מחקר איכותני ומחקר כמותי במדעי החברה

הבדלים בין מחקר כמותי למחקר איכותני

מטרת המאמר הינה לעמוד על ההבדל בין שני סוגי המחקרים, בעזרת השוואה בין מספר פרמטרים עיקריים,  תוך פירוט הדרכים בהם ניתן להתבונן על ההבדלים ביניהם.

המחקר הכמותי כמו גם המחקר האיכותני, הינם שני סוגי מחקרים בהם משתמשים במדעי החברה. בחירת הסוג הראוי לביצוע המחקר, תלויה בפרמטרים שונים ומשקפת באופן מסוים את תפיסת המציאות של החוקר, במידה והחוקר מאמין שהמציאות היא אחת, אובייקטיבית וברורה, הוא יבחר במחקר הכמותי. במידה והחוקר מאמין שהמציאות הינה סובייקטיבית ותלויה באדם היוצר אותה, הוא יבחר במחקר האיכותני. בכדי שתהיה לחוקר היכולת לבחור בין שני סוגי המחקרים, עליו להכיר את ההבדלים ביניהם.

מחקר איכותני ומחקר כמותי

ההבדלים בין המחקר הכמותי והמחקר האיכותני באים לידי ביטוי במספר פרמטרים עיקריים:

  • הנחת היסוד: במחקר הכמותי, שואפת לאובייקטיביות, ניטראליות של החוקר. במחקר האיכותני, החוקר אינו אובייקטיבי ולכן יש לו השפעה על המידע שייאסף.
  • מטרות המחקר: במחקר הכמותי, בחינת עובדות קיימות, אישוש או הפרכה של השערות, הצגת עובדות. במחקר האיכותני, בניית תיאוריות על סמך איסוף נתונים, הבנה עמוקה של הנושא, תיאור המציאות הסובייקטיבית של הנחקר.
  • אופן המחקר: במחקר הכמותי, מובנה וברור מראש. במחקר האיכותני, גמיש ומשתנה בהתאם לנחקר.
  • הנתונים המתקבלים מאיסוף המידע: במחקר הכמותי, מדויקים, מבודדים, ניתנים למדידה. במחקר האיכותני, לא מספריים, מלל, ניסוח אישי ותלוי החוקר, לא ניתנים למדידה.
  • עיבוד הנתונים: במחקר הכמותי, ניתוח סטטיסטי לאחר איסוף הנתונים. במחקר האיכותני, ניתוח מתחיל בזמן איסוף המידע, בחירת הנושאים והקטגוריות, ניתוח המלל על פיהן, השוואה בין הקטגוריות השונות.
  • בחירת המדגם: בניתוח כמותי, מדגם גדול, אקראי, קבוצת ביקורת. במחקר איכותני, מדגם קטן, נבחר במכוון ולא מייצג.
  • משתנים: במחקר כמותי, מבודדים ומפוקחים. במחקר איכותני: אינם מבודדים.
  • שיטות המחקר: במחקר כמותי, ניסוי, מובנה, ניתן להשפיע על המשתנים. במחקר איכותני, לא ניתן להשפיע, אין תנאי מעבדה.
  • כלי המחקר: במחקר כמותי, שאלון סגור, תצפית מובנית, סולמות דירוג, סקר, ריאיון מובנה וכו. במחקר איכותני, ניתוח תוכן כתוב על ידי החוקר, הקלטה וצילום, ריאיון עומק פתוח וכו.

על אף ובזכות הבדלים אלו, ניתן לומר כי המחקר האיכותני והמחקר הכמותי הם שני סוגי מחקר המשלימים זה את זה במאפייניהם. לצורך הבנת הסוגיה לעומק, בחינתה והבנתה, נשתמש במחקר האיכותני ועל מנת שנוכל להבין להתבונן באותה סוגיה במבט רחב יותר ולחקור אותה נשתמש במחקר הכמותי. לכל אחד מהמבחנים יש יתרונות וחסרונות, אותם החוקר מציב בסדר עדיפויות הנכון לו, וכך בוחר את המבחן המתאים.

האופן האידיאלי לביצוע מחקר נקרא מחקר משולב, מחקר המשלב את שני סוגי המחקרים, כך ניתן להרוויח את היתרונות של המחקר האיכותני ואת היתרונות של המחקר הכמותי, לדוגמא, להגיע לשדה המחקר עם תיאוריה מבוססת (כמותי), לבצע מחקר איכותני (תצפיות, ריאיונות וכו) ולנתח את המידע על ידי כלים כמותיים (הרחבתי על נושא זה במאמר: תהליך העבודה במחקר איכותני).

לסיכום, ניתן לראות כי המחקר הכמותי שונה באופן ניכר מהמחקר הכמותי ולהיפך, אך השילוב בין שני המחקרים באופן שידגיש את היתרונות הקיימים בשניהם ויטשטש את החסרונות, עשוי ליצור מחקר יעיל ואיכותי בכלל הבחינות.

 

מאמר זה נכתב על ידי חברת Write2Me כתיבת עבודות סמינריוניות

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות