מטלה מספר 3  : הערכה מעצבת

שאלה מספר 1

בחרו את אחת מן התקופות הבאות במהלך הלימודים שלכם (בית ספר יסודי, חטיבת ביניים, בית ספר תיכון, ליודים אקדמיים). מה מאפיין – באופן כללי – את פרקטיקות ההערכה בהן השתמשו המורים שלכם בתקופה זו? (האם אחת משלוש הרמות של ההערכה הייתה דומיננטית? האם היו הבדלים בין תחומי דעת? בין מורים?)

מטלה  3  הערכה מעצבת - מדידה והערכה - יצחק גילת - עבודה חדשה
מטלה 3 הערכה מעצבת – מדידה והערכה – יצחק גילת – עבודה חדשה