מוצרים, צריכה ,קיימות – המרכז הבינתחומי הרצליה – כתיבת עבודה סמינריונית בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מוצרים, צריכה ,קיימות אשר נלמד ב המרכז הבינתחומי הרצליה. במסגרת עבודות סמינריון אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

1.) צריכת בשר: להכין חוות דעת שתעסוק בניתוח מגמות צריכת הבשר בישראל. בניתוח המגמות ייעשה שימוש בגישת המארג Nexus)), תוך התייחסות להיבטי הקיימות – סביבה ,חברה, כלכלה. הסקירה תתייחס לסוגיות:

א. מהו היקף צריכת הבשר בישראל?

ב. כיצד התפתחה מגמת צריכת הבשר (כמויות וסוגי בשר) בישראל לאורך השנים?

ג. הם דפוסי הצריכה לעומת העולם המערבי?

ד. האם אנו אוכלים “יותר מידי” בשר? מבחינה בריאותית ו/או סביבתית?

ה. אלו כלי מדיניות יש ליישם- על מנת להקטין את צריכת הבשר בארץ?

2.) חקלאות עירונית: להכין חוות דעת שתעסוק בניתוח החקלאות העירונית בישראל. בניתוח המגמות ייעשה שימוש באותה הגישה, תוך התייחסות לאותם היבטים. הסקירה תתייחס לסוגיות:

א. מהו היקף התופעה בישראל? היכן מיושם ובאיזה היקף (מסחרי/ צריכה פרטית)?

ב. כיצד התפתחה המגמה בישראל ובעולם?

ג. מהם היתרונות והחסרונות המרכזיים בחקלאות עירונית?

ד. האם חקלאות עירונית יכולה להגיע לנתח משמעותי באספקת המזון?

ה. אלו כלי מדיניות יש ליישם על מנת לפתח את החקלאות העירונית בישראל?

 

סמינריון – אחריות תאגידית – המכללה למינהל

4.) חברה עסקית נמצאת בשלב האסטרטגי בלמידה הארגונית שלה ביחס לנושא של שוויון מגדרי ורוצה לעבור לשלב האזרחי.

א. לפי כלי הלמידה האזרחית של זיידק – מה היתרון העסקי לפירמה מהמעבר בין שני השלבים?

ב. ציינו פעולה אחת של הפירמה שמתאימה לשלב האסטרטגי ופעולה נוספת שמתאימה לשלב האזרחי (שתי הפעולות בתחום של שוויון מגדרי). נמקו מדוע פעולות אלה תואמות כל אחד מהשלבים.

 

סקירה תיאורטית – תאוריות עכשיויות של צדק חברתי וכלכלי – האוניברסיטה הפתוחה

ב. כתבו את עמדתכם האישית המנומקת בסוגיה – האם אדם חסר-כל הגונב כמות קטנה של מזון מחמת רעב צריך להיחשב עבריין ולהיענש על פי החוק הפלילי? ניתן להסתייע באחת מגישות הצדק כדי לבסס עמדתכם.

4.) היגדים: קראו בעיון את ההיגדים הבאים וענו בצרוף נימוק קצר, עד 3 שורות, האם ההיגד נכון או לא-נכון. הקפידו לבחור רק אפשרות תשובה אחת (נכון או לא-נכון). מומלץ, במידת האפשר, לבסס את תשובתכם באמצעות המאמרים והפרקים מהמקראה.

א. רולס הציע את המושג  ‘ההגרלה המוסרית השרירותית של הטבע’ כדי להסביר מדוע הצלחתו של האדם איננה תלויה בלעדית במעשיו.

ב. תפישת הצדק של רולס מיועדת לכל חברה אנושית ומשטר פוליטי.

לסיכום, עבודות אקדמיות בתשלום ב מוצרים, צריכה ,קיימות הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות