מטלה 1 א במדידה והערכה – מדידה בחינוך ובמדעי ההתנהגות – עבודה חדשה

מטלה 1 א במדידה והערכה – מדידה בחינוך ובמדעי ההתנהגות

חלק א:  סולמות מדידה

מחקר על תפיסות הורים בנוגע לגננות[1], מדד את החשיבות של תחומי התפקיד של גננות בעיני ההורים. למשתתפי המחקר הוצגו חמישה תחומי תפקיד: רגשי, חברתי, קוגניטיבי, שפתי, מוטורי והם התבקשו להעריך את חשיבות תפקידה של גננת בקידום כל תחום. ניתן למדוד את חשיבות התחומים בשלוש דרכים. נציג את שלוש הדרכים, ולאחר מכן יוצגו שתי שאלות שתתבקשו להשיב עליהן.

חלק א:  סולמות מדידה

מחקר על תפיסות הורים בנוגע לגננות[1], מדד את החשיבות של תחומי התפקיד של גננות בעיני ההורים. למשתתפי המחקר הוצגו חמישה תחומי תפקיד: רגשי, חברתי, קוגניטיבי, שפתי, מוטורי והם התבקשו להעריך את חשיבות תפקידה של גננת בקידום כל תחום. ניתן למדוד את חשיבות התחומים בשלוש דרכים. נציג את שלוש הדרכים, ולאחר מכן יוצגו שתי שאלות שתתבקשו להשיב עליהן.

חלק ב: תוקף ומהימנות

חלק א

איך אתה מעריך את רמת האלימות בבית הספר, באופן כללי?

  • נמוכה מאד  ב. בינונית  ג. גבוהה  ד. גבוהה מאד

שאלה שנייה: מהימנות

בשאלון שמודד  מוטיבציה של מורים , היו חמש שאלות.

חושבה מהימנות של השאלון באמצעות מקדם אלפא של קרונבך.

מטלה  1 א  במדידה והערכה - מדידה בחינוך ובמדעי ההתנהגות - עבודה חדשה
מטלה 1 א במדידה והערכה – מדידה בחינוך ובמדעי ההתנהגות – עבודה חדשה

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות