מנהל ומדיניות ציבורית – המרכז הבינתחומי הרצליה – עבודות אקדמיות בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מנהל ומדיניות ציבורית אשר נלמד ב המרכז הבינתחומי הרצליה על ידי ד”ר דודי מקלברג. במסגרת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

תרגיל אמצע

 1. בחר רפורמה/ החלטת ממשלה בישראל.
 2. הצגת את הקריטריונית של ה – NPM.
 3. נתח את הרפורמה/ החלטת הממשלה לפי הקריטריונים האלה.
 4. האם הרפורמה/ החלטת הממשלה עומדת בקריטריונית של ה – NPM ?

רצוי להביע את דעתכם, כל עוד היא מבוססת על נתונים, ולהדגים ככל האפשר.

מקורות עזר –

טליאס, מ. )עורך(. הניהול הציבורי החדש רפורמה במינהל הציבורי, הוצאת אלכ”כ-ג’וינט .7117 : 72-9, 110-301.

Vigoda-Gadot, E., (2003). Managing Collaboration in Public Administration:  Governance, Businesses, and Citizens in the Service of Modern  Society. Westport, CT: Praeger.

Vigoda, E., (2003). New Public Management. In J. Rabin, Encyclopedia of

 

משפט פלילי – הקריה האקדמית אונו

הגנות במשפט הפלילי

הנושאים הוצעו על-ידי ד”ר שחר אלדר

* קטינות: מדוע נקבע הסייג על בסיס גיל ולא על בסיס כישורים שכליים?

* העדר שליטה: התפתחויות היסטוריות של הסייג, והתייחסותה של הפסיקה המודרנית לסייג

זה.

* אי-שפיות הדעת: איזה מצבים מנטליים ייכנסו תחת ההגנה ומה מאפיין אותם?

* אי שפיות הדעת: תיאור חזית המאבק בין הפסיכיאטריה למשפט.

* כניסה עצמית למצב של שכרות מול כניסה עצמית למצבים פוטרים אחרים: מהם ההבדלים

ומהו הרציונל שבבסיסם?

* הגנה עצמית: כיצד משפיעה מידת אשמו של התוקף על תחולת הסייג?

* הגנה עצמית: האם ניתן לעשות שימוש גמיש בדרישת הסבירות החלה על הסייג?

* האם תהה זו עבירה לסייע למי שפועל תחת סייג?

* ניתוח ההבדל בין הגנת הכורח במתכונתה לפני תיקון 39 ובין מתכונתה לאחר התיקון. מה הוביל

את השינוי?

* זוטי דברים: השוואת הדוקטרינה הנזיקית לדוקטרינה הפלילית, וניתוח התפתחותה של הדוקטרינה הפלילית.

* גבולות החובה לעמוד בסכנה, לפי סעיף 34טו לחוק העונשין.

* סעיף 300א לחוק העונשין בראי המשפט המשווה.

 

מבוא לאקונומטריקה – מכללה אקדמית הדסה ירושלים

 1. אמדו מודל:

(1)       lnCPIt 0 1Timet t

4.1.     מה משמעות הפרמטר  1 במודל) 1(?

4.2.      על בסיס מודל )1( ערכו תחזית למדד המחירים לצרכן עבור שנת 2017.

4.3.      מהו רווח בר סמך לתחזית זו?

4.4.      מהי האינפלציה החזויה לשנת 2017?

 1. אמדו מודל:

(2)       lnCPIt 0 1lnCPI _1t t

כאשר  CPI _1t – הוא אחד משני מדדי המחירים שבחרתם בנוסף למדד מחירים לצרכן כללי.

5.1. מה משמעות הפרמטר  1   במודל) 2(?

 

סמינריון בחינוך – התקשרות במשפחות- מודלים וגישות בעבודה עם הורים – דר’ כרמלה איגל

מחוון:

בעבודה יבואו לידי ביטוי הנהלים והתחומים הבאים:- הם בסיס ומחוון להערכת העבודה

 • הכללים המקובלים בכתיבת עבודה מדעית על פי APA.
 • הכרה של התיאוריות המרכזיות בתחום .
 • אינטגרציה של החומר התיאורטי ליישום בשדה.
 • ראייה ביקורתית של התהליכים המתקיימים במערכת החינוכית.
 • מסוגלות להציג תכנון וחשיבה עצמאית.
 • יכולת של חשיבה רפלקטיבית
 • יצירתיות בהגדרת הנושא

 

הכנת עבודות אקדמיות – קונפליקטים ונאמנויות במשפחה אשר נלמד על ידי ד”ר יוספה רחמן

לסיכום, עבודות סמינריוניות ב מנהל ומדיניות ציבורית הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות