ממלכת הגאות והשפל: יחסי יהודה והאימפריות של ארצות המקרא – אוניברסיטת בר-אילן – סמינריון

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס ממלכת הגאות והשפל: יחסי יהודה והאימפריות של ארצות המקרא אשר נלמד ב אוניברסיטת בר-אילן. במסגרת כתיבת עבודות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת
מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

* חזקיהו ומסע סנחריב ליהודה

* ימי מנשה ויאשיהו.

* יהודה מנפילת יאשיהו ועד לגלות יהויכין.

* עלייתה ונפילתה של בבל הכשדית.

 

שיווק באמצעות האינטרנט – המרכז ללימודים אקדמיים

  1. לסקור ולבחון את השפעת התחרות על האתר שלכם ובהתאם לפתח אסטרטגיית e-marketing בשני התחומים הבאים:

1.1 הבאת גולשים לאתר (סעיף 8 בפרק ה’).

1.2 שיפור יחס ההמרה (סעיף 9 בפרק ה’).

  1. הגדירו והסבירו את השלבים השונים שאתם חושבים שיש לנקוט בהם, הרלוונטיים לאתר ולענף בו הוא מצוי, תוך כדי פרוט והנמקה של כל שלב ושלב.
  2. העבודה צריכה להיות דו”ח מנהלים. יש להימנע משימוש בסיסמאות.
  3. תקציר מנהלים ומסקנה אחת.
  4. ממצאי הניתוח נשוא חלק א’ כפי שפורט בפרק ב’ סעיפים 1-4.
  5. תיאור העסק, הענף והמתחרים בדגש על האינטרנט. הסבר המודל העסקי-מכירות/שירות וכיצד יתבצע.
  6. פילוח השוק ובחירת קהלי המטרה ברשת. (ארבעה סוגי פילוח. ביוגרפיה לדוגמא)
  7. הצבת שלושה יעדים כמותיים ברי מדידה: א. הבאת גולשים לאתר. ב. שיפור יחס המרה. (כמה יקנו מאלה שהבאתי. לדוג’ 2 %). ג. מכירות מהאתר.  על היעדים להתאים למודל העסקי ולהיות רציונליים.

 

עבודה סמינריונית במשפטים – דיני עונשין – הקריה האקדמית קרית אונו

אסף הוא אביהם של מושיק ומאיר. אסף מצוי ביחסי ידידות עם מירי שגרה בדירה שמולם .

באחד הימים התארחו אסף ובניו אצל מירי. הבנים שיחקו בכדורגל בסלון למרות בקשותיה של מירי לחדול מן המשחק. מאיר ומושיק לא חדלו מהמשחק בכדור ומירי שחמתה בערה בה החלה להכותם נמרצות. אסף, אביהם ,עמד בצד ולא התערב.

מירי הכתה את שני הילדים  ודחפה את מושיק על פסל של מלאך המחזיק דוקרן קרח שהיה מונח על הרצפה ובעקבות כך נגרם לו חתך עמוק .

א. האם היסוד העובדתי של סעיף 334 לחוק העונשין מתקיים לגבי מירי ?

ב. האם היסוד העובדתי של סעיף 334 לחוק העונשין מתקיים לגבי אסף?

 

———————————————

הידעת? עבודה סמינריונית בחינוך יכולה להיות גם על התמכרות.

 

Reality TV Shows – היבטים תקשורתיים, חברתיים, פסיכולוגיים ואחרים – המכללה האקדמית נתניה

התיאוריה של מאפייני אישיות:

**Reiss Steven. & Wiltz, James. (2004). Why people watch reality TV?, Media Psychology 6, 363-378.

עוד על אישיות (ומדיה):

Costa P. T. Jr., & McCrae R. R. (1992). Revised NEO personality inventory (NEO-PI-P) and NEO five factor inventory (NEO-FFI) professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.

Bagdasarov, Z., Greene, K., Banerjee, S. C., Krcmar, M., Yanovitzky, I., & Ruginyte, D. (2010). I am what I watch: Voyeurism, sensation seeking, and television viewing patterns. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 54(2), 299-315.‏

  1. מעורבות עם דמויות מדיה: יחסים פרא-חברתיים והזדהות-

התיאוריה של יחסים פרא-חברתיים:

** Horton, D., & Wohl, R. R. (1956). Mass communication and para-social interaction.  In J. D. Peters & P. Simonson (Eds.), Mass communication and American social thought: Key texts 1919-1968 (pp. 373-386). Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Cohen, Jonathan. & Eyal, Keren. (2006).  When good friends say goodbye: A Parasocial Breakup Study.  Journal of Broadcasting and Electronic Media, 50 (3), 502-523.

יחסים פארא-חברתיים עם דמויות מדיה:

כהן, יונתן. 2003. ילדים, טלוויזיה ותרבות: צפייה בטלוויזיה והזדהות עם דמויות טלוויזיוניות בקרב ילדים דרוזים בישראל. עיון ומחקר בהכשרת מורים, 9, 1-23.

ליווינגסטון, סוניה. (2003). “תעלומת אופרת הסבון”. בתוך: ליבס, תמר וטלמון, מירי (עורכות), תקשורת כתרבות: טלוויזיה כסביבה של תרבות היום-יום. מקראה. כרך ב’. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. עמ’ 355-372.

 

לסיכום, כתיבת עבודות בתשלום ב ממלכת הגאות והשפל: יחסי יהודה והאימפריות של ארצות המקרא הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות