מערך המחקר

עבודה לדוגמא שמדגימה ניתוח השערות מחקר

עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה זה נכתבה על ידי צוות האתר ובהחלט ייתכן שלא כך הדבר.

מערך מחקר, השערות מחקר ושיטת דגימה

השערות המחקר ושיטת הדגימה

 שטטפלד ר. (2013). אהבה ממבט שני: תפיסת הזוגיות באתרי היכרויות ישראליים באינטרנט. מגמות, מט (2): 307 – 326.

 1. רשמו את ההשערות שבחרתם.
  • א. נשים נשואות יבטאו בכרטיסיהן האישיים רצון ליצור קשר שיש בו תשוקה לעומת נשים פנויות שיבטאו בכרטיסיהן האישיים רצון ליצור קשר שיש בו מחויבות (השערה 2 במאמר).
  • ב. ככל שרמת החשיפה העצמית תהיה גבוה יותר (אצל נשים, גברים, נשואים ופנויים), כך רמת האינטימיות, התשוקה, המחויבות וההרפתקנות במסרים הכתובים תהיינה גבוהות יותר (השערה 3 במאמר).
 2. מה שיטת הדגימה שבוצעה?

הנבדקים נדגמו מאתר “נפגשים” ומעשרה אתרי היכרויות ישראלים אחרים, בכל אחת משתי הדגימות נערכה דגימה בשיטה שונה.

הדגימה מאתר “נפגשים” היא דגימת נוחות שכללה 98 מהרשומים באתר שהביעו הסכמה בכתב להשתתף במחקר והתמידו לקיים אינטראקציה כתובה במהלך איסוף הנתונים.

הדגימה מעשרת אתרי ההיכרויות האחרים הייתה מקרית פשוטה וכללה 100 נשים בעלות השכלה, גיל ומראה מגוונים, תוך שימוש בפרטיהן המופיעים בכרטיסי ההיכרויות הגלויים לציבור.

 1. מהם כלי המחקר באמצעותם נאספו הנתונים למשתנים בהשערות שבחרתם? מה מדדי המהימנות של כלי מחקר אלה?
  • א. השערה א’
   1. המשתנה הבלתי תלוי שהינו המצב המשפחתי הוא משתנה שמי (וכך גם משתנה המגדר) נמדד לפי דיווח עצמי של הנבדקים בכרטיס האישי. ראוי לציין שלצורך השערה זו נבדקו נשים בלבד. לא נבדקה מהימנות כלי המדידה.
   2. המשתנה התלוי סוג הקשר הרצוי בהתאם למודל משולש האהבה של סטרנברג (Sternberg, 1998), מתוכו נבחרו המשתנים מחויבות (הבעת רצון לאהוב משהי וכן להישאר אתה בקשר רומנטי) ותשוקה (הבעת רצון לאיחוד פיזית וכמיהה גופנית ו/או מינית). משתנים אלו נמדדו. הטקסטים, המסרים והכרטיסים האישיים של המשתתפים נותחו ע”י שלושה שופטים, שקיבלו הגדרות ודוגמאות להיגדים של המשתנים. לדוגמא היגד המבטא מחויבות: “אני מעוניינת בקשר יציב ללא משחקים” ולהיגד המבטא תשוקה: “גופי משווע להיכנס לתוכך”. השופטים בנוסף התבקשו לציינן כל משתנה על סולם בן ארבע דרגות בהתאם להגדרות שהוכנו עבורם (4 משתנה מספר מופעים רב, 3 למשתנה מספר מופעים בינוני, 2 למשתנה מספר מופעים מועט, 1 המשתנה כלל אינו מופיע בטקס). המהימנות בין השופטים נבדקה באמצעות מקדם המתאם של קנדל למשתנים סודרים ונמצאה גבוהה מאוד: מחויבות .91= τ ותשוקה .93= τ.
  • ב. השערה ב’:
   1. משתנה הבלתי תלוי הינו מידת החשיפה העצמית, שהוגדר לפי המודל של ג’וינסון (Joinson, 2001), כמידת שיתוף אדם אחר במידע שבדרך כלל אין נוהגים לשתף בו אחרים (מחשבות, מעשים, קשיים ורגשות). הוא נמדד באמצעות ניתוח טקסטים כפי שהוברר בסעיף 3.א.ii. דוגמא להיגד המבטא מידת חשיפה עצמית: “אני חסר ביטחון עצמי, למרות שאומרים שאני נאה”. מהימנות בין השופטים נבדקה באמצעות מקדם המתאם של קנדל למשתנים סודרים ונמצאה גבוהה מאוד: חשיפה עצמית.90 = τ.
   2. המשתנים התלויים היו אינטימיות, תשוקה, מחויבות והרפתקנות במסרים כתובים. כלי המדידה של המשתנים תשוקה ומחויבות הובררו בסעיף 3.א.ii. המשתנה אינטימיות הוגדר לפי סטרנברג (Sternberg, 1998) כתחושה הנגרמת כתוצאה מהדדיות ודיסקרטיות וכוללת רכיבים הקשורים בחברות, אמון, הענקה וקבלה של תמיכה נפשית. המשתנה הרפתקנות נלקח מהמודל של הנדריק והנדריק (Hedrick & Hedrick, 1986). כל המשתנים נמדדו באמצעות ניתוח טקסטים כפי שהוברר בסעיף 3.א.ii. דוגמא להיגד המבטא אינטימיות: “רק לך אני יכולה לספר מה שאני מרגישה”. דוגמא להיגד המבטא הרפתקנות: “שובב מחפש טירוף חושים ללא גבול”. המהימנות בין השופטים נבדקה באמצעות מקדם המתאם של קנדל למשתנים סודרים ונמצאה גבוהה מאוד: אינטימיות, .93= τ; תשוקה, .93= τ; מחויבות, .91= τ והרפתקנות, .90= τ .

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות