מנהיגות חיובית בניהול – הקריה האקדמית אונו – סמינריון

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מנהיגות חיובית בניהול אשר נלמד ב הקריה האקדמית אונו על ידי ד”ר גיא יצחקוב. במסגרת עבודות סמינריון אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

תרגיל בביצוע ראיון מקדם- Feedforward.

 

סמינריון – פנים בחברה הישראלית שאינם בזרם המרכזי – המכללה האקדמית ספיר

מנהיגות חיובית בניהול - הקריה האקדמית אונו - סמינריוןא. החברה.

ב. האוכלוסייה.

ג. השירותים.

ד. מגבלות אישיות.

  • וייס, ע. (2005). העבודה הסוציאלית בראי הביקורת. חברה ורווחה, כה(2), 281-249.
  • קרומר-נבו, מ. (2004). להביט באנשים החיים בעוני. ארץ אחרת, 20, עמ’ 39-32.
  • רוזנפלד, י. וסייקס, י. (2000). “והיינו הולמים”- לקראת שירותים טובים דיים בעבור משפחות וילדים. חברה ורווחה כ(4), 445-421.
  • פנחסי, ב. ומיכאלי, נ. (2007). סוגיות אתיות בעבודה סוציאלית. בתוך שפלר, ג., אכמון. י. ווייל, ג. (עורכים), סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי. מהדורה שלישית, עמ’ 550-538. ירושלים: מאגנס.
  1. מקורות אקדמיים: לענין זה נחשבים גם- מחקרים ממרכז המחקר והמידע של הכנסת.
  2. מקורות נוספים על פי הדרישה בעבודה: חוקים, תקנות, צווים, הוראות שעה, עלונים מקצועיים, סיכומי פגישות, חומרים מטעם עמותות, מאמרים עיתונאיים וכתבי-עת.

 

סקירה תיאורטית – סיורים בעקבות המורשת – אוניברסיטת אריאל בשומרון

I.) ירושלים מראשית ההתיישבות האנושית:

מאיר א’, תש”ס; “ירושלים לפני דוד: סקירה ארכיאולוגית מסוף העידן הפרהיסטורי ועד סוף תקופת הברזל א'”, ספר ירושלים, עמ’ 65-33, ירושלים.

II.) ירושלים בתקופת הבית הראשון:

א. כוגן מ’, תש”ס; “עיר מלך ועיר מקדש:  תולדות ירושלים מימי דוד ועד ימי יאשיהו”, ספר ירושלים, עמ’ 65-33, ירושלים.

ב. מזר ע’, תש”ס; “הספקת המים ומפעלי המים בימי בית ראשון”, ספר ירושלים, עמ’ 232-195, ירושלים.

ג. רייך ר ושוקרון א’, 2008: “תולדות החפירות הארכיאולוגיות בעיר דוד 2007-1867”, מחקרי עיר דוד וירושלים הקדומה, עמ’ 41-13.

III.) ירושלים- תקופת הבית השני:

שטרן, מ’ 1991: הורדוס ורומא, מחקרים בתולדות ישראל בימי הבית השני. עמ’ 179-165,  ירושלים.

IV.) התקופה הנוצרית:

א. ברקוביץ’ ש’ 2000: מלחמת המקומות הקדושים, המאבק על ירושלים והמקומות הקדושים בישראל, יהודה, שומרון וחבל עזה. עמ’ 34-14. אור יהודה.

ב. קליינברג א’ 1997: הנצרות מראשיתה ועד הרפורמציה. עמ’58-49 , תל אביב.

V.) התקופה המוסלמית:

א. גיל מ’ 1990; שלטון המוסלמים והצלבנים. ההיסטוריה של ארץ-ישראל’ (כרך 6) , עמ’ 100-78. ירושלים.

ב. רייטר י’ 2001: ריבונות האל והאדם: קדושה ומרכזיות פוליטית בהר הבית,  עמ’ 317-297.

לסיכום, סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות ב מנהיגות חיובית בניהול הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות