מסע לאתונה הקלאסית – המכללה האקדמית ספיר – סקירה תיאורטית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מסע לאתונה הקלאסית אשר נלמד ב המכללה האקדמית ספיר. במסגרת עבודות סמינריוניות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

פוקס, א. (1984) אתונה בימי גדולתה, מוסד ביאליק: ירושלים, עמודים: 210-186.

 

עבודה סמינריונית בחינוך – חינוך ערכי – המכללה האקדמית- אחוה

כלומר, פיתוח של מיומנויות עריכת שיקולים ערכיים בקרב המתחנכים/ות, זאת כתחליף לחינוך האידיאולוגי הרווח בבתי הספר, תואמת את ההתנהגות האתית והראויה של אנשי ונשות חינוך, אף כי במקרים רבים היא מוגדרת עדיין בישראל כהתנהגות אמיצה מבחינה מוסרית, קרי היא יכולה להיות מלווה בסנקציות שליליות מגורמים במערכת.

  1. חינוך אידיאולוגי, פוליטי ומוסרי במדינה דמוקרטית מרובת תרבויות.
  2. אומץ מוסרי של מורים/ות.

ההוראה תהיה מבוססת עד כמה שניתן על התיאוריה הקונסטרוקטיביסטית של הלמידה.

א. מהם ערכים ומהן הגישות לחינוך ערכי?

קליינברגר, א’ (1961). הזכות לחנך לערכים מחייבים, מגמות י”א (4), 337-332.

לם, צ/ (תשס”א-2001). ערכים וחינוך, בתוך: בתוך י’ עירם, ש’ שקולניקוב, וא’ שכטר (עורכים), צומת: ערכים וחינוך בחברה הישראלית (עמ’ 651-664)., ירושלים: הוצאת לשכת המדענית הראשית, משרד החינוך.

אבישר, ע’ (2005). חינוך לערכים בעידן פוסט-מודרני של תמורות, בתוך א’ פלדי (עורך), החינוך במבחן הזמן 2 (עמ’ 81-66). תל-אביב: הוצאת רכס.

פישרמן, ש’ (תשס”ב). גיבוש הזהות האמונית (עולם הערכים הדתי) על-ידי התלבטות, ערעור וחשיבה ביקורתית. בתוך: נ’  מסלובטי, וי’ עירם (עורכים), חינוך לערכים  בהקשרים הוראתיים מגוונים (עמ’ 396-375). תל-אביב: הוצאת רמות.

יוגב, א’ (תשס”א-2001). גישות לחינוך ערכי בחברה פלורליסטית, בתוך: י’  עירם, ש’ שקולניקוב, י’ כהן וא’ שכטר (עורכים), צמתים- ערכים וחינוך בחברה הישראלית (עמ’ 379-355). ירושלים: משרד החינוך.

 

כתיבת סמינריון – יזמות עסקית – המרכז ללימודים אקדמיים

  1. מטרות:

א.  להציג ניתוח של מאפייניהם כיזמים על פי המודלים והתיאוריות.

ב. לזהות הזדמנות עסקית ראויה המבוססת על רעיון/ מוצר/ שירות חדש המצדיק הקמת מיזם ובכלל זה:

– לבחון את עצם קיומו של הצורך אותו זיהתה הקבוצה.

– להציע רעיון הנותן מענה לצורך אשר זוהה קודם ולהעריכו.

ג. מטרות התוכנית העסקית: גיוס משקיעים, קבלת הלוואה מהבנק, בדיקת כדאיות הפרוייקט.

4 . בתוכנית העסקית:

– תיאור המיזם המוצע.

– הצגת ההזדמנות העסקית והערכתה.

– החלופה האסטרטגית המוצעת: הבסיס התחרותי, הכיוון האסטרטגי, דרך הביצוע.

– תוכנית שיווקית: מגמות בענף, קהל היעד ותמהיל השיווק המוצע.

לסיכום, כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום ב מסע לאתונה הקלאסית הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות