ביבליוגרפיה – שילוב טכנולוגיה בהוראות מתמטיקה

בסמינריון איכותני בחינוך, קיים פרק רקע תיאורטי אשר מהווה סקירת ספרות בנוסף לפרק ממצאים איכותני. הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות בניהול בינ”ל על ידי צוות כותבים מצטיין במדעי החברה.

פה יש דוגמא יפה לחלק ביבליוגרפיה מתוך עבודה מלאה בנושא שילוב טכנולוגיה בהוראות מתמטיקה

עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה זה נכתבה על ידי צוות האתר ובהחלט ייתכן שלא כך הדבר.

ביבליוגרפיה

אלגלי, צ., קלמן, י. (2011) שלושה עשורים של תוכניות תקשוב לאומיות במערכת החינוך הישראלית, ספר כנס צ’ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2011 : האדם הלומד בעידן הטכנולוגי, י’ עשת-אלקלעי, א’ כספי, ס’ עדן, נ’ גרי, י’ יאיר (עורכים), רעננה: האוניברסיטה הפתוחה

דביר, ק.,  מני – איקן, ע. רוזן, ד. (2014) מיפוי מגמות היבחנות בבחינת הבגרות במתמטיקה – בחינת השנים תשס”ח תשע”ב, ירושלים: מכון הנרייטה סאלד המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות.

דושניק, ל. (2011) ניתוח נתונים במחקר האיכותני: הצעה לארבעה עקרונות מנחים, שבילי מחקר, שנתון המחקר של רשות המחקר במכון מופ”ת , שנתון מס’ 17.:137-143. נדלה ב-29 ביולי, 2016, http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d10600.pdf

ביבליוגרפיה  - שילוב טכנולוגיה בהוראות מתמטיקה
ביבליוגרפיה – שילוב טכנולוגיה בהוראות מתמטיקה

וולמן, א.ת דרור, ת. רוזנטל, א. (2004) מחו”ג – מתמטיקה, חקר וגיליון אלקטרוני, מספר חזק 2000 ,מכללת בית ברל, גיליון מספר 8. נדלה ב-29 ביולי, 2016, http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_2000/issue8/orit_wolman.pdf

טבח, מ. וצייאדה, א.ת (2016) נפח ושטח פנים של תיבות, מספר חזק 2000 ,מכללת בית ברל, גיליון מספר 2, 46-60.

מיכאלי, נ׳ סומר, א׳ (עורכים).תשע״ד. דוח פעילות של צוות היגוי בראשות פרופ׳ מרים בן פרץ ופרופ׳ לי שולמן: מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך, ירושלים: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.

משרד החינוך (2006) תכנית לימודים במתמטיקה לכיתות א-ו בכל המגזרים. האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים.

משרד החינוך, המינהל למדע ולטכנולוגיה (2005) תקשוב מערכת החינוך, שלב ד’ (לא מצויין מקום).

פטקין, ד.ת (1994) השפעת השימוש במחשב על רמות החשיבה בגיאומטריה, על”ה 15, תשרי תשנ”ה, ספטמבר 1994, עמודים 29-36.

צבר-בן יהושוע, נ. (2016) תפיסות, אסטרטגיות וכלים מתקדמים, במסורות וזרמים במחקר האיכותני, תפיסות, אסטרטגיות וכלים מתקדמים, (עורכת: נעמה צבר-בן יהושע), מופ”ת.

Abramovich, Sergei (2003) Spreadsheet-Enhanced Problem Solving in Context as Modeling, Spreadsheets in Education (eJSiE): Vol. 1: Iss. 1, Article 1. Retrieved August 1, 2016 from: http://epublications.bond.edu.au/ejsie/vol1/iss1/1

Ananiadou, K. and M. Claro (2009), “21st Century Skills and Competences for New Millennium Learners in OECD Countries”. OECD Education Working Papers, No. 41. Retrieved July 29, 2016 from http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED529649.pdf

Backer, John and Sugden, Stephen J. (2003) Spreadsheets in Education –The First 25 Years, Spreadsheets in Education (eJSiE): Vol. 1 issue 1, Article 2. Available at: http://epublications.bond.edu.au/ejsie/vol1/iss1/2Whitehead, J.

Bowen, G. (2006) Grounded theory and sensitizing concepts. International Journal of Qualitative Methods, 5(3), Article 2.

Clark-Wilson, A., Robutti, O. Sinclair N., (2014) Introduction, The Mathematics Teacher in the Digital Era, Clark-Wilson, A., Robutti, O. Sinclair N., (editors), Springer.

Clemens, D. (2002). Computers in Early Childhood Mathematics. Contemporary Issues in Early Childhood, Volume 3, Number 2.

Dowker, A., Bennet, K, Smith L. (2012) Attitudes to Mathematics in primary School Children, Child Development Research, 201, 1-8.

Granberg, C., Olsson, J. (2015) ICT-supported problem solving and collaborative creative reasoning: Exploring linear functions using dynamic mathematics software. The Journal of Mathematical Behavior. 37: 48-62. Retrieved August 15, 2016 from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0732312314000728.

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות