מיצירתיות לשיווק עסקים – כתיבת עבודה אקדמית בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס “מיצירתיות לשיווק עסקים” אשר נלמד במוסד האקדמי  המרכז ללימודים אקדמיים. במסגרתו בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

מיצירתיות לשיווק עסקים – המרכז ללימודים אקדמיים

 • המשימה הראשונה היא המצאת רעיון של קמפיין המתבסס על רעיונות שיומצאו על סמך תבניות הנלמדות בקורס. על פי נסיון עבר רוב הרעיונות מסתמכים על תבנית הוספת המימד או האיחוד שנלמדו עד כה בשיעורי הקורס. הוראות כלליות להמצאת רעיונות על פי שתי תבניות אלה נמצאות בנספח למטה.
 • הסטודנטים יתארגנו במסגרת של 2-3 סטודנטים בצוות (לא תהיה חריגה ליותר מגודל צוות זה, עבודות כאלה תיפסלנה) עד ה-10 בדצמבר. הצוותים יגישו את הרעיון למרצה בשיעור של ה-10 לדצמבר. ניתן להציג שני רעיונות מוצר חלופיים ולהחליט בהתייעצות עם המרצה על רעיון מתאים.
 1. בהתאם לאבחנה בסעיף הקודם הוסיפו שני קשרים (מעבר מ-0 ל-1) והגדירו עבורם תועלות.
 2. הפעילו היוריסטיקה של “עמודות ושורות תחילה”, הוסיפו שני קשרים נוספים והגדירו להם תועלות.
מיצירתיות לשיווק עסקים | עזרה בכתיבת עבודה בתשלום
מיצירתיות לשיווק עסקים | כתיבת עבודה בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס סוציולוגיה ארגונית אשר נלמד במוסד האקדמי המרכז האקדמי פרס. במסגרתו בוצעה עבודת עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

 1. בחרו את אחד הדימויים מתוך ספרו של מורגן (1997) ונתחו לפיו את הארגונים המתוארים בכתבה, והסבירו את הקשר של הדימוי לסעיף 3 (20 נק’).

 הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

אוריינות אקדמית במנהל עסקים  – המרכז האקדמי פרס

בכתיבתך הקפד על:

 1. לשון חסכונית, תמציתית.
 2. משפטים באורך סביר.
 3. לכידות בין חלקי התקציר.
 4. מאזכרים במידת הצורך

 הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

ממשל מקוון   – אוניברסיטת בר אילן .

 1. על העבודה לכלול מושגים ותיאוריות רלוונטיות שמופיעים בסילבוס ובחומרי הקריאה של הקורס (רצ”ב). כמו כן, שימוש מקורות אקדמיים נוספים ורלוונטיים לנושא.
 2. יש לכלול הפניות וביבליוגרפיה אקדמיים.
 3. יש להקפיד על כללי כתיבה אקדמיים כמקובל!

 הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

ניהול משברים בארגונים – הקריה האקדמית אונו

 1. התפתחות המשבר

הציגו את הרקע למשבר ואת אופן התפתחותו. הסבירו באיזה סוג משבר מדובר (מתפוצץ, מיידי, מתמשך, וכיו”ב).

 1. ניהול המשבר

הסבירו כיצד נוהל המשבר ומה היה המענה הארגוני לצורך התמודדות איתו.

בהתאם למידע המצוי בידכם, התייחסו לנושאים דוגמת:

ההכרה במשבר

שיטת ניהול המשבר (מי ניהל אותו בארגון)

המנגנון הארגוני שהופעל לצורך טיפול במשבר

הפעילות מול התקשורת

הפעילות מול העובדים

הפעילות מול בעלי עניין אחרים

מהלכי ההסתגלות וההתאוששות

 הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

קמעונאות ולוגיסטיקה – המרכז ללימודים אקדמיים

פרק 2

בנית החלופות של צמיחה תוך שימוש במודל ומטריצת שוק מוצר.כמו כן יכלול חלק זה הערכת חלופות והמלצה על בחירת החלופה ודרך היישום

חלק ב -25%

חלק ב של המטלה יבחן באופן ביקורתי את אסטרטגיית המיצוב של הקמעונאי אל מול פלחי השוק.  עד כמה מצליח הקמעונאי לדעתכם בשימוש בתמהיל השיווק שלו, וגישות רלבנטיות אחרות, בפניה לקהל צרכני היעד שלו?

 הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

קבלת החלטות בעזרת גיליון אלקטרוני – המכללה למנהל

הדגש במטלה יהיה על תכנון והקמה של פתרון לתמיכה בקבלת החלטות (DSS) עבור סיטואציה עסקית זו. מידול הבעיה, הניתוח והפתרון יתבצעו על גיליון אלקטרוני 2013 Excel. הפתרון יכלול גם (אך לא רק) מרכיבים של מערכת מידע ניהולית (MIS) ו/או מערכת מידע למנהלים בכירים (EIS).

המטלה תבוצע בקבוצות של עד 4 סטודנטים.

לסיכום, עבודה אקדמית ב “מיצירתיות לשיווק עסקים” היא עבודה יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. WRITE2ME מביאה עימה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודה זו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

 

צור קשר עוד היום לקבלת הצעת מחיר ולהתרשמות

[contact-form-7 id=”114″ title=”הצעת מחיר”]

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות