מחוון לביטוי הבניית ידע – שילוב טכנולוגיה בהוראות מתמטיקה

בסמינריון איכותני בחינוך, קיים פרק רקע תיאורטי אשר מהווה סקירת ספרות בנוסף לפרק ממצאים איכותני. הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות בניהול בינ”ל על ידי צוות כותבים מצטיין במדעי החברה.

פה יש דוגמא יפה לחלק מחוון לביטוי הבניית ידע בניתוח איכותני מתוך עבודה מלאה בנושא שילוב טכנולוגיה בהוראות מתמטיקה

עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה זה נכתבה על ידי צוות האתר ובהחלט ייתכן שלא כך הדבר.

מחוון לביטוי הבניית ידע

הטבלת המחוון להלן מזהה תהליכי הבניית ידע שנצפו במהלך הניסוי עם שלושת הקבוצות. לצורך זה הובחנו מתוך תמוללי המפגשים המקומות בהם הקבוצות עסקו בכל אחד משישה מרכיבי רצף המשימות שנכללו בתרגיל, ובכל אחד ניסינו לזהות שלבי הבניית היעד לפי “מודל RBC”.

טבלה מס’ 4: מחוון להבניית ידע

מהטבלה מס’ 4 מראה שהתהליכים של הבניית ידע לא היו תמיד ליניאריים ושלמים על פי המודל RBC. היה גם קושי לזהות במדויק את הביטויים של כל מחוון ולקטלגו לפי המודל. עם זאת, ניכר תהליך שמכיל מוטיבים של זיהו בעיה, קשר עם ידע או ניסיון מוקדם ויישום.

תוך התצפיות, קשה לקבוע מה התכונות שגרמו לכל קבוצה לשׁוֹנוּת מסויימת בתהליך הניסוי. חוץ ממרכיב זמן הביצוע, השונות בהתנהלות של הקבוצות היה יחסית מאד קטן. עובדה זו מקשה עוד יותר בהבחנה של תכונות אינהרנטיות של כל קבוצה מבחינת תהליכי הבניית ידע, ומכאן גם הקושי להעריך את התמיכה של שיעור חיזוק מוקדם.

כאמור קודם, הנתון המעניין ביותר מבחינת המחקר הזה הוא ביכולתם של שלושת הקבוצות להתמודד בהצלחה בתרגיל שדרש לא רק יכולת תיפעולית של התכנה, אלא גם הַמְשָׂגַת הנתונים ו”תרגומם” לשפת אקסל. מבחינה זאת, ההצלחה של הקבוצות שלא קיבלו שיעור חזרה הנה מאד משמעותית. היא מוכיחה את היכולות של הילדים בקבוצת הגיל הזה להשתמש בתכנת אקסל גם במצב של הֵיחָשׂפוּת מעטה כלפיה לפני זה.

הממצאים של הניסוי המחקרי הזה לא מוכיחים קשר ישיר בין תמיכה של מבוגר בקיא בתכנה לבין ביצועי הילדים מיד לאחר מכן. לעומת זאת, ניתן להבחין בתהליך של הבניית ידע משמעותי ויכולת עבודה אוטונומית אצל הילדים שלא קיבלו סיוע מוקדם.

המחשב ותכנת אקסל אפשרו לילדים בשלושת הקבוצות להתנסות בהצלחה בייצוג נתונים מתמטיים ובעריכת שינוים בהם.

בהמשך לכך, המחקר כאן מתיישב עם מחקרן של טבח וצייאדה שמסכמות:

ממצאי מחקר זה מצביעים על איכויות המחשב בתהליכי הוראה – למידה. הן במשוב שהמחשב מספק ללומדים במהלך הלמידה וביכולתם להעריך את הלמידה שלהם ללא התערבות מבוגר יודע, והן בתרומה הספציפית להבניה של המושגים. (טבח וצייאדה, 2016, עמוד 59).

דיון בממצאים נוספים

הניסוי העלה גם ממצאים מעניינים לגבי שאלות מחקריות שלא תכננו מראש במחקר זה. כך למשל, מהתצפיות בניסוי עולה האפשרות לניסוי דומה אך ביחידים במקום צמדים או קבוצות. תלמידים העובדים ביחידות במחשב, עשויים לקבל “תחושה שיש מישהו המסייע לו ללא תחרות, הנותן חיזוקים ללא לעג.” (פטקין, 1994). אמנם נצפו אינטראקציות של שיתוף פעולה בין הילדים במהלך הניסוי, נצפו גם מצבים של תחרות, כמו למשל מי יושב בעמדת המחשב, עמדה יותר אקטיבית בהשוואה לעמדה של מי שיושב ליד. בכל המפגשים, הילדים בעמדת המקלדת היו אלה שעסקו בניסוי והטעיה וגילוי פונקציות של התכנה. כנגד, מי שישב ליד שימש בעיקר כמקריא הנחיות ונטה להתערב פחות בנעשה בפועל על המחשב. יתכן שהיו התערבויות לא מילוליות ברמה הרגשית שהשפיעו על מהלך הניסוי. עם זאת, מהניסוי בעבודה זו, לא ניתן להסיק שעבודה יחידנית הייתה מפיקה יותר תועלת ברמת האפקטיביות בהפעלת התכנה ופיתרון השאלות.

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות