מערך המחקר – שילוב טכנולוגיה בהוראות מתמטיקה

בסמינריון איכותני בחינוך, קיים פרק רקע תיאורטי אשר מהווה סקירת ספרות בנוסף לפרק ממצאים איכותני. הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות בניהול בינ”ל על ידי צוות כותבים מצטיין במדעי החברה.

פה יש דוגמא יפה לחלק מערך המחקר – שילוב טכנולוגיה בהוראות מתמטיקה מתוך עבודה מלאה בנושא שילוב טכנולוגיה בהוראות מתמטיקה

עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה זה נכתבה על ידי צוות האתר ובהחלט ייתכן שלא כך הדבר.

מערך המחקר שילוב טכנולוגיה בהוראות מתמטיקה

איור 1: נתוני בסיס שחולקו לתלמידים

הוסבר עוד שהמטרה הנה לחזות את ההשפעה הסביבתית של כל מפעל לאור נתוני העבר שמוצגים להם (שנה א’ כשנה הראשונה לפעילות הייצור של המפעל, שנה ב’ כשנה השניה וכך האלה). השינויים בכמויות הפליטה המזהמת של כל שלושת המפעלים הוצגו כרציפים וליניאריים והנחת יסוד היא שכל מפעל ימשיך להתנהל באותה צורה לאורך השנים.

איור 2: השאלון

דמיינו שלוש מפעלים. כל מפעל מייצר מוצר מסויים וכתוצאה מהייצור, המפעל מייצר גם חומרים מזהמים שהוא פולט לסביבה. בדף השני רשום כמה כל מפעל מייצר במוצרים וכמה זיהום הוא פולט. יש יחס קבוע בין הכמות של מוצרים שכל מפעל מייצר לבין כמות הזיהום שהוא פולט. היחס הזה שונה ממפעל למפעל.

מערך המחקר שילוב טכנולוגיה בהוראות מתמטיקה
מערך המחקר שילוב טכנולוגיה בהוראות מתמטיקה

לפניכם הנתונים של השלוש השנים הראשונות. אתם צריכים לחשב כמה זיהום הוא מייצר לאחר 10 שנים.

בסוף, אתם מתבקשים להחליט מי המפעל הכי מזהם ומי המפעל הפחות מזהם.

  1. נסו להעלות השערות, ללא שימוש באמצעים מתמטיים, לגבי השאלות הבאות:
  2. השוו את תוצאות של שלושת המפעלים במהלך 10 שנים.
  3. מהו מצבם בסוף השנה הראשונה?
  4. מי משיג את מי בסך הכל הזיהום? מתי?

2. בנו בעזרת האקסל טבלה המתארת את תהליך הגדילה של הזיהום של שלושת הפעלים במשך 10 שנים.

א)      תעדו את התבניות שבהן השתמשתם.

ב)      בדקו את ההשערות מול הנתונים שיש בידם כעת.

ג)       היעזרו באקסל לבניית סקיצות ממוחשבות שיתארו את קצב הגדילה של הזיהום במשך הזמן.

3.  סרטטו גרפים המתארים את קצב הגדילה של המפעלים והסבירו כיצד רואים בגרפים את התשובות לשאלות שעסקתם בהן.

א)      תעדו את הגרפים. מצאו את נקודות החיתוך בין הגרפים השונים ואת שיעוריהן.

ב)      מה משמעות נקודות אלה?

ג).      בחרו שניים מן המלבנים.

4.  חשבו את הפרש התוצאות שלהם כל שנה.

ב)      מה משמעות המספרים השליליים בטור ההפרש?

ג)       הסבירו כיצד אפשר לערוך השוואה בין המפעלים במהלך השנים בעזרת הפרש.

לשלושת הקבוצות נאמר שעליהם להשתמש אך ורק בתכנת אקסל, ללא שימוש בכל אמצעי עזר אחר, כולל נייר ועפרון.

מאחר שלכל קבוצה של שני ילדים הועמד רק מחשב אחד, הם בקשו להתחלף בהקלדה על המחשב במהלך התרגיל. החוקר לא התערב והילדים קבעו את סדר הישיבה מול המחשב בעצמם. ניכר רצון מצד כל הילדים לשבת בעמדת מחשב ולהקליד.

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות