ממצאים: הצגה וניתוח – שילוב טכנולוגיה בהוראות מתמטיקה

בסמינריון איכותני בחינוך, קיים פרק רקע תיאורטי אשר מהווה סקירת ספרות בנוסף לפרק ממצאים איכותני. הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות בניהול בינ”ל על ידי צוות כותבים מצטיין במדעי החברה.

פה יש דוגמא יפה לחלק ממצאים: הצגה וניתוח – יצירתיות והבניית ידע מתוך עבודה מלאה בנושא שילוב טכנולוגיה בהוראות מתמטיקה

עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה זה נכתבה על ידי צוות האתר ובהחלט ייתכן שלא כך הדבר.

ממצאים: הצגה וניתוח

בהנחה שלכל הילדים היו בעלי רקע לימודי דומה (אותה כיתה, מחצית העליונה של הכיתה בהישגים), הקבוצה שקיבלה “חיזוק” בהפעלת תכנת האקסל לפני הניסוי לא בלטה לעומת שתי הקבוצות האחרות. שלושת הקבוצות הפגינו יכולת טובה בהתמודדות הן עם התכנים המתמטיים והן עם הפעלת התכנה. במובן זה, הילדים גילו מיומנות ויכולת בלמידה עצמית ובהבניית ידע בצורה מאד אפקטיבית, ללא תלות עם ידיעות קודמות על הפעלת התכנה. ממצא נוסף מאד משמעותי הנו היכולת שלהם להתמודד לבד ולמצוא בעצמם דרכים לפתרון של בעיות, הן בתחום של הפעלת התכנה והן בתחום של הבנת התוכן המתמטי.

לא נצפו מצבים שבהם הילדים הגיעו למעגל סגור או שלא הצליחו להתגבר של מכשולים בכוחות עצמם. המקרים בהם הילדים פנו לחוקר בבקשת סיוע היו יחסית מעטים וגם במקרים האלה החוקר השיב בשלילת עזרה. ממצא זה מחזק את ההנחה בקשר ליכולת הילדים בלמידה עצמית בכל הקשור בהפעלת תכנות מחשב מצד אחד, וביכולתם להעביר בעיה מתמטית לשפת מחשב.

טבלה מס’ 1: דוגמאות לפעילות אֶפִּיסְטֶמִיות של זיהוי

קבוצה שורה  
המגניבים 3 מה זאת אומרת “ללא שימוש באמצעים מתמטיים”?
המגניבים 105 [פונה לחוקר] סקיצה הכוונה לגרף?
ראשונים 20 אבל מה זה הגובה?
ראשונים 24 מה זאת אומרת פי שלוש?
ראשונים 268 מה זאת אומרת סקיצה?
ראשונים 372 נכון. והשאלות היו קצת לא ברורות על ההתחלה.
אדומים 7 אבל מה זאת אומרת שיש יחס קבוע?

יש להניח שהעובדה שהבעיה המתמטית הוצגה במעטפת של בעיה מעולם תוכן אחר, תרמה לשאלות הקשורות בהבנת ההנחיות. עם זאת, ההסתברות של השאלות הייתה, כאמור, נמוכה ויתכן שנבעו יותר מהרצון לקבלת אישור או תמיכה מצד המבוגר. עובדה היא שמבלי סיוע של מבוגר, הילדים הצליחו לפענח את ההנחיות ולפעול לפי המבוקש.

ממצאים: הצגה וניתוח -   שילוב טכנולוגיה בהוראות מתמטיקה
ממצאים: הצגה וניתוח – שילוב טכנולוגיה בהוראות מתמטיקה

הניסוי לא התכוון לבדוק רמת מיומות וידע בהקשר לתוכן המתמטי, והילדים לא התקשו בפיתרון התרגילים מבחינת הבנתם וידיעתם במתמטיקה או בגאומטריה. לילדים בגילם, לא אמור להיות הקושי בתוכן המתמטי של השאלות. לעומת זאת, כוונת הניסוי הייתה לבדוק את יכולתם בהפעלת תכנה לפיתוח של בעיה מתמטית. הדרך המוכרת שלהם לפתור בעיה גאומטריית פשוטה של חישובי שטח של מרובעים הנה בכתב ואולי בעזרת מחשבוני כיס לביצוע החישובים. בניסוי הילדים היו מְנוֹעִים בשימוש בכל אמצעי חוץ מתכנת אקסל.

במספר מקרים הילדים עשו שימוש מאד אפקטיבי משיטת “ניסוי וטעיה” כדי להגיע למבוקשתם בשימוש התכנה. הדבר מרמז על יכולת למידה עצמית ואינטואיטיבית.

להלן מספר מאפיינים המאפשרים הבחנות לניתוח השוואתי של הממצאים:

זמן ביצוע:

משתנה של זמן הנדרש להשלמת משימה יכול בהחלט לבטא מידת קושי בביצוע משימה הדורשת גם יכולת הבנה וְהַפְשָׁטָה וגם מיומנות בהפעלת תכנת מחשב. ההשערה הייתה שקבוצת “המגניבים”, שקיבלה חיזוק בשימוש האקסל לפני הניסוי, תבצע את התרגילים בזמן הקצר ביותר. השערה זו הופרכה, שכן קבוצת “האדומים” הצליחה לסיים את המשימות בזמן הקצר ביותר (32 דקות). קבוצת “מגניבים”, שקיבלה סיוע מוקדם, סיימה ב-43 דקות ולקבוצת “ראשונים”, שהייתה הקבוצה היחידה שנפגשה פעמיים, נדרשו 71 דקות בין שני המפגשים.

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות