ומגמות צריכת מי הברז לעומת צריכת מים מבוקבקים בישראל ובעולם, תוך התייחסות לסוגיות דוגמת-

א.) כמות בקבוקי המים הנרכשים בשנה.

ב.) כמות מי הברז הממוצעת הנצרכת על ידי משפחות לצורכי שתיה.

ג.) כיצד מעודדות אותנו החברות השונות לצרוך מים מינרלים מבוקבקים.

* מהן ההשלכות של השימוש במים מבוקבקים, בשלושת היבטי הקיימות?

  1. תעשיית האופנה- צמצום ההשלכות של תהליך הייצור-

פרק א ‘- סקירה: צריכת האופנה-

א.) היקף ההוצאה השנתי הממוצע של משק בית על ביגוד.

ב.) מספר פרטי הלבוש הנרכשים בשנה.

ג.) אורך החיים של בגד ממוצע.

ד.) מספר הקולקציות המיוצרות על ידי רשתות האופנה בשנה.

פרק ב ‘- חישבו על תוכנית פעולה אשר תהפוך את תהליך הייצור של האופנה למקיים יותר, היא יכולה להיות מבוססת על-

מוצרים, צריכה וקיימות - המרכז הבינתחומי הרצליה - סמינריוןא.) מדיניות שיקדם השלטון המרכזי (מלמעלה למטה).

ב.) אמצעים שניתן לקדם באמצעות החברה האזרחית (להפך).

ג.) אמצעים שניתן לקדם האמצעות התעשייה.

התוכנית תכלול-

– יעדים (בהתאם למגמות שנסקרו).

– דרכי פעולה לעמידה ביעדים.

– מי אוכלוסיית היעד של כל אחד מערוצי הפעולה?

 

סקירה תיאורטית – מגדר, מיניות ותרבות – האוניברסיטה העברית בירושלים

(1) בן-צבי מורד, יעל (2011) “האם, הכפר והזכרון הלאומי”, בתוך: רצח אב – מגדר ולאומיות בקולנוע הפלסטיני. רסלינג: ת”א. עמ’: 43-52, ו- 65-79.

(3) גילעת, יעל (2011) “אימהות ולאומיות: קולן של נשים אמניות בשיח השכול וההנצחה”, ישראל, מס’ 18 269-237.

(4) יוסף, רז (2010)  “הפוליטיקה של הנורמלי – מין ואומה בקולנוע של איתן פוקס ועמוס גוטמן”. בתוך: לדעת גבר – מיניות, גבריות ואתניות בקולנוע הישראלי. הקבוץ המאוחד, סדרת מגדרים, בשיתוף המכללה האקדמית ספיר: ת”א.

חלק א:

(א) כיצד הלאומיות מכוננת הבניות מגדריות (נשיות, גבריות, מיניות, אימהוּת, משפחה, אתניות, עבודה) מובחנות ולא שוויונית.

6 לבל, אודי (2015) “מרבקה גובר ל”מיליטריזם ויקטימולוגי: האם השכולה והמצב הצבאי-ישראלי”.  בתוך: משה רחימי (עורך) ספר עמדות: היבדלות וסולידריות. הוצאת מכללת אורות ישראל, אלקנה-רחובות, עמ’ 118.

לסיכום, כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום ב מוצרים, צריכה וקיימות הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות